Wskaźniki stanu zapalnego - jakie to badania?

Udostępnij
Pytanie

Od 4 dni mam gorączkę i dreszcze i chciałabym wykonać badania krwi. Jakie badania mogą wykryć, czy jest stan zapalny w organizmie?

miniatura autora
Odpowiedź specjalisty

Stan zapalny jest miejscową lub uogólnioną reakcją obronną organizmu na działanie czynnika uszkadzającego. Do wskaźników stanu zapalnego wykorzystywanych w diagnostyce należą m.in.: morfologia krwi, OB oraz stężenie CRP, fibrynogenu i prokalcytoniny. W praktyce największe znaczenie ma ocena liczby leukocytów i odsetka ich populacji (m.in. neutrofilów i limfocytów) oraz poziomu CRP (znaczny wzrost może świadczyć m.in. o infekcji bakteryjnej), a w warunkach szpitalnych również stężenia fibrynogenu i prokalcytoniny. Opad Biernackiego (OB) jest badaniem mało specyficznym i wykorzystywanym głównie w monitorowaniu przebiegu stanu zapalnego w chorobach przewlekłych. Warto pamiętać, iż niepokojące objawy wymagają konsultacji specjalistycznej, dlatego należy zgłosić się na wizytę do lekarza.


Wybierz badania i zadbaj o zdrowie