nazwa badania

anty-TPO

kod oferty

105

kod ICD

O09

kategoria badań

Autoimmunologia, Choroby tarczycy

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-2 dni. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

anty-TPO - Krótko o badaniu

Diagnostyka chorób autoimmunologicznych tarczycy. Diagnostyka ryzyka  chorób tarczycy i innych patologii. Diagnostyka aktualnego stanu metabolicznego tarczycy. 

anty-TPO - Więcej informacji

 Badanie „anty-TPO” polega na oznaczeniu poziomu autoprzeciwciał skierowanych przeciwko antygenom tarczycy. Przeciwciała przeciwko peroksydazie  (anty-TPO) są  przeciwciałami własnymi organizmu swoistymi w stosunku do peroksydazy tarczycy (TPO), jednego z trzech antygenów tarczycy, które odgrywają rolę w chorobach autoimmunologicznych tarczycy. TPO stanowi  główny antygen mikrosomów komórek tarczycy i najczulszy parametr w wykrywaniu autoimmunologicznych chorób tarczycy. Biochemicznie TPO  katalizuje jodynację tyrozyny w tyreoglobulinie w biosyntezie T3 i T4. Przeciwciała anty-TPO uczestniczą w mechanizmie uszkadzaniu tkanki gruczołowej tarczycy, prowadzącym do niedoczynności w następstwie zapalenia typu Hashimoto i w zanikowym zapaleniu tarczycy. Wzrost miana anty-TPO poprzedza pojawianie się pozostałych objawów niedoczynności tarczycy: wzrostu TSH w subklinicznej postaci niedoczynności i spadku FT4 w niedoczynności jawnej. Obecność  anty-TPO stwierdza się u ponad 95% chorych na chorobę Hashimoto i u około 85% chorych  na chorobę Gravesa-Basedowa. Poza znaczeniem w diagnostyce  autoimmunologicznych tarczycy chorób tarczycy oraz określaniu ryzyka ich wystąpienia, obecność  anty-TPO stanowi czynnik: ryzyka  rozwoju niedoczynności tarczycy w przebiegu leczenia interferonem alfa i interleukiną 2 (zapalenie wątroby typu C), solami litu (choroby psychiatryczne ); ryzyka zaburzeń czynności tarczycy w przebiegu leczenia amiodaronem (leczenie arytmii serca);  ryzyka niedoczynności tarczycy  nasilonego u osób z zespołem Downa; ryzyka zaburzeń tarczycy w przebiegu ciąży, w wyniku kontrolowanej hiperstymulacji jajników i poporodowego zapalenia tarczycy; ryzyka poronienia i niepowodzenia zapłodnienia in vitro. Wyniki pomiaru stężenia anty-TPO zawsze należy interpretować w kontekście stanu klinicznego i wyników innych badań. 

Więcej

Przygotowanie do badania

Brak szczególnych wskazań.

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Przeciwciała heterofilne, przeciwciała HAMA. 

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Przyczyny podwyższonego stężenia: choroba Hashimoto, choroba Gravesa i Basedowa, idiopatyczny obrzęk śluzowaty, inne choroby autoimmunologiczne tarczycy, podeszły wiek, cukrzyca typu I, leki (amiodaron, lit, interferon alfa, IL-2).

 

Czym jest badanie anty-TPO?

Badanie anty-TPO wykonywane jest w próbce krwi żylnej pacjenta. Test ten polega na pomiarze w surowicy krwi stężeń specyficznych przeciwciał– autoimmunoglobulin skierowanych przeciwko peroksydazie tarczycowej. Peroksydaza tarczycowa to enzym, który uczestniczy w produkcji głównych hormonów tarczycy, czyli trijodotyroniny (T3) oraz tyroksyny (T4). W warunkach fizjologicznych przeciwciała anty-TPO nie powinny być obecne w podwyższonych stężeniach we krwi. Są to patologiczne immunoglobuliny, produkowane przez układ odpornościowy w przebiegu określonych chorób autoimmunologicznych tarczycy, takich jak choroba Hashimoto (przeciwciała anty-TPO występują u ponad 90% pacjentów) oraz choroba Gravesa-Basedowa (do 75% pacjentów). Występowanie przeciwciał anty-TPO prowadzi do uszkodzeń tkanek tarczycy oraz rozwoju zaburzeń w funkcjonowaniu tego narządu, co przekłada się na nieprawidłowe stężenia hormonów tarczycowych we krwi oraz rozwoju szeregu objawów. Badanie anty-TPO najczęściej przeprowadza się w połączeniu oznaczeniem innych parametrów tarczycowych, takich jak np. pomiar stężeń TSH (tyreotropiny produkowanej przez przysadkę mózgową), wolnych hormonów tarczycowych (fT3 oraz fT4), a także określonych przeciwciał przeciwtarczycowych, jak anty-TSHR (przeciwciał skierowanych przeciwko receptorom dla TSH) lub anty-TG (skierowanych przeciwko tyreoglobulinie). Dokładny zakres diagnostyki w przebiegu chorób tarczycy zależny jest od objawów pacjenta oraz podejrzewanego rozpoznania.

