Badanie znajdziesz w Pakiecie Jesienna dawka zdrowia za 89 zł

nazwa badania

TSH

synonimy

hormon tyreotropowy, tyreotropina

kod oferty

100

kod ICD

L69

kategoria badań

Badania podstawowe i biochemiczne, Choroby tarczycy, Ciąża

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1 dzień. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

TSH - Krótko o badaniu

TSH. Oznaczenie stężenia TSH (hormon tyreotropowy, tyreotropina) jest najczulszym badaniem wykrywającymi zaburzenia czynności tarczycy (łącznie z zaburzeniami bezobjawowymi) oraz umożliwiającym monitorowanie i  ocenę skuteczności leczenia niedoczynności i nadczynności tarczycy. Przy typowym dla nadczynności tarczycy nadmiarze hormonów tarczycowych we krwi stężenie TSH maleje, przy niedoborze hormonów tarczycy w krwi – wzrasta.

TSH - Więcej informacji

Oznaczenie stężenia TSH (hormon tyreotropowy, tyreotropina) wykonywane  jest głównie w celu oceny stanu metabolicznego  tarczycy (gruczołu tarczowego) oraz w monitorowaniu  leczenia chorób tarczycy. TSH jest hormonem wydzielanym przez przysadkę mózgową, a zmiany jego stężenia na zasadzie  sprzężenia zwrotnego wiążą się ze zmianami poziomu  hormonów wydzielanych przez tarczycę: trijodotyroniny – T3, tyroksyny – T4  oraz ich wolnych  frakcji: FT3 i FT4. Stężenie TSH należy oznaczać jednocześnie  z stężeniem wolnej frakcji tyroksyny (FT4) i w drugiej kolejności FT3. Stężenie TSH zmienia się w przebiegu ostrych i przewlekłych chorób tarczycy, a także w wyniku działania leków tarczycowych i nietarczycowych.  W klinicznych  stanach chorób tarczycy wzrost stężenia TSH w krwi obwodowej wiąże się z niedoczynnością tarczycy (hipotyreoza), a spadek stężenia TSH z nadczynnością tarczycy (hipertyreoza). Istotnym  celem pomiaru  TSH jest diagnostyka subklinicznych (bezobjawowych) postaci chorób tarczycy. W ich przypadku  nieprawidłowe  stężenia TSH obserwowane są przy jeszcze prawidłowych stężeniach wolnych frakcji hormonów tarczycy. Nieistotna klinicznie, mieszcząca się ciągle w zakresie prawidłowym, dwukrotna zmiana stężenia FT4,  wiąże się ze 100 krotną zmianą stężenia TSH, co ilustruje  logarytmiczno-liniową zależności stężeń obu hormonów. W diagnostyce subklinicznych chorób tarczycy zalecane jest oznaczanie TSH testami III generacji. Wytwarzanie i wydzielanie TSH pozostaje pod kontrolą TRH (hormonu uwalniającego tyreotropinę) i sprzężenia zwrotnego z hormonami tarczycy działającego w osi podwzgórze-przysadka-tarczyca. TSH stymuluje wychwyt jodu, syntezę i jodowanie tyreoglobuliny (Tg), wychwyt koloidu przez komórki pęcherzykowe tarczycy, a także uwalnianie hormonów z Tg. TSH wpływa również na wielkość oraz ilość tarczycowych komórek pęcherzykowych. Niedobory TSH spowodowane chorobą przysadki lub podwzgórza powodują wtórną niedoczynność tarczycy. Nadmiar TSH produkowany przykładowo przez guz przysadki, powoduje wtórną nadczynność gruczołu tarczowego. Jak wspomniano w ocenie zaburzeń funkcji tarczycy badanie TSH powinno się wykonywać z jednoczesnym oznaczeniem stężeń hormonów wydzielanych przez gruczoł tarczowy.
Więcej

Przygotowanie do badania

Ze względu na zmiennością dobową wydzielania TSH  zaleca się, aby badanie było wykonywane w godzinach porannych lub o określonej porze w przypadku badań powtarzanych. https://diag.pl/pacjent/poradnik-pacjenta/przygotowanie-do-badan-laboratoryjnych-wykonywanych-z-krwi/   Badanie TSH przeprowadzane jest z próbki krwi żylnej. Przed pobraniem materiału do badania nie zachodzi konieczność stosowania specjalnych przygotowań. Wiele osób zastanawia się, czy badanie TSH musi by przeprowadzone na czczo. Nie jest konieczne wstrzymywanie się od jedzenia przed wykonaniem tego testu laboratoryjnego, jednak warto stawić się na pobranie krwi w godzinach porannych. W przypadku konieczności wykonania serii oznaczeń TSH, należy pamiętać, by próbka krwi pobierana była w podobnej porze dnia ze względu na dochodzące do 50% wahania dobowe stężenia TSH.  Należy także pamiętać o właściwym nawodnieniu organizmu przed wykonaniem tego badania.

