tlo strony pacjenta
Znajd藕 badanie, pakiet lub artyku艂

LH

Kod badania: 111Kod ICD: L67

Kategoria bada艅

Hormony p艂ciowe i inne badania ginekologiczne

Zaburzenia p艂odno艣ci, poronienia

Og贸lnopolski czas oczekiwania na wynik 1-2 dni.

Opis badania

Diagnostyka: bezp艂odno艣ci i impotencji, zaburze艅 miesi膮czkowania, zaburze艅 dojrzewania.聽

Przygotowanie do badania

Parametr wykazuje zmienno艣膰 dobow膮 mieszcz膮c膮 si臋 w zakresie referencyjnym. Nale偶y d膮偶y膰 do wykonywania oznacze艅 o zbli偶onej porze.

Rytm dobowy

Rytm dobowy

Wydzielanie pulsacyjne; zachowywa膰 por臋 pobrania

Wi臋cej informacji

Oznaczenie st臋偶enia hormonu luteotropowego (LH, lutropina, ) znajduje zastosowanie w diagnostyce: niep艂odno艣ci i impotencji oraz zaburze艅 miesi膮czkowania i dojrzewania.
LH jest produkowany przez kom贸rki beta 聽gruczo艂owej cz臋艣ci przysadki pod kontrol膮 podwzg贸rzowej gonadoliberyny (GnRH). Wydzielanie LH jest zale偶ne od p艂ci i niezb臋dne dla prawid艂owych funkcji p艂ciowych.U m臋偶czyzn LH pobudza syntez臋 androgen贸w (testosteronu)聽 i estrogen贸w w kom贸rkach Leydiga oraz ich rozw贸j i funkcjonaln膮 aktywno艣膰. U kobiet natomiast lutropina powoduje owulacj臋, powstawanie cia艂ka 偶贸艂tego i produkcj臋 hormon贸w steroidowych: progesteronu i estradiolu. 聽Sekrecja LH pozostaje pod wp艂ywem podwzg贸rzowej Gn-RH i podlega regulacji w mechanizmie sprz臋偶enia zwrotnego przez hormony produkowane w gonadach. Wydzielanie LH ma charakter pulsacyjny i wykazuje mieszcz膮c膮 si臋聽 w obr臋bie zakresu referencyjnego zmienno艣膰 dobow膮 z maksimum w godzinach porannych, st臋偶eni LH zale偶y od fazy cyklu miesi膮czkowego.

Ze wzgl臋du na zwi膮zek聽 zaburze艅 st臋偶enia LH 聽z r贸偶nymi etapami osi podwzg贸rze-przysadka-gonady rozr贸偶nia si臋:

  • hipogonadotropowy hipogonadyzm -聽st臋偶enie LH jest obni偶one聽w wyniku zaburze艅 funkcji podwzg贸rza lub przysadki,聽
  • hipergonadotropowy hipogonadyzm -聽st臋偶enie LH jest podwy偶szone w wyniku zaburze艅 funkcji聽gonad.聽
  • brak wp艂ywu androgen贸w -聽st臋偶enie LH jest podwy偶szone w wyniku聽defektu receptora androgenowego.

Pomiar st臋偶enie LH ma istotne znaczenie w rozpoznawaniu chor贸b przysadki m贸zgowej, w kt贸rych jako pierwsze nast臋puj膮 zmiany st臋偶enia LH i hormonu wzrostu.

LH sk艂ada si臋 z dw贸ch podjednostek,聽 z kt贸rych jedna, 聽beta decyduje o biologicznej aktywno艣ci i immunologicznej i biologicznej swoisto艣ci, 聽a alfa jest wsp贸lna dla LH, FSH, TSH i HCG.

Parametr wykazuje zmienno艣膰 dobow膮 mieszcz膮c膮 si臋 w zakresie referencyjnym. Nale偶y d膮偶y膰 do wykonywania oznacze艅 o zbli偶onej porze.

Przyczyny wzrostu st臋偶enia: hipergonadotropowy hipogonadyzm

przyczyny: na艣wietlania gonad, zapalenie j膮der聽(powik艂ania po 艣wince). kastracja, ooferektomia, leki cytotoksyczne, nowotwory gonad, choroby autoimmunologiczne gonad, infekcje gonad, przedwczesne wygasanie czynno艣ci jajnik贸w, defekty chromosomowe np.聽(p艂e膰 m臋ska) i zesp贸艂 Turnera (p艂e膰 偶e艅ska), defekty w biosyntezie androgen贸w, niedorozw贸j gonad, menopauza, niedob贸r fazy lutealnej, zesp贸艂 feminizacji j膮der, defekt receptor贸w androgenowych, zesp贸艂 policystycznych jajnik贸w oraz mieszane: np. zesp贸艂 Noonan.

