tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

DHEA-SO4

Kod badania: 121Kod ICD: K27

Kategoria badań

Hormony płciowe i inne badania ginekologiczne

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-2 dni.

Opis badania

Diagnostyka wydzielania androgennych hormonów nadnerczowych. Diagnostyka chorób nadnerczy. Rozpoznawanie  przyczyn hirsutyzmu i zaburzeń dojrzewania. 

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Rytm dobowy

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Więcej informacji

 

Badanie polega na pomiarze stężenia siarczanu dehydroepiandrosteronu (DHEA-SO4)  w surowicy.

Dehydroepiandrosteron (DHEA) i powstający w wyniku jego sulfatacji siarczan dehydroepiandrosteronu DHEA-SO4 są najważniejszymi androgenami wytwarzanymi przez nadnercza. Zmniejszenie ich wydzielania  jest głównym powodem  procesu starzenia się organizmu. DHEA jest hormonem steroidowym występującym w najwyższym stężeniu w surowicy człowieka, a ponad 99% wszystkich jego cząstek zawiera grupę sulfonową,   występując jako  DHEA-SO4. DHEA/ DHEA-SO4 jest słabo androgennym androgenem nadnerczowym, ale może być metabolizowany do silnych androgenów: androstendionu i testosteronu. Dzięki temu jest wykorzystywany w diagnostyce  przyczyn i skutków nadmiernego poziomu androgenów (np. hirsutyzm). DHEA-SO4 jest wydzielany do krwioobiegu nieznacznie szybciej niż DHEA, lecz dzięki dłuższemu okresowi półtrwania jego poziom jest prawie tysiąckrotnie wyższy niż DHEA.  DHEA-SO4 nie wiążę się z SHBG (jak testosteron), toteż jego stężenie jest niezależne od poziomu białka nośnikowego. Nie wykazuje znaczących wahań dobowych (jak kortyzol) i zmienności z dnia na dzień. Stabilne i wysokie stężenie DHEA-SO4 (100-500 razy większe od stężenia testosteronu)  powoduje, że jest dobrym wskaźnikiem wydzielania androgennych hormonów nadnerczowych. Pomiar DHEA-SO4 równocześnie z wolnym testosteronem, stanowi przesiewowe badanie w kierunku hiperandrogenizmu, jako przyczyny wirylizacji, hirsutyzmu i alopecii (łysienie) u kobiet oraz przedwczesnego i opóźnionego dojrzewania chłopców.

Nadnercza są najważniejszym źródłem DHEA/ DHEA-SO4, jednak jedynie około 50% DHEA znajdującego się w osoczu jest pochodzenia nadnerczowego. Poza nadnerczami, źródłem obu form są jądra (5% DHEA-SO4 i 10-25% DHEA ) oraz ośrodkowy układ nerwowy. Biologicznie nieaktywny DHEA-SO4 powstaje w nadnerczach i innych tkankach w wyniku szybkiej sulfatacji DHEA. Stanowi rezerwę osoczową dla  DHEA, a jego  reaktywacja następuje  wyniku  usunięciu grupy SO4. Hydrofilny DHEA-SO4 jest główną formą krążącą we krwi, DHEA natomiast  jest formą, wewnątrzkomórkowo metabolizowaną  do androgenów i estrogenów. Nasilenie sulfatacji/ desulfatacji  w poszczególnych tkankach determinuje w nich proporcję DHEA do DHEA-SO4, a po wydzieleniu  DHEA-SO4 do krwi – miejscową aktywność DHEA. DHEA/ DHEA-SO4 są prekursorami testosteronu, dihydrotestosteronu (DHT) i androstendionu u mężczyzn oraz estradiolu u kobiet. DHEA-SO4  produkowany przez jądra  jest odpowiedzialny za nasilające się po 15 roku życia różnice pomiędzy osobnikami różnej płci. Poziom DHEA-SO4 w krwi wzrasta od 6-8 roku życia, po czym zaczyna się obniżać od 30. roku życia i około 70. roku osiąga poziom wieku dziecięcego. Ciąża i doustna antykoncepcja powodują niewielki spadek DHEA-SO4. Podwyższone stężenia DHEA-SO4 w surowicy u mężczyzn mogą być niezauważone, u kobiet natomiast wywołują zaburzenia miesiączkowania, wirylizacji i hirsutyzmu. Jeżeli wzrost stężenia wystąpi u dzieci przed okresem dojrzewania, u chłopców może wywołać przedwczesne dojrzewanie, a u dziewczynek - cechy wirylizacji (u noworodka płci żeńskiej występują obojnacze narządy płciowe).

 

Przeciwciała heterofilne, HAMA.

Przyczyny wzrostu stężenia:jatrogenna przyczyna (steroidoterapia), choroba Cushinga – zależna od ACTH nadczynność nadnerczy (mikrogruczolaki przysadki wydzielające ACTH), ektopowe wydzielanie ACTH w nowotworach nieendokrynnych np. płuc, jelit; zespół Cushinga –niezależny od ACTH (gruczolak nadnerczy, rak nadnerczy, przerost nadnerczy wrodzony i ujawniający się u dorosłych, gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza), otyłość, stres (urazy, choroby o ostrym przebiegu), zespół policystycznych jajników (PCOS).

Przyczyny obniżenia stężenia:choroba Addisona: infekcje: grzybicze, wirusowe (CMV, HIV), bakteryjne (gruźlica); choroby autoimmunologiczne; nacieki nowotworowe; adrenoleukodystrofia; wrodzona hipoplazja nadnerczy; krwotok do nadnerczy w wyniku infekcji: meningokoki, Pseudomonas; napromienianie; oporność na ACTH; obustronne usunięcie nadnerczy; niedoczynność przysadki, niedoczynność podwzgórza, niedoczynność tarczycy, choroby przewlekłe, fizjologiczne: u dzieci i ludzi starszych.

DHEA-SO4 to związek biochemiczny, który zaliczany jest do hormonów androgenowych, czyli tzw. męskich hormonów płciowych. Substancja ta występuje jednak u osób obydwu płci, a zaburzenia jej poziomów we krwi mogą wskazywać na rozwój określonych schorzeń związanych z zaburzeniami gospodarki hormonalnej organizmu. Kiedy należy wykonać pomiar stężenia DHEA-SO4 we krwi, jakie objawy mogą wskazywać na nieprawidłowe wartości DHEA-SO4, kto powinien oznaczyć ten parametr i na co może wskazywać DHEA-SO4 za wysokie oraz za niskie?

DHEA-SO4, czyli siarczan dehydroepiandrosteronu to jeden z najistotniejszych androgenów produkowanych przez nadnercza. DHEA-SO4 bywa oznaczany także skrótem „DHEA-S”. DHEA-SO4 powstaje na drodze sulfatacji dehydroepiandrosteronu (DHEA) zachodzącej w obrębie kory nadnerczy, czyli niewielkich narządów hormonalnych zlokalizowanych na górnych biegunach obydwu nerek. Ponad 99% DHEA przekształcane jest do DHEA-SO4. Hormon ten wykazuje słabe działania androgenne, jednak na drodze określonych procesów metabolicznych może być przekształcany do andostendionu oraz testosteronu u mężczyzn, a w organizmach kobiet – do estrogenów, czyli żeńskich hormonów płciowych. Ze względu na te właściwości nieprawidłowe stężenia DHEA oraz DHEA-SO4 mogą pośrednio prowadzić do zaburzeń w obrębie poziomów poszczególnych hormonów płciowych oraz związanych z nimi powikłań zdrowotnych.

DHEA-SO4 we krwi występuje w postaci niezwiązanej z SHBG (ang. sex hormone binding globulin, globuliną wiążącą hormony płciowe). Z tego powodu jego stężenia są niezależne od białek nośnikowych oraz chorób przebiegających z zaburzeniami ich produkcji. Dodatkowo DHEA-SO4 nie wykazuje dobowych wahań stężeń we krwi oraz stale utrzymuje się na względnie stałych poziomach. Ta charakterystyka DHEA-SO4 sprawia, że oznaczenie tego parametru laboratoryjnego stanowi użyteczne narzędzie diagnostyczne umożliwiające ocenę wydzielania androgennych hormonów nadnerczowych. Warto zaznaczyć, że podobnie jak inne badania hormonalne, test ten najczęściej powinien być wykonywany jednoczasowo z oznaczeniem wartości innych substancji, takich jak m.in. poziom testosteronu, kortyzolu oraz innych hormonów, których dokładny zakres uzależniony jest od obrazu klinicznego prezentowanego przez osobę badaną oraz podejrzewanej jednostki chorobowej. W celu zaplanowania optymalnego pakietu diagnostycznego należy skonsultować się z lekarzem.

Oznaczenie poziomu DHEA-SO4 we krwi może być zlecane zarówno kobietom, jak i mężczyznom. U kobiet badanie to często bywa przeprowadzane w połączeniu z pomiarem poziomu testosteronu we krwi, w celu wykrycia ewentualnego nadmiaru męskich hormonów płciowych oraz ustalenia potencjalnej przyczyny tych nieprawidłowości. Do rozwoju tego typu zaburzeń może dochodzić np. w przebiegu określonych chorób nowotworowych nadnerczy, guzów jajnika lub zaburzeń funkcjonowania osi hormonalnej odpowiedzialnej za regulację stężeń hormonów wpływających na cechy płciowe. Pomiar stężenia DHEA-SO4 może być zlecony także w przebiegu diagnozowania przyczyn niepłodności oraz w zaburzeniach dojrzewania płciowego – zarówno opóźnienia tego procesu, jak i zbyt szybkiego początku okresu dojrzewania.

Badanie DHEA-SO4 może zostać zlecone w przypadku występowania objawów wskazujących na zbyt wysokie poziomy męskich hormonów płciowych we krwi. U mężczyzn w wielu przypadkach nieprawidłowości te mogą pozostać niezauważone przez dość długi okres. W przypadku kobiet, które posiadają nadmierną ilość androgenów we krwi może dochodzić do rozwoju dolegliwości takich jak:

 • Zaburzenia miesiączkowania (zbyt długie cykle, nieregularne miesiączki, całkowity brak miesiączek),
 • Niepłodność (problemy z zajściem w ciążę),
 • Rozwój męskiego typu owłosienia (hirsutyzm),
 • Problemy z cerą, nasilony trądzik,
 • Obniżenie barwy głosu,
 • Łysienie androgenowe,
 • Zaburzenia libido.
Dodatkowo oznaczenie poziomu DHEA-SO4 może być zlecone jako element pogłębionej diagnostyki u kobiet, u których podejrzewany jest PCOS (ang. Polycystic ovary syndrome), czyli zespół policysytcznych jajników. Schorzenie to występuje względnie często w ogólnej populacji i związane jest z zaburzeniami w budowie oraz funkcjonowaniu żeńskich gonad. Objawy mogą być dość zróżnicowane, jednak w znaczącej większości przypadków obserwuje się zaburzenia miesiączkowania oraz cechy androgenizacji. Dokładny zakres badań laboratoryjnych oraz dalsze postępowanie każdorazowo ustalane są w sposób indywidualny na podstawie obrazu klinicznego.

Oznaczenie poziomu DHEA-SO4 we krwi nie wymaga specjalnego przygotowania. Przed pobraniem krwi nie zachodzi konieczność pozostawania na czczo. Dodatkowo, stężenia DHEA-SO4 nie wykazują dobowych wahań poziomu, przez co test ten można wykonać o dowolnej porze dnia. W przypadku kobiet, u których badane zlecane jest ze względu na zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego, może zachodzić potrzeba stawienia się na ten test w określonej fazie cyklu miesiączkowego. Szczegółowych informacji na ten temat powinien udzielić lekarz zalecający przeprowadzenie tego testu diagnostycznego.

W celu interpretacji wyników badania stężenia DHEA-SO4 we krwi należy zestawić otrzymane wartości z zakresem norm, który umieszczany jest każdorazowo na wydawanej pacjentowi dokumentacji. Poszczególne laboratoria mogą korzystać z różnych metod analitycznych, przez co dokładne wartości referencyjne dla poziomu DHEA-SO4 we krwi mogą różnić się, w zależności od punktu, gdzie zostało przeprowadzone badania.

Podobnie jak w przypadku innych badań hormonalnych, wyniki testu DHEA-SO4 powinny być każdorazowo interpretowane jednoczasowo z oznaczeniami innych hormonów we krwi. Jedynie poprzez zestawienie tych wartości ze sobą, a także korelację z historią choroby, obrazem klinicznym oraz dodatkowymi badanymi, możliwe jest prawidłowe ustalenie przyczyn nieprawidłowości zdrowotnych oraz ustalenie właściwego postępowania diagnostyczno-leczniczego. W celu pełnej interpretacji wyników najlepiej skonsultować się z lekarzem odpowiedzialnym za prowadzenie leczenia danej osoby.

Uwidoczniony w badaniu wysoki poziom DHEA-SO4 we krwi może wskazywać na rozwój zaburzeń funkcjonowania nadnerczy. Przykładowe jednostki chorobowe, w przebiegu których może dochodzić do wzrostu poziomu DHEA-SO4 we krwi to m.in.:

 • Nadczynność nadnerczy zależna od ACTH,
 • Zespół Cushinga,
 • Ektopowa, nadmierna produkcja ACTH, np. w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych,
 • Wrodzony przerost nadnerczy,
 • PCOS (zespół policystycznych jajników).
Sam wynik badania DHEA-SO4 nie pozwala na rozpoznanie przyczyny zaburzeń hormonalnych. W celu postawienie dokładnej diagnozy oraz ustalenia dalszego postępowania konieczne jest zestawienie wyników z innymi testami laboratoryjnymi. W niektórych przypadkach może zachodzić konieczność wykonania dodatkowych badań obrazowych, takich jak np. MRI, czyli obrazowanie z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego.

Zbyt niskie stężenia DHEA-SO4 we krwi mogą występować m.in. w:

 • Chorobie Addisona,
 • W przebiegu nasilonych infekcji grzybiczych, wirusowych lub bakteryjnych,
 • Uszkodzenia kory nadnerczy np. na skutek krwotoku,
 • Niedoczynności podwzgórza lub/oraz przysadki,
 • Niedoczynności tarczycy.
Każdy nieprawidłowy wynik badania należy skonsultować z lekarzem, który na podstawie tych danych oraz innych informacji o stanie zdrowia pacjenta zaplanuje dalsze postępowanie diagnostyczno-lecznicze.

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Badania powiązane

Artykuły powiązane

Badanie dostępne w pakietach:
e-Pakiet badań hormonalnych dla kobiet
474,83 PLN
249,00 PLN
Sprawdź