Kiedy należy wykonać badanie anty-TPO?

Badanie anty-TPO wykonuje się u osób, u których podejrzewana jest choroba tarczycy rozwijająca się na tle autoimmunologicznym (autoimmunizacyjnym). Te jednostki chorobowe mogą prowadzić do rozwoju zarówno nadczynności tarczycy, jak i niedoczynności tego narządu. Oznaczenie stężeń przeciwciał anty-TPO (w połączeniu z innymi badaniami laboratoryjnymi) najczęściej wykorzystywane jest do rozpoznawania  choroby Hashimoto. Schorzenie to prowadzi do uszkodzeń tkanek tarczycy oraz zbyt niskiej produkcji i uwalniania hormonów tego narządu do krwi, czyli niedoczynności tarczycy. Choroba Hashimoto najczęściej dotyczy kobiet po 45 roku życia, choć może pojawić się także u osób młodszych. Objawy tego schorzenia mogą narastać powoli, przez wiele lat – z tego powodu istotna jest znajomość najczęstszych objawów oraz szybkie wdrożenie właściwej diagnostyki. Badanie stężeń przeciwciał anty-TPO we krwi może być także wykorzystane podczas diagnozowania choroby Gravesa-Basedowa, która prowadzi do wystąpienia nadczynności tarczycy. Objawy chorobowe wynikają wówczas z obecności zbyt wysokich stężeń hormonów tarczycowych we krwi i stanowią poniekąd przeciwieństwo dolegliwości związanych z niedoczynnością tego narządu.

Kto powinien wykonać badanie anty-TPO?

Przeprowadzenie badania anty-TPO zalecane jest przede wszystkim osobom, które doświadczają objawów wskazujących na występowanie niedoczynności tarczycy o podłożu autoimmunologicznym w przebiegu choroby Hashimoto. Hormony tarczycy odpowiadają za pobudzanie przemian metabolicznych praktycznie we wszystkich tkankach ludzkiego organizmu. Z tego powodu objawy chorób tarczycy dotyczą wielu układów oraz narządów. Zbyt niskie stężenia T3 oraz T4 we krwi skutkują nadmiernym spowolnieniem metabolizmu oraz występowaniem charakterystycznych dolegliwości, takich jak m.in.:  
 • Przewlekłe uczucie zmęczenia,
 • Osłabienie siły mięśniowej,
 • Nadmierna senność w ciągu dnia,
 • Wzrost masy ciała, niezwiązany ze zmianą nawyków żywieniowych,
 • Przewlekłe, nieadekwatne poczucie zimna,
 • Bóle mięśniowo-stawowe,
 • Przewlekłe zaparcia,
 • Nadmierna suchość skóry,
 • Występowanie obrzęków,
 • Pogorszenie się kondycji włosów,
 • Nadmierne wypadanie włosów,
 • Zwiększona łamliwość paznokci,
 • Bradykardia (spowolnienie tętna),
 • Zaburzenia nastroju o charakterze depresyjnym,
 • Problemy z koncentracją,
 • Problemy z pamięcią,
 • Obniżone libido,
 • U kobiet – zaburzenia miesiączkowania oraz problemy z płodnością.
  Lekarz prowadzący może także zadecydować o przeprowadzeniu badania stężeń anty-TPO we krwi podczas diagnozowania przyczyn nadczynności tarczycy, takich jak choroba Gravesa-Basedowa. Podwyższony poziom omawianych przeciwciał występuje we krwi ok. 60-70% osób cierpiących na to schorzenie. Dochodzi wówczas do rozwoju nadczynności tarczycy, na którą mogą wskazywać m.in. następujące dolegliwości:  
 • Problemy z zasypianiem, bezsenność,
 • Zwiększona pobudliwość nerwowa,
 • Nadmierna potliwość skóry,
 • Niezamierzona utrata masy ciała,
 • Przewlekłe biegunki,
 • Wytrzeszcz gałek ocznych,
 • Drżenia mięśniowe,
 • Nadciśnienie tętnicze,
 • Tachykardia (zwiększone tętno),
 • Nadmierne zmęczenie,
 • Osłabienie siły mięśni,
 • Przewlekłe uczucie gorąca,
 • Pogorszenie kondycji włosów,
 • Nadmierna łamliwość paznokci,
 • Zaburzenia emocjonalne o charakterze lękowym,
 • Zaburzenia płodności,
 • U kobiet – zaburzenia cyklu miesiączkowego.
  Obraz kliniczny chorób tarczycy może różnić się pomiędzy poszczególnymi pacjentami. Z tego powodu w przypadku zauważenia u siebie tylko niektórych z wymienionych powyżej objawów warto zgłosić się do lekarza, który zaplanuje odpowiednią diagnostykę ukierunkowaną na rozpoznanie przyczyn problemów z tarczycą.

O czym świadczy wysokie anty-TPO?

