nazwa badania

TSH

synonimy

hormon tyreotropowy, tyreotropina

kod oferty

100

kod ICD

L69

kategoria badań

Badania podstawowe i biochemiczne, Choroby tarczycy, Ciąża

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1 dzień. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

TSH - Krótko o badaniu

TSH. Oznaczenie stężenia TSH (hormon tyreotropowy, tyreotropina) jest najczulszym badaniem wykrywającymi zaburzenia czynności tarczycy (łącznie z zaburzeniami bezobjawowymi) oraz umożliwiającym monitorowanie i  ocenę skuteczności leczenia niedoczynności i nadczynności tarczycy. Przy typowym dla nadczynności tarczycy nadmiarze hormonów tarczycowych we krwi stężenie TSH maleje, przy niedoborze hormonów tarczycy w krwi – wzrasta. 

TSH - Więcej informacji

Oznaczenie stężenia TSH (hormon tyreotropowy, tyreotropina) wykonywane  jest głównie w celu oceny stanu metabolicznego  tarczycy (gruczołu tarczowego) oraz w monitorowaniu  leczenia chorób tarczycy. TSH jest hormonem wydzielanym przez przysadkę mózgową, a zmiany jego stężenia na zasadzie  sprzężenia zwrotnego wiążą się ze zmianami poziomu  hormonów wydzielanych przez tarczycę: trijodotyroniny – T3, tyroksyny – T4  oraz ich wolnych  frakcji: FT3 i FT4. Stężenie TSH należy oznaczać jednocześnie  z stężeniem wolnej frakcji tyroksyny (FT4) i w drugiej kolejności FT3. Stężenie TSH zmienia się w przebiegu ostrych i przewlekłych chorób tarczycy, a także w wyniku działania leków tarczycowych i nietarczycowych.  W klinicznych  stanach chorób tarczycy wzrost stężenia TSH w krwi obwodowej wiąże się z niedoczynnością tarczycy (hipotyreoza), a spadek stężenia TSH z nadczynnością tarczycy (hipertyreoza). Istotnym  celem pomiaru  TSH jest diagnostyka subklinicznych (bezobjawowych) postaci chorób tarczycy. W ich przypadku  nieprawidłowe  stężenia TSH obserwowane są przy jeszcze prawidłowych stężeniach wolnych frakcji hormonów tarczycy. Nieistotna klinicznie, mieszcząca się ciągle w zakresie prawidłowym, dwukrotna zmiana stężenia FT4,  wiąże się ze 100 krotną zmianą stężenia TSH, co ilustruje  logarytmiczno-liniową zależności stężeń obu hormonów. W diagnostyce subklinicznych chorób tarczycy zalecane jest oznaczanie TSH testami III generacji. Wytwarzanie i wydzielanie TSH pozostaje pod kontrolą TRH (hormonu uwalniającego tyreotropinę) i sprzężenia zwrotnego z hormonami tarczycy działającego w osi podwzgórze-przysadka-tarczyca. TSH stymuluje wychwyt jodu, syntezę i jodowanie tyreoglobuliny (Tg), wychwyt koloidu przez komórki pęcherzykowe tarczycy, a także uwalnianie hormonów z Tg. TSH wpływa również na wielkość oraz ilość tarczycowych komórek pęcherzykowych. Niedobory TSH spowodowane chorobą przysadki lub podwzgórza powodują wtórną niedoczynność tarczycy. Nadmiar TSH produkowany przykładowo przez guz przysadki, powoduje wtórną nadczynność gruczołu tarczowego. Jak wspomniano w ocenie zaburzeń funkcji tarczycy badanie TSH powinno się wykonywać z jednoczesnym oznaczeniem stężeń hormonów wydzielanych przez gruczoł tarczowy.
Więcej