Przyczyny spadku st臋偶enia:聽hipogonadotropowy hipogonadyzm

przyczyny: wrodzony lub nabyty panhipopituaryzm, zesp贸艂 Sheehana, nowotwory przysadki, operacja przysadki, nowotwory podwzg贸rza, nacieki podwzg贸rza, stany zapalne podwzg贸rza, zesp贸艂 Kallmanna, hiperprolaktynemia, niedo偶ywienie, anoreksja, leki, stres.

Lutropina (LH) to jeden z wa偶niejszych hormon贸w p艂ciowych, kt贸ry pe艂ni istotne role zar贸wno w organizmie kobiet, jak i m臋偶czyzn. Nieprawid艂owe st臋偶enia lutropiny mog膮 prowadzi膰 do wyst膮pienia szeregu objaw贸w chorobowych, z kt贸rych jednym z najbardziej istotnych s膮 zaburzenia p艂odno艣ci. Na czym polega badanie LH, kiedy nale偶y wykona膰 badanie LH, jakie dolegliwo艣ci mog膮 wskazywa膰 na zaburzenia produkcji LH oraz jakie mog膮 by膰 przyczyny nieprawid艂owych st臋偶e艅 LH we krwi?

Badanie LH to test diagnostyczny, kt贸ry polega na oznaczeniu st臋偶enia lutropiny we krwi obwodowej. Lutropina bywa skr贸towo nazywana 鈥濴H鈥 (z ang. 鈥 luteinizing hormone, czyli hormon luteinizuj膮cy).

Lutropina to hormon glikoproteinowy, kt贸ry produkowany oraz wydzielany jest przez kom贸rki przedniego p艂ata przysadki m贸zgowej pod wp艂ywem stymulacji tego narz膮du przez gonadoliberyn臋 wytwarzan膮 przez podwzg贸rze. Hormon ten biochemicznie zbudowany jest z podjednostki alfa oraz beta. Ilo艣膰 hormonu, kt贸ra uwalniana jest do krwiobiegu kontrolowana jest przez skomplikowane, wielopoziomowe mechanizmy regulacyjne, funkcjonuj膮ce na zasadzie sprz臋偶e艅 zwrotnych ujemnych.

Lutropina pe艂ni wiele istotnych funkcji zwi膮zanych z p艂odno艣ci膮 u obojga p艂ci. U kobiet g艂贸wnym zadaniem lutropiny jest wywo艂ywanie owulacji w przebiegu cyklu miesi膮czkowego poprzez stymulacj臋 dojrzewania p臋cherzyka jajnikowego oraz doprowadzanie do jego p臋kni臋cia. Dodatkowo, lutropina reguluje tak偶e wydzielanie innych hormon贸w p艂ciowych, takich jak m.in. estrogen oraz progesteron. Na skutek zwi臋kszonej produkcji tych hormon贸w w okresie poowulacyjnym dochodzi do powstania cia艂ka 偶贸艂tego, kt贸re niezb臋dne jest do utrzymania ewentualnej ci膮偶y, w przypadku gdy dojdzie do zap艂odnienia kom贸rki jajowej.

U m臋偶czyzn w艂a艣ciwy poziom lutropiny warunkuje prawid艂owe funkcjonowanie kom贸rek Leydinga (kom贸rek 艣r贸dmi膮偶szowych) zlokalizowanych w j膮drach. Kom贸rki te odpowiadaj膮 za produkcj臋 oraz uwalnianie g艂贸wnego, m臋skiego hormonu p艂ciowego, czyli testosteronu. Po艣rednio lutropina wp艂ywa tak偶e na proces produkcji plemnik贸w, czyli spermatogenez臋.

U obu p艂ci lutropina uczestniczy tak偶e w procesie dojrzewania p艂ciowego. Dzi臋ki zmianom st臋偶enia hormonu luteinizuj膮cego mo偶liwy jest prawid艂owy przebieg proces贸w biologicznych zwi膮zanych z przygotowaniem organizmu do pe艂nienia funkcji rozrodczej. Zaburzona produkcja tego hormonu mo偶e prowadzi膰 do zbyt wczesnego lub zbyt op贸藕nionego dojrzewania.

