tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł

P/c. p. receptorom TSH (TRAb)

Kod badania: 107Kod ICD: O15Synonimy: TRAb, TBII, przeciwciała hamujące wiązanie tyreotropiny(TSH)

Kategoria badań

Autoimmunologia

Choroby tarczycy

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-4 dni.

Opis badania

P/c. p. receptorom TSH (TRAb). Pomiar stężenie autoprzeciwciał dla receptorów hormonu tyreotropowego tarczycy (TSH-TRAb) stymulujących tarczycę, przydatny w diagnostyce różnicowej choroby Gravesa-Basedowa i ocenie w ryzyka wystąpienia chorób tarczycy u noworodka.

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Więcej informacji

Pomiar stężenia autoprzeciwciał stymulujących tarczycę, skierowanych przeciw receptorom dla hormonu tyreotropowego TSH (TRAb) tarczycy, jest przydatne w potwierdzaniu rozpoznania choroby Gravesa-Basedowa, ChGB (obecne w 90 - 100% przypadków ChGB); w diagnostyce różnicowej nadczynności tarczycy (ChGB vs tyreotoksykoza ciążowa); w rozpoznawaniu (ChGB) u osób z prawidłowymi wynikami czynności tarczycy, lecz objawami pozatarczycowymi (oftalmopatią, akropachią, etc.); w prognozowaniu przebiegu ChGB oraz  w planowaniu leczenia,  ocenie odpowiedzi na leczenie i prognozowaniu nawrotu ChGB. Chorzy na ChGB z wysokim poziomem TRAb mają zwiększone ryzyko reaktywacji choroby. W przypadku ciężarnych z rozpoznaną ChGB lub z inną chorobą  autoimmunologiczną dotykającą tarczycy (w tym leczonych L-tyroksyną, jodem radioaktywnym i lekami przeciwtarczycowymi), badanie wykonywane jest na początku i pod koniec ciąży w celu oceny ryzyka niedoczynności lub nadczynności tarczycy u płodu i noworodka. W przypadku ciężarnych z rozpoznaną chorobą Gravesa-Basedowa wzrost poziomu TRAb w trzecim trymestrze wskazuje na nadczynność tarczycy u płodu. Wiązanie specyficznych autoprzeciwciał (Ab) z receptorem dla TSH (TR) umiejscowionym na komórkach tarczycy może wywierać efekt hamujący (blokujący) lub stymulujący tarczycę, w zależności od właściwości przeciwciał. W przebiegu choroby efekt wiązania przeciwciał może się zmieniać, na ogół z blokującego na stymulujący. Stymulacja lub blokowanie receptora prowadzi w konsekwencji do nadczynności lub niedoczynności tarczycy. Ze względu na biologiczne skutki wiązania TRAb z receptorem komórek tarczycy, można rozróżnić: immunoglobuliny stymulujące – TSI, których związanie z receptorem prowadzi do stymulacji produkcji hormonów tarczycy i nadczynności tarczycy oraz immunoglobuliny hamujące, blokujące wiązanie TSH do receptora – TBII, w konsekwencji hamujące produkcję hormonów tarczycy, co prowadzi do niedoczynności tarczycy.

HCG  wytwarzana w wysokim stężeniu przez złośliwego nabłoniaka kosmówkowego (choriocarcinoma) może wypływać na wynik oznaczenia.

Przyczyny wzrostu stężenia:choroba Gravesa-Basedowa, leczenie jodem radioaktywnym, przejściowa niedoczynność tarczycy noworodków, oftalmopatia związana z tarczycą.

Badania powiązane
TSH

Kod badania: 100

FT4

Kod badania: 101

FT3

Kod badania: 102

Opis badania

Przygotowanie do badania

Więcej informacji

Badania powiązane

Artykuły powiązane

Badanie dostępne w pakietach:
e-Pakiet tarczycowy rozszerzony
369,67 PLN
209,00 PLN
Sprawdź
e-Pakiet tarczycowy, rozszerzony z konsultacją
268,00 PLN
Sprawdź