Przygotowanie do badania

Ze względu na zmiennością dobową wydzielania TSH  zaleca się, aby badanie było wykonywane w godzinach porannych lub o określonej porze w przypadku badań powtarzanych.
https://diag.pl/pacjent/poradnik-pacjenta/przygotowanie-do-badan-laboratoryjnych-wykonywanych-z-krwi/

icon

Wysiłek i stres

Unikać stresu

icon

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Leki m.in.: dopamina, L-dopa, glikokortykosteroidy, amiodaron, propranolol, propylotiouracyl, kontrast; wahania dobowe; przeciwciała heterofilne, przeciwciała HAMA.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Przyczyny wzrostu stężenia: guz przysadki wydzielający TSH, nadczynność przysadki; ektopowe wydzielanie TSH; niedoczynność tarczycy w takich chorobach i stanach jak: choroba Hashimoto, atroficzne zapalenie tarczycy, radioterapia tarczycy i szyi, pooperacyjna niedoczynność, infekcje tarczycy, niedobór jodu; autoprzeciwciała przeciw tarczycy; wrodzone defekty syntezy hormonów; stosowane leki: lit, jodyna; leki amiodaron, glikokortykosteroidy, propranolol, propylotiouracyl; kontrast; nadczynność podwzgórza; ostre i przewlekłe choroby niezwiązane z tarczycą (szczególnie faza zdrowienia - niewielki wzrost <12mIU/l), guz, amyloidoza, agenezja lub hipoplazja tarczycy, wole Riedla.
Przyczyny obniżenia stężeń: choroby przysadki (w tym guz) – niedoczynność przysadki mózgowej; nadczynność tarczycy w takich chorobach i stanach jak: choroba Gravesa i Basedowa, wole wieloguzkowe toksyczne - choroba Plummera, nowotwory tarczycy, gruczolak toksyczny, przejściowe zapalenie tarczycy (poporodowe; ektopowa tkanka tarczycowa; bezobjawowe, wirusowe-choroba de Quervaina); stosowane leki: amiodaron,  glikokortykosteroidy, dopamina; leczenie tyroksyną; ciąża; ostre i przewlekłe choroby niezwiązane z tarczycą (zwykle obniżone TSH do poziomu 0,05-0,1 mIU/l), niedoczynność podwzgórza.

TSH – co to jest?

Badanie poziomu TSH we krwi to test diagnostyczny, który wykorzystywany jest do rozpoznawania zaburzeń pracy tarczycy. Choroby tego narządu w wielu przypadkach charakteryzują się występowaniem niespecyficznych dolegliwości, które często utrudniają postawienie trafnej diagnozy. Dzięki przeprowadzeniu oznaczenia stężeń TSH możliwe jest precyzyjne wykrycie nieprawidłowości hormonalnych związanych z zaburzonym funkcjonowaniem tego narządu. Ze względu na możliwe powikłania nieleczonych zaburzeń tarczycy warto wiedzieć jakie są objawy nieprawidłowych poziomów TSH, kiedy należy zbadać stężenia TSH i o czym świadczą zbyt niskie oraz zbyt wysokie poziomy tego hormonu. TSH, czyli hormon tyreotropowy (nazywany także tyreotropiną) to związek białkowy, który odpowiedzialny jest za kontrolowanie pracy tarczycy. Pod wpływem TSH komórki tarczycy pobudzane są do zwiększenia produkcji oraz uwalniania do krwiobiegu hormonów tarczycowych, czyli T3 (trijodotyroniny) oraz T4 (tyroksyny). Obie te substancje pełnią podobną funkcję w ludzkim organizmie – odpowiadają za zwiększanie intensywności procesów metabolicznych, zachodzących  we wszystkich tkankach ciała. Dzięki temu możliwe jest, przykładowo  zachowanie właściwej temperatury, a także prawidłowe funkcjonowanie licznych narządów oraz układów. Ze względu na szeroki wpływ hormonów tarczycowych na cały ustrój, zaburzenia pracy tarczycy prowadzą do rozwoju licznych, dotkliwych dla pacjenta dolegliwości. Produkcja TSH odbywa się w przysadce mózgowej. Poziomy tego hormonu we krwi warunkowane są przez mechanizmy regulacji pracy tarczycy, która odbywa się na drodze sprzężenia zwrotnego ujemnego. Oznacza to, że wysoki poziom hormonów tarczycowych we krwi hamuje produkcję TSH w przysadce, co w konsekwencji zmniejsza stymulację tarczycy oraz obniża poziomy T3 oraz T4 we krwi. W przypadku niskich wartości tych hormonów przysadka wznawia wydzielanie TSH, co pobudza tarczycę oraz zwiększa poziomyT3 i T4 w krwiobiegu. Wykorzystując tą właściwość regulacji hormonalnej, dzięki oznaczeniu stężeń TSH we krwi oraz zestawieniu ich z obrazem klinicznym prezentowanym przez pacjenta można precyzyjne rozpoznać różnego typu zaburzenia pracy tarczycy. W interpretacji stężenia TSH należy  mieć na uwadze, że produkcja TSH zależna jest także od innego hormonu – TRH, czyli tyreoliberyny produkowanej przez podwzgórze. W przypadku określonych chorób dotyczących tej struktury ośrodkowego układu nerwowego może dochodzić do wtórnych zaburzeń pracy przysadki, a co za tym idzie także do nieprawidłowej produkcji TSH i nieadekwatnej regulacji funkcjonowania tarczycy.