W celu oceny wyników badania stężeń anty-TPO we krwi każdorazowo niezbędne jest zestawienie ich z wartościami referencyjnymi, które umieszczane są na dokumentacji wydawanej osobie badanej. W przypadku gdy otrzymane rezultaty znajdują się powyżej górnej granicy dla stężeń anty-TPO zaleca się konsultację z lekarzem. Wyniki badań diagnostycznych, w tym także parametrów związanych z tarczycą, nigdy nie powinny być interpretowane osobno. Niezbędne jest zestawienie ich ze sobą, a także ze stanem klinicznym pacjenta, prezentowanymi przez niego objawami oraz dodatkowymi uwarunkowaniami zdrowotnymi. Wysokie wartości przeciwciał anty-TPO we krwi najczęściej świadczą o występowaniu autoimmunologicznego zapalenia tarczycy, czyli choroby Hashimoto. Parametr ten może także ulegać podwyższeniu w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa. Podwyższone anty-TPO może także świadczyć m.in. o zwiększonym ryzyku rozwoju niedoczynności tarczycy podczas leczenia z wykorzystaniem określonych grup leków oraz w przebiegu ciąży.

Niskie anty-TPO

Niskie poziomy anty-TPO lub też niewykrywalność tego przeciwciała we krwi stanowi fizjologiczną normę – oznacza to, że u danej osoby najprawdopodobniej nie toczy się proces autoimmunologiczny skierowany przeciwko tkankom tarczycowym. Brak przeciwciał anty-TPO nie wyklucza jednak występowania wielu innych rodzajów chorób tarczycy, dlatego niezbędne jest przeprowadzanie kompleksowych testów diagnostycznych, z uwzględnieniem wielu innych parametrów laboratoryjnych związanych ze zdrowiem tego narządu.

Wysokie anty-TPO – leczenie

Leczenie chorób związanych ze zbyt wysokim poziomem anty-TPO we krwi każdorazowo dobierane jest indywidualnie dla danego pacjenta. Choroby tarczycy mogą być leczone zarówno farmakologicznie (z wykorzystaniem odpowiednich leków), jak i chirurgicznie oraz poprzez terapię opartą na radioaktywnych izotopach jodu. W każdym przypadku należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarskich dotyczących stosowanego leczenia, jako że przyjmowanie nieprawidłowych dawek leków związanych z chorobami endokrynologicznymi może prowadzić do rozwoju ciężkich, zagrażających zdrowiu powikłań.

anty-TPO - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Badanie dostępne w pakietach

Drugi ten sam pakiet za 71 zł, trzeci za 66 zł

e-PAKIET TARCZYCOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

124.00 PLN
75.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 75.00 PLN

e-PAKIET TARCZYCOWY ROZSZERZONY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

343.00 PLN
209.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

697.00 PLN
465.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MAXIMUM

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

1126.00 PLN
769.00 PLN
WIĘCEJ
Dodaj e-PAKIET BADANIE NIEDOBORU WITAMIN I MINERAŁÓW w cenie -15%

e-PAKIET BADANIA PO PORODZIE - PODSTAWOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

227.00 PLN
129.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 129.00 PLN

e-PAKIET BADANIA PO PORODZIE - ROZSZERZONY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

536.00 PLN
379.00 PLN
WIĘCEJ

Artykuły powiązane z badaniem: anty-TPO

Choroba Hashimoto, czyli przewlekłe zapalenie tarczycy. Objawy, przyczyny, badania CZYTAJ WIĘCEJ
Niedoczynność tarczycy – objawy, przyczyny, badania. Czym grozi nieleczona niedoczynność tarczycy? CZYTAJ WIĘCEJ
Hashimoto u mężczyzn - przyczyny, objawy, dieta CZYTAJ WIĘCEJ
Hashimoto u dzieci - przyczyny, objawy, leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Autoimmunologiczne choroby tarczycy CZYTAJ WIĘCEJ
Wole tarczycy - przyczyny, objawy, jak wyglądają? CZYTAJ WIĘCEJ
Choroba Gravesa-Basedowa - co to jest? CZYTAJ WIĘCEJ
Nadmierne owłosienie u kobiet - najczęstsze przyczyny CZYTAJ WIĘCEJ
Hashimoto - jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować lub skontrolować tę chorobę CZYTAJ WIĘCEJ
Jakie badania na tarczycę warto wykonać? CZYTAJ WIĘCEJ

Badanie dostępne w pakietach

e-PAKIET TARCZYCOWY

124.00 PLN 75.00 PLN

e-PAKIET TARCZYCOWY ROZSZERZONY

343.00 PLN 209.00 PLN

e-PAKIET TARCZYCOWY z konsultacją

122.00 PLN

e-PAKIET TARCZYCOWY ROZSZERZONY z konsultacją

244.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM

697.00 PLN 465.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM z konsultacją

582.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MAXIMUM

1,126.00 PLN 769.00 PLN

e-PAKIET BADANIA PO PORODZIE - PODSTAWOWY

227.00 PLN 129.00 PLN

e-PAKIET BADANIA PO PORODZIE - ROZSZERZONY

536.00 PLN 379.00 PLN

Produkt anty-TPO został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Wystąpił błąd przy zapisie do newslettera
Newsletter