Przeprowadzenie badania poziomu LH we krwi zalecane jest w przypadku wyst臋powania nieprawid艂owo艣ci zdrowotnych, kt贸re mog膮 wskazywa膰 na zaburzenia w obr臋bie gospodarki hormon贸w p艂ciowych. Warto zaznaczy膰, 偶e badanie LH najcz臋艣ciej przeprowadzane jest r贸wnoczasowo z oznaczeniem st臋偶e艅 innych hormon贸w we krwi. W wielu przypadkach, w celu prawid艂owej interpretacji wynik贸w oraz uzyskania kompleksowych informacji na temat stanu zdrowia osoby badanej, niezb臋dne jest zestawienie st臋偶e艅 poszczeg贸lnych hormon贸w ze sob膮 oraz por贸wnanie ich zmian w czasie. Przed przeprowadzeniem tego badania najlepiej skonsultowa膰 si臋 z lekarzem, kt贸ry na podstawie dolegliwo艣ci pacjenta b臋dzie w stanie zaplanowa膰 odpowiedni, dobrany indywidualnie panel diagnostyczny, a nast臋pnie zinterpretowa膰 otrzymane rezultaty oraz zaproponowa膰 w艂a艣ciwe, dalsze post臋powanie diagnostyczno-lecznicze.

Warto pami臋ta膰, 偶e poziom LH w cyklu miesi膮czkowym ulega regularnym wahaniom. Z tego powodu istotne jest zaplanowanie badania w odpowiednim dniu cyklu, zale偶nym od tego, w jakim celu przeprowadzana jest diagnostyka. Ze wzgl臋du na ten mechanizm, oznaczenie poziomu hormonu lutropowego u kobiet mo偶e zosta膰 przeprowadzone w celu okre艣lenia dnia wyst臋powania owulacji, jako 偶e w trakcie uwolnienia kom贸rki jajowej st臋偶enie LH we krwi jest najwy偶sze.

Innym zastosowaniem badania LH jest diagnozowanie przyczyn kobiecej niep艂odno艣ci oraz rozpoznawanie r贸偶nego typu zaburze艅 funkcji jajnik贸w, jak np. zesp贸艂 policystycznych jajnik贸w (PCOS, (ang. polycystic ovary syndrome), niewydolno艣膰 jajnik贸w lub te偶 r贸偶nego typu choroby nowotworowe, kt贸re mog膮 wp艂ywa膰 na prac臋 gonad. Dodatkowo, badanie to mo偶e stanowi膰 element rozpoznawania zaburze艅 funkcji narz膮d贸w kontroluj膮cych prac臋 gonad, czyli podwzg贸rza oraz przysadki. W celu precyzyjnego wykrycia 藕r贸d艂a zaburze艅 hormonalnych cz臋sto zlecane jest oznaczenie stosunku FSH do LH. Jednoczasowy pomiar poziomu hormonu folikulotropowego (FSH) oraz hormonu luteinizuj膮cego dostarcza istotnych informacji klinicznych na temat stanu zdrowia pacjentki.

Oznaczenie st臋偶enia LH we krwi u m臋偶czyzn najcz臋艣ciej przeprowadza si臋 r贸wnoczasowo z pomiarem st臋偶enia testosteronu. Badanie to zlecane jest podczas rozpoznawania niewydolno艣ci j膮der oraz innych chor贸b, kt贸re mog膮 prowadzi膰 do obni偶enia poziom贸w m臋skich hormon贸w p艂ciowych. Podobnie jak u kobiet zlecane jest r贸wnie偶 podczas rozpoznawania oraz monitorowania r贸偶nego typu chor贸b nowotworowych oraz w przebiegu diagnostyki niep艂odno艣ci.

Przeprowadzenie badania poziomu LH we krwi mo偶e by膰 zalecane u kobiet w przypadku pojawienia si臋 objaw贸w takich jak m.in.:

  • Zaburzenia miesi膮czkowania 鈥 nieregularne miesi膮czki, brak miesi膮czki,
  • Trudno艣ci z zaj艣ciem w ci膮偶臋, niep艂odno艣膰,
  • Hirsutyzm 鈥 pojawienie si臋 ow艂osienia typu m臋skiego,
  • Nasilony tr膮dzik,
  • 艁ysienie,
  • Rozw贸j zespo艂u metabolicznego (nadci艣nienie t臋tnicze, insulinooporno艣膰, dyslipidemia).
U m臋偶czyzn przeprowadzenie badania LH mo偶e zosta膰 zlecone w przypadku zaburze艅 p艂odno艣ci oraz innych problem贸w, kt贸re mog膮 wynika膰 z obni偶onych poziom贸w testosteronu, takich jak m.in. zaburzenia erekcji, spadek masy mi臋艣niowej lub rozw贸j ginekomastii, czyli powi臋kszenia gruczo艂贸w piersiowych.

Badanie lutropiny wykorzystywane jest r贸wnie偶 do diagnozowania zaburze艅 dojrzewania p艂ciowego u os贸b obojga p艂ci. Test ten mo偶e zosta膰 zlecony zar贸wno w przypadku zbyt wczesnego dojrzewania p艂ciowego, jak i w przebiegu rozpoznawania przyczyn zbyt p贸藕nego dojrzewania.