Kiedy wykonać badanie TSH?

Przeprowadzenie badania stężeń TSH we krwi zalecane jest osobom, u których występują dolegliwości związane z zaburzeniami pracy tarczycy. Oznaczenie poziomu tyreotropiny pozwala na rozpoznanie schorzeń, w przebiegu których występuje nadczynność tarczycy, jak i również chorób związanych z rozwojem niedoczynności tego narządu. Istnieje wiele zróżnicowanych chorób tarczycy, które prowadzą do zaburzeń poziomów TSH.  Jedną z częstszych jest przewlekłe, autoimmunizacyjne zapalenie tarczycy, nazywane chorobą Hashimoto. Jej występowanie związane jest z rozwojem niedoczynności tarczycy oraz szeregu jej objawów klinicznych. Najczęstszą chorobą, która prowadzi do rozwoju nadczynności tarczycy jest choroba Gravesa-Basedowa. Schorzenie to, podobnie jak opisane powyżej zapalenie tarczycy Hashimoto, także związane jest z zaburzeniami o charakterze autoimmunizacyjnym. Obydwie te choroby znacząco wpływają na poziomy TSH we krwi, dzięki czemu pomiar TSH stanowi istotny element ich rozpoznawania. W celu precyzyjnego określenia przyczyn zaburzeń stężenia TSH we krwi konieczne może być poszerzenie diagnostyki o dodatkowe badania laboratoryjne ukierunkowane na wykrywanie chorób tarczycy. W zależności od wstępnej diagnozy mogą to być m.in. oznaczenia specyficznych autoprzeciwciał (takich jak anty-TG oraz anty-TPO), oznaczenie stężeń tyreoliberyny (TRH) lub tez pomiar poziomów wolnych hormonów tarczycowych we krwi (fT3 oraz fT4). W niektórych przypadkach konieczne może być także przeprowadzenie badań obrazowych, takich jak np. USG Doppler tarczycy lub też badanie scyntygraficzne tego narządu. Dokładny zakres niezbędnych badań zależny jest od stanu klinicznego, objawów oraz dodatkowych uwarunkowań chorobowych. W celu optymalnego zaplanowania diagnostyki należy skonsultować się z lekarzem, optymalnie specjalizującym się w endokrynologii, który po przeprowadzeni badań będzie także w stanie właściwie zinterpretować ich wyniki oraz zaplanować dalsze postępowanie lecznicze.

Kto powinien oznaczać stężenie TSH we krwi?

Ze względu na szeroki zakres działania hormonów tarczycy, objawy zaburzeń pracy tego narządu mogą być dość zróżnicowane oraz dotyczyć licznych układów w ciele. Często objawy tarczycowe pozostają niezauważone przez długi czas, jako że mogą narastać powoli przez długi okres. Dzięki oznaczeniu stężeń TSH możliwe jest szybkie wykrycie nieprawidłowości w funkcjonowaniu tarczycy oraz rozpoznanie określonych jednostek chorobowych, co pozwala na sprawne wdrożenie właściwego leczenia oraz zmniejszenie nasilenia dolegliwości związanych z chorobami tarczycy. Przeprowadzenie badania TSH zalecane jest osobom, które doświadczają typowych objawów tarczycowych. Najczęściej występujące obajwy  nadczynności tarczycy to:
 • Niezamierzona utrata masy ciała,
 • Bezsenność,
 • Tachykardia,
 • Pogorszona tolerancja wysiłku,
 • Odczucie kołatania serca,
 • Zwiększona potliwość,
 • Zaburzenia o charakterze lękowym,
 • Zwiększona drażliwość,
 • Drżenie mięśni,
 • Przewlekłe biegunki,
 • Przewlekłe uczucie gorąca,
 • Podwyższone ciśnienie tętnicze,
 • Zaburzenia pamięci oraz koncentracji,
 • Nudności, wymioty,
 • Zaburzenia miesiączkowania u kobiet,
 • Zaburzenia libido.
Objawy nadczynności tarczycy wynikają ze zbytniego zwiększania intensywności procesów metabolicznych w tkankach poprzez działanie hormonów tarczycowych. W przypadku niedoczynności tarczycy występują zbyt niskie stężenia hormonów tego narządu we krwi, co prowadzi do nadmiernego spowolnienia metabolizmu oraz uwidocznienia dolegliwości takich jak m.in.:
 • Zwiększenie masy ciała,
 • Przewlekłe zaparcia,
 • Uczucie chłodu,
 • Wilgotność skóry,
 • Nadmierna suchość skóry,
 • Bradykardia (spowolnienie tętna),
 • Nadmierna senność w ciągu dnia,
 • Brak sił,
 • Rozwój uogólnionych obrzęków,
 • Niskie ciśnienie tętnicze,
 • Zaburzenia emocjonalne o charakterze depresyjnym,
 • Pogorszenie koncentracji,
 • Uogólnione osłabienie,
 • Zaburzenia libido,
 • Zaburzenia cyklu menstruacyjnego u kobiet.
Warto pamiętać, że nie u każdej osoby doświadczającej zaburzeń endokrynologicznych związanych z hormonami tarczycowymi będzie dochodziło do rozwoju wszystkich objawów charakterystycznych dla niedoczynności lub nadczynności tarczycy. Na manifestację kliniczną choroby wpływa wiele czynników, takich jak m.in. stopień nasilenia zaburzeń hormonalnych, dodatkowe uwarunkowania chorobowe, wiek oraz płeć i wiele innych. W celu zaplanowania właściwej diagnostyki, która pozwoli na postawienie trafnego rozpoznania należy skonsultować się z lekarzem.

Podwyższone TSH

Wzrost stężenia TSH we krwi zazwyczaj świadczy o niedoczynności tarczycy. Niskie poziomy hormonów tarczycowych we krwi stymulują przysadkę mózgową do produkcji tyreotropiny, która powinna pobudzić tarczyce do bardziej intensywnej pracy. Ze względu na różnego typu choroby tarczycy nie jest to jednak zawsze możliwe, co skutkuje stałym, niskim poziomem T3 oraz T4 we krwi, a także występowaniem typowych objawów niedoczynności tarczycy. W tej sytuacji warto przeprowadzić dodatkowe badania, takie jak np. anty-TPO oraz anty-TG w celu ustalenia przyczyn zaburzeń pracy tarczycy – najczęściej w przypadku występowanie podwyższonego TSH jest to choroba Hashimoto. W określonych przypadkach wysokie stężenia TSH mogą także być związane z zaburzeniami pracy przysadki mózgowej, wywołanymi np. przez gruczolaka tego narządu lub też być skutkiem nieprawidłowego leczenia hormonalnego zdiagnozowanych wcześniej zaburzeń tarczycy.

Niskie TSH

Niskie TSH świadczy najczęściej o nadczynności tarczycy. Główną przyczyną tego zaburzenia w Polsce jest autoimmunizacyjna choroba Gravesa-Basedowa, w której komórki tarczycy pobudzane są przez patologiczne autoprzeciwciała do nadmiernej produkcji hormonów tarczycowych. Obniżenie stężeń TSH może być także związane z rozwojem guzkowatych rozrostów tarczycy lub różnego typu zaburzeniami pracy przysadki mózgowej (przebiegających z niską produkcją TRH).

TSH - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Badanie dostępne w pakietach

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MINIMUM)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

161.00 PLN
95.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MEDIUM)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

290.00 PLN
162.00 PLN
WIĘCEJ
Drugi ten sam pakiet za 223 zł, trzeci za 198 zł

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MAKSIMUM)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

449.00 PLN
239.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 239.00 PLN

e-PAKIET DLA PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

781.00 PLN
470.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KOBIET W CIĄŻY (PODSTAWOWY)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