icon

Wysiłek i stres

Unikać stresu

icon

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Leki m.in.: dopamina, L-dopa, glikokortykosteroidy, amiodaron, propranolol, propylotiouracyl, kontrast; wahania dobowe; przeciwciała heterofilne, przeciwciała HAMA.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Przyczyny wzrostu stężenia: guz przysadki wydzielający TSH, nadczynność przysadki; ektopowe wydzielanie TSH; niedoczynność tarczycy w takich chorobach i stanach jak: choroba Hashimoto, atroficzne zapalenie tarczycy, radioterapia tarczycy i szyi, pooperacyjna niedoczynność, infekcje tarczycy, niedobór jodu; autoprzeciwciała przeciw tarczycy; wrodzone defekty syntezy hormonów; stosowane leki: lit, jodyna; leki amiodaron, glikokortykosteroidy, propranolol, propylotiouracyl; kontrast; nadczynność podwzgórza; ostre i przewlekłe choroby niezwiązane z tarczycą (szczególnie faza zdrowienia - niewielki wzrost <12mIU/l), guz, amyloidoza, agenezja lub hipoplazja tarczycy, wole Riedla. Przyczyny obniżenia stężeń: choroby przysadki (w tym guz) – niedoczynność przysadki mózgowej; nadczynność tarczycy w takich chorobach i stanach jak: choroba Gravesa i Basedowa, wole wieloguzkowe toksyczne - choroba Plummera, nowotwory tarczycy, gruczolak toksyczny, przejściowe zapalenie tarczycy (poporodowe; ektopowa tkanka tarczycowa; bezobjawowe, wirusowe-choroba de Quervaina); stosowane leki: amiodaron,  glikokortykosteroidy, dopamina; leczenie tyroksyną; ciąża; ostre i przewlekłe choroby niezwiązane z tarczycą (zwykle obniżone TSH do poziomu 0,05-0,1 mIU/l), niedoczynność podwzgórza.

TSH – co to jest?

Badanie poziomu TSH we krwi to test diagnostyczny, który wykorzystywany jest do rozpoznawania zaburzeń pracy tarczycy. Choroby tego narządu w wielu przypadkach charakteryzują się występowaniem niespecyficznych dolegliwości, które często utrudniają postawienie trafnej diagnozy. Dzięki przeprowadzeniu oznaczenia stężeń TSH możliwe jest precyzyjne wykrycie nieprawidłowości hormonalnych związanych z zaburzonym funkcjonowaniem tego narządu. Ze względu na możliwe powikłania nieleczonych zaburzeń tarczycy warto wiedzieć jakie są objawy nieprawidłowych poziomów TSH, kiedy należy zbadać stężenia TSH i o czym świadczą zbyt niskie oraz zbyt wysokie poziomy tego hormonu. TSH, czyli hormon tyreotropowy (nazywany także tyreotropiną) to związek białkowy, który odpowiedzialny jest za kontrolowanie pracy tarczycy. Pod wpływem TSH komórki tarczycy pobudzane są do zwiększenia produkcji oraz uwalniania do krwiobiegu hormonów tarczycowych, czyli T3 (trijodotyroniny) oraz T4 (tyroksyny). Obie te substancje pełnią podobną funkcję w ludzkim organizmie – odpowiadają za zwiększanie intensywności procesów metabolicznych, zachodzących  we wszystkich tkankach ciała. Dzięki temu możliwe jest, przykładowo  zachowanie właściwej temperatury, a także prawidłowe funkcjonowanie licznych narządów oraz układów. Ze względu na szeroki wpływ hormonów tarczycowych na cały ustrój, zaburzenia pracy tarczycy prowadzą do rozwoju licznych, dotkliwych dla pacjenta dolegliwości. Produkcja TSH odbywa się w przysadce mózgowej. Poziomy tego hormonu we krwi warunkowane są przez mechanizmy regulacji pracy tarczycy, która odbywa się na drodze sprzężenia zwrotnego ujemnego. Oznacza to, że wysoki poziom hormonów tarczycowych we krwi hamuje produkcję TSH w przysadce, co w konsekwencji zmniejsza stymulację tarczycy oraz obniża poziomy T3 oraz T4 we krwi. W przypadku niskich wartości tych hormonów przysadka wznawia wydzielanie TSH, co pobudza tarczycę oraz zwiększa poziomyT3 i T4 w krwiobiegu. Wykorzystując tą właściwość regulacji hormonalnej, dzięki oznaczeniu stężeń TSH we krwi oraz zestawieniu ich z obrazem klinicznym prezentowanym przez pacjenta można precyzyjne rozpoznać różnego typu zaburzenia pracy tarczycy. W interpretacji stężenia TSH należy  mieć na uwadze, że produkcja TSH zależna jest także od innego hormonu – TRH, czyli tyreoliberyny produkowanej przez podwzgórze. W przypadku określonych chorób dotyczących tej struktury ośrodkowego układu nerwowego może dochodzić do wtórnych zaburzeń pracy przysadki, a co za tym idzie także do nieprawidłowej produkcji TSH i nieadekwatnej regulacji funkcjonowania tarczycy.

Kiedy wykonać badanie TSH?