Oznaczenie LH u偶ywane jest r贸wnie偶 do diagnozowania zaburze艅 zwi膮zanych z rozwojem nowotwor贸w przysadki. Ze wzgl臋du na lokalizacj臋 tego narz膮du, pierwsze objawy guza przysadki cz臋sto obejmuj膮 m.in. zaburzenia wzroku (zmiany w polu widzenia), silne b贸le g艂owy oraz nudno艣ci. Opisane powy偶ej dolegliwo艣ci mog膮 jednak wynika膰 z wielu innych, niebezpiecznych schorze艅 鈥 z tego powodu nigdy nie nale偶y ich ignorowa膰 i ka偶dorazowo nale偶y niezw艂ocznie zasi臋gn膮膰 porady lekarskiej.

W celu interpretacji wynik贸w badania LH nale偶y zestawi膰 otrzymane rezultaty z zakresem norm referencyjnych, kt贸re umieszczane s膮 na dokumentacji wydawanej osobie badanej. Poziom LH ulega regularnym zmianom podczas cyklu miesi膮czkowego. Poprawna interpretacja wyniku wymaga zestawienia otrzymanych warto艣ci z faz膮 cyklu, w kt贸rej zosta艂a pobrana krew do badania. Na wynik mog膮 wp艂ywa膰 tak偶e inne czynniki, takie jak m.in. przyjmowane leki (szczeg贸lnie preparaty hormonalne), wiek pacjentki, wsp贸艂wyst臋puj膮ce schorzenia oraz wiele innych. Dodatkowo wynik badania nale偶y zestawi膰 z poziomami innych hormon贸w p艂ciowych, jako 偶e ich st臋偶enia s膮 bezpo艣rednio od siebie zale偶ne i wynikaj膮 z wielopoziomowych, skomplikowanych mechanizm贸w regulacyjnych. Z tego powodu najlepiej skonsultowa膰 si臋 z lekarzem, kt贸ry na podstawie otrzymanych danych oraz obrazu klinicznego b臋dzie w stanie zaplanowa膰 optymalne, dobrane indywidualnie dalsze post臋powanie diagnostyczno-lecznicze.

St臋偶enia lutropiny we krwi w fazie folikularnej ulegaj膮 stopniowemu, powolnemu wzrostowi. Najwy偶sze warto艣ci LH osi膮ga w okolicy owulacji, czyli uwolnienia kom贸rki jajowej z jajnika, kt贸ra wypada najcz臋艣ciej na 14 dni przed pocz膮tkiem kolejnej miesi膮czki. Poziom LH po owulacji ulega ponownemu obni偶eniu do niskich warto艣ci. W okresie pomenopauzalnym, na skutek wyga艣ni臋cia czynno艣ci jajnik贸w poziom LH wzrasta.

Wysokie LH mo偶e 艣wiadczy膰 o przedwczesnym wygasaniu czynno艣ci jajnik贸w. Zjawisko to mo偶e wyst臋powa膰 np. w przebiegu zespo艂u policystycznych jajnik贸w lub innych zaburze艅, kt贸re skutkuj膮 nieprawid艂ow膮 stymulacj膮 hormonaln膮 kobiecych gonad. Zar贸wno u kobiet, jak i u m臋偶czyzn wysoki poziom LH mo偶e wskazywa膰 r贸wnie偶 na zaburzenia pracy przysadki.

Wysoki poziom LH po owulacji mo偶e r tak偶e sugerowa膰 ci膮偶臋. LH we wczesnym okresie po zap艂odnieniu pe艂ni istotne funkcje, kt贸re umo偶liwiaj膮 prawid艂owe utrzymanie wczesnej ci膮偶y. W celu precyzyjnego okre艣lenia przyczyn podwy偶szonych warto艣ci LH niezb臋dne jest jednak przeprowadzenie dodatkowych bada艅 laboratoryjnych, a w niekt贸rych przypadkach tak偶e bada艅 obrazowych, jak np. USG. Dok艂adne, dalsze postepowanie po wykryciu nieprawid艂owych warto艣ci LH ka偶dorazowo powinno by膰 ustalane z lekarzem odpowiedzialnym za prowadzenie przypadku danego pacjenta.

Badania powi膮zane

Opis badania

Przygotowanie do badania

Wi臋cej informacji

Badania powi膮zane

Artyku艂y powi膮zane

Badanie dost臋pne w pakietach:
e-Pakiet bada艅 hormonalnych dla kobiet
474,83聽PLN
249,00聽PLN
Sprawd藕
e-Pakiet sportowy dla kobiet - wzgl臋dny niedob贸r energii w sporcie (RED-S)
696,58聽PLN
419,00聽PLN
Sprawd藕
e-Pakiet hormonalny dla m臋偶czyzn
477,97聽PLN
250,00聽PLN
Sprawd藕