372.00 PLN
191.00 PLN
WIĘCEJ
Z kodem RODZINA15 pakiet w cenie 313.65 zł

e-PAKIET DLA MĘŻCZYZN

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

549.00 PLN
369.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 369.00 PLN

e-PAKIET DLA MALUCHÓW

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

392.00 PLN
265.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 265.00 PLN

e-PAKIET OTYŁOŚĆ

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

250.00 PLN
153.00 PLN
WIĘCEJ
Drugi ten sam pakiet za 71 zł, trzeci za 66 zł

e-PAKIET TARCZYCOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

124.00 PLN
75.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 75.00 PLN

e-PAKIET TARCZYCOWY ROZSZERZONY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

343.00 PLN
209.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

310.00 PLN
197.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

697.00 PLN
465.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MAXIMUM

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

1126.00 PLN
769.00 PLN
WIĘCEJ
Dodaj pakiet uzupełniający w cenie -25%

e-PAKIET BADAŃ HORMONALNYCH DLA KOBIET

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

373.00 PLN
249.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 249.00 PLN

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA KOBIET

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

357.00 PLN
199.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 199.00 PLN

e-Pakiet podarunkowy

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

289.00 PLN
179.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA MĘŻCZYZN

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

337.00 PLN
199.00 PLN
WIĘCEJ
Z kodem RODZINA15 pakiet w cenie 130.90 zł

e-PAKIET DLA DZIECI

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

215.00 PLN
154.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 154.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET - PIĘKNE I ZDROWE WŁOSY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

427.00 PLN
289.00 PLN
WIĘCEJ
Z kodem RODZINA15 pakiet w cenie 254.15 zł

e-PAKIET DLA KOBIET

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

403.00 PLN
299.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 299.00 PLN

Dodaj e-PAKIET BADANIE NIEDOBORU WITAMIN I MINERAŁÓW w cenie -15%

e-PAKIET BADANIA PO PORODZIE - PODSTAWOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

227.00 PLN
129.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 129.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - PODSTAWOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

393.00 PLN
265.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY NA START - ROZSZERZONY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

931.00 PLN
599.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY NA START - po 60-tce

Pakiet realizowany tylko w określonych punktach
Wybierz placówkę

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

1136.00 PLN
799.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY DLA KOBIET WZGLĘDNY NIEDOBÓR ENERGII W SPORCIE (RED-S)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

630.00 PLN
419.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY DLA MĘŻCZYZN WZGLĘDNY NIEDOBÓR ENERGII W SPORCIE (RED-S)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

463.00 PLN
319.00 PLN
WIĘCEJ
Dodaj pakiet uzupełniający w cenie -20%

e-PAKIET HORMONALNY DLA MĘŻCZYZN

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

382.00 PLN
250.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 250.00 PLN

e-PAKIET BADANIA PRZED DIETĄ

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

412.00 PLN
320.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 320.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (PREMIUM)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

620.00 PLN
499.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET BADANIA PO PORODZIE - ROZSZERZONY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