Przeprowadzenie badania stężeń TSH we krwi zalecane jest osobom, u których występują dolegliwości związane z zaburzeniami pracy tarczycy. Oznaczenie poziomu tyreotropiny pozwala na rozpoznanie schorzeń, w przebiegu których występuje nadczynność tarczycy, jak i również chorób związanych z rozwojem niedoczynności tego narządu. Istnieje wiele zróżnicowanych chorób tarczycy, które prowadzą do zaburzeń poziomów TSH.  Jedną z częstszych jest przewlekłe, autoimmunizacyjne zapalenie tarczycy, nazywane chorobą Hashimoto. Jej występowanie związane jest z rozwojem niedoczynności tarczycy oraz szeregu jej objawów klinicznych. Najczęstszą chorobą, która prowadzi do rozwoju nadczynności tarczycy jest choroba Gravesa-Basedowa. Schorzenie to, podobnie jak opisane powyżej zapalenie tarczycy Hashimoto, także związane jest z zaburzeniami o charakterze autoimmunizacyjnym. Obydwie te choroby znacząco wpływają na poziomy TSH we krwi, dzięki czemu pomiar TSH stanowi istotny element ich rozpoznawania. W celu precyzyjnego określenia przyczyn zaburzeń stężenia TSH we krwi konieczne może być poszerzenie diagnostyki o dodatkowe badania laboratoryjne ukierunkowane na wykrywanie chorób tarczycy. W zależności od wstępnej diagnozy mogą to być m.in. oznaczenia specyficznych autoprzeciwciał (takich jak anty-TG oraz anty-TPO), oznaczenie stężeń tyreoliberyny (TRH) lub tez pomiar poziomów wolnych hormonów tarczycowych we krwi (fT3 oraz fT4). W niektórych przypadkach konieczne może być także przeprowadzenie badań obrazowych, takich jak np. USG Doppler tarczycy lub też badanie scyntygraficzne tego narządu. Dokładny zakres niezbędnych badań zależny jest od stanu klinicznego, objawów oraz dodatkowych uwarunkowań chorobowych. W celu optymalnego zaplanowania diagnostyki należy skonsultować się z lekarzem, optymalnie specjalizującym się w endokrynologii, który po przeprowadzeni badań będzie także w stanie właściwie zinterpretować ich wyniki oraz zaplanować dalsze postępowanie lecznicze.

Kto powinien oznaczać stężenie TSH we krwi?

Ze względu na szeroki zakres działania hormonów tarczycy, objawy zaburzeń pracy tego narządu mogą być dość zróżnicowane oraz dotyczyć licznych układów w ciele. Często objawy tarczycowe pozostają niezauważone przez długi czas, jako że mogą narastać powoli przez długi okres. Dzięki oznaczeniu stężeń TSH możliwe jest szybkie wykrycie nieprawidłowości w funkcjonowaniu tarczycy oraz rozpoznanie określonych jednostek chorobowych, co pozwala na sprawne wdrożenie właściwego leczenia oraz zmniejszenie nasilenia dolegliwości związanych z chorobami tarczycy. Przeprowadzenie badania TSH zalecane jest osobom, które doświadczają typowych objawów tarczycowych. Najczęściej występujące obajwy  nadczynności tarczycy to:
 • Niezamierzona utrata masy ciała,
 • Bezsenność,
 • Tachykardia,
 • Pogorszona tolerancja wysiłku,
 • Odczucie kołatania serca,
 • Zwiększona potliwość,
 • Zaburzenia o charakterze lękowym,
 • Zwiększona drażliwość,
 • Drżenie mięśni,
 • Przewlekłe biegunki,
 • Przewlekłe uczucie gorąca,
 • Podwyższone ciśnienie tętnicze,
 • Zaburzenia pamięci oraz koncentracji,
 • Nudności, wymioty,
 • Zaburzenia miesiączkowania u kobiet,
 • Zaburzenia libido.
Objawy nadczynności tarczycy wynikają ze zbytniego zwiększania intensywności procesów metabolicznych w tkankach poprzez działanie hormonów tarczycowych. W przypadku niedoczynności tarczycy występują zbyt niskie stężenia hormonów tego narządu we krwi, co prowadzi do nadmiernego spowolnienia metabolizmu oraz uwidocznienia dolegliwości takich jak m.in.:
 • Zwiększenie masy ciała,
 • Przewlekłe zaparcia,
 • Uczucie chłodu,
 • Wilgotność skóry,
 • Nadmierna suchość skóry,
 • Bradykardia (spowolnienie tętna),
 • Nadmierna senność w ciągu dnia,
 • Brak sił,
 • Rozwój uogólnionych obrzęków,
 • Niskie ciśnienie tętnicze,
 • Zaburzenia emocjonalne o charakterze depresyjnym,
 • Pogorszenie koncentracji,
 • Uogólnione osłabienie,
 • Zaburzenia libido,
 • Zaburzenia cyklu menstruacyjnego u kobiet.
Warto pamiętać, że nie u każdej osoby doświadczającej zaburzeń endokrynologicznych związanych z hormonami tarczycowymi będzie dochodziło do rozwoju wszystkich objawów charakterystycznych dla niedoczynności lub nadczynności tarczycy. Na manifestację kliniczną choroby wpływa wiele czynników, takich jak m.in. stopień nasