Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Estradiol

Kod oferty: 112
Kod ICD: K99
Kategoria badań: HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE, ZABURZENIA PŁODNOŚCI, PORONIENIA

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Diagnostyka hormonalna zaburzeń cyklu miesiączkowego, nieprawidłowych krwawień miesięcznych i zaburzeń dojrzewania płciowego; monitorowanie owulacji naturalnej i indukowanej w technologii wspomaganego rozrodu. 

Więcej informacji

Estradiol (E2) jest estrogenem, hormonem steroidowym wytwarzanym u kobiet głównie w jajnikach, a w niewielkich ilościach w ciałku żółtym i w nadnerczach, w ciąży wyłącznie w łożysku; u mężczyzn w jądrach.
Stężenie estradiolu zależy od fazy cyklu miesiączkowego i wykazuje charakterystyczne zmiany, stąd oznaczania jego poziomu wykonuje się w ściśle określonych dniach cyklu, a wyniki odnosi do zakresów dla poszczególnych etapów cyklu. 
Estradiol jest podstawowym hormonem steroidowym wpływającym na rozrodczość. Wraz z innymi estrogenami odpowiada za rozwój narządów płciowych i drugorzędowych cech płciowych. Wpływa na mięśnie gładkie macicy i jajowodów. Pełni funkcję kontrolną cyklu miesiączkowego i jest niezbędny w implantacji zarodka i  utrzymaniu ciąży. Wyniki oznaczeń estradiolu i FSH dokonywanych w 2. i 3. dniu cyklu są przydatne do prognozowania ciąży. Oznaczenia obu hormonów należą do  standardowej praktyki w prognozowaniu jakości oocytu i ocenie prawdopodobieństwa poczęcia w technikach rozrodu wspomaganego (ART – assisted reproductive technology).U kobiet poddanych hiperstymulacji jajników i zapłodnieniu in vitro powszechną praktyką jest obserwacja stężenia FSH i estradiolu we wczesnej fazie folikularnej,  przy czym stężenie estradiolu jest  wtedy wykładnikiem endokrynnej funkcji rozwijających się pęcherzyków Graafa. 

Poza procesami związanymi z rozrodczością estradiol reguluje gospodarkę lipidową, wapniową i wpływa na białka wiążące hormony tarczycy i nadnerczy (SHBG, TBG, białko wiążące kortykosteroidy). Na stężenie estradiolu wpływają niewydolność wątroby i nerek. Regulacja wydzielania estradiolu odbywa się w osi podwzgórze-przysadka-gonady.

Przygotowanie do badania

Parametr wykazuje zmienność dobową. Należy dążyć do wykonywania oznaczeń o zbliżonej porze.

icon

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

W przypadku, gdy oczekiwane są bardzo wysokie stężenia estradiolu, należy dokonywać rozcieńczenia próbki dla eliminacji fałszywych wyników.

 

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Przyczyny wzrostu stężenia: ciąża, nowotwór jajnika, nowotwory jąder, hiperplazja i nowotwory nadnerczy, marskość wątroby, leki (np. ampicylina, fenotiazyna, estrogeny, adrenokortykosteroidy), zespół hiperstymulacji jajników.
Przyczyny spadku stężenia

Menopauza;
Hipergonadotropowy hipogonadyzm
przyczyny związane z gonadami, kastracja zapalenie jąder, infekcje, ooferektomia, niedorozwój, naświetlania, choroby autoimmunologiczne, nowotwory; leki cytotoksyczne; wygasanie czynności jajników, zespół feminizacji jąder, defekty chromosomowe, defekty w biosyntezie androgenów, defekt receptorów androgenowych, zespół policystycznych jajników;
Hipogonadotropowy hipogonadyzm
przyczyny: wrodzony lub nabyty panhipopituaryzm, zespół Sheehana, guz przysadki, operacja przysadki; guz podwzgórza, nacieki podwzgórza, stany zapalne podwzgórza; zespół Kallmanna, hiperprolaktynemia, niedożywienie, anoreksja, leki, stres, intensywny wysiłek fizyczny.

 

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD

Badania znajdziesz w pakietach

Artykuły powiązane z Estradiol