536.00 PLN
379.00 PLN
WIĘCEJ
Z kodem RODZINA15 pakiet w cenie 424.15 zł

e-PAKIET BADAŃ DLA KOBIET DOJRZAŁYCH

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

629.00 PLN
499.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 499.00 PLN

e-PAKIET BADANIA DLA SENIORA

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

343.00 PLN
249.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 249.00 PLN

Artykuły powiązane z badaniem: TSH

Badania hormonalne przed planowaniem ciąży CZYTAJ WIĘCEJ
Choroba Hashimoto, czyli przewlekłe zapalenie tarczycy. Objawy, przyczyny, badania CZYTAJ WIĘCEJ
TSH w ciąży - jakie powinno być? Badania przy niedoczynności tarczycy CZYTAJ WIĘCEJ
Przyczyny nadmiernego wypadania włosów CZYTAJ WIĘCEJ
Jakie badania profilaktyczne powinieneś zrobić tego roku? CZYTAJ WIĘCEJ
Niedoczynność tarczycy – objawy, przyczyny, badania. Czym grozi nieleczona niedoczynność tarczycy? CZYTAJ WIĘCEJ
Nadmierna potliwość – przyczyny. Te badania pomogą w diagnozie CZYTAJ WIĘCEJ
Suplementacja przy niedoczynności tarczycy. Czy selen ma wpływ na funkcjonowanie tarczycy? CZYTAJ WIĘCEJ
Czy dieta wpływa na niedoczynność tarczycy? Co warto jeść, a czego należy unikać? CZYTAJ WIĘCEJ
Badania hormonalne kobiet – kiedy należy je wykonać? Na czym polegają? Jak się do nich przygotować? CZYTAJ WIĘCEJ
Trądzik pospolity – co go powoduje? Objawy i leczenie trądziku pospolitego CZYTAJ WIĘCEJ
Badania profilaktyczne do pracy i ogólnopopulacyjne CZYTAJ WIĘCEJ
Jakie są przyczyny zgagi? Skąd bierze się nieprzyjemne pieczenie w przełyku? CZYTAJ WIĘCEJ
Skąpa miesiączka – jakie są przyczyny i możliwości diagnostyczne? CZYTAJ WIĘCEJ
Jakie są przyczyny, objawy i sposoby leczenia nadczynności tarczycy u mężczyzn? CZYTAJ WIĘCEJ
Zapalenie tarczycy po porodzie – przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Autoimmunologiczne choroby tarczycy CZYTAJ WIĘCEJ
Choroba Gravesa-Basedowa - co to jest? CZYTAJ WIĘCEJ
Nadmierne owłosienie u kobiet - najczęstsze przyczyny CZYTAJ WIĘCEJ
Trądzik hormonalny - objawy, leczenie, przyczyny CZYTAJ WIĘCEJ
Gruczolak przysadki mózgowej - objawy oraz metody leczenia CZYTAJ WIĘCEJ
Hashimoto - jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować lub skontrolować tę chorobę CZYTAJ WIĘCEJ

Badanie dostępne w pakietach

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MINIMUM)

161.00 PLN 95.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MEDIUM)

290.00 PLN 162.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MAKSIMUM)

449.00 PLN 239.00 PLN

e-PAKIET DLA PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ

781.00 PLN 470.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET W CIĄŻY (PODSTAWOWY)

372.00 PLN 191.00 PLN

e-PAKIET DLA MĘŻCZYZN

549.00 PLN 369.00 PLN

e-PAKIET DLA MALUCHÓW

392.00 PLN 265.00 PLN

e-PAKIET OTYŁOŚĆ

250.00 PLN 153.00 PLN

e-PAKIET TARCZYCOWY

124.00 PLN 75.00 PLN

e-PAKIET TARCZYCOWY ROZSZERZONY

343.00 PLN 209.00 PLN

e-PAKIET TARCZYCOWY z konsultacją

122.00 PLN

e-PAKIET TARCZYCOWY ROZSZERZONY z konsultacją

244.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM

310.00 PLN 197.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM z konsultacją

250.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM

697.00 PLN 465.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM z konsultacją

582.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MAXIMUM

1,126.00 PLN 769.00 PLN

e-PAKIET BADAŃ HORMONALNYCH DLA KOBIET

373.00 PLN 249.00 PLN

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA KOBIET

357.00 PLN 199.00 PLN

e-Pakiet podarunkowy

289.00 PLN 179.00 PLN

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA MĘŻCZYZN

337.00 PLN 199.00 PLN

e-PAKIET DLA DZIECI

215.00 PLN 154.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET - PIĘKNE I ZDROWE WŁOSY

427.00 PLN 289.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET

403.00 PLN 299.00 PLN

e-PAKIET BADANIA PO PORODZIE - PODSTAWOWY

227.00 PLN 129.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - PODSTAWOWY

393.00 PLN 265.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - ROZSZERZONY

931.00 PLN 599.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - po 60-tce

1,136.00 PLN 799.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY DLA KOBIET WZGLĘDNY NIEDOBÓR ENERGII W SPORCIE (RED-S)

630.00 PLN 419.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY DLA MĘŻCZYZN WZGLĘDNY NIEDOBÓR ENERGII W SPORCIE (RED-S)

463.00 PLN 319.00 PLN

e-PAKIET HORMONALNY DLA MĘŻCZYZN

382.00 PLN 250.00 PLN

e-PAKIET BADANIA PRZED DIETĄ

412.00 PLN 320.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (PREMIUM)

620.00 PLN 499.00 PLN

e-PAKIET BADANIA PO PORODZIE - ROZSZERZONY

536.00 PLN 379.00 PLN

e-PAKIET BADAŃ DLA KOBIET DOJRZAŁYCH

629.00 PLN 499.00 PLN

e-PAKIET BADANIA DLA SENIORA

343.00 PLN 249.00 PLN

Produkt TSH został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Wystąpił błąd przy zapisie do newslettera
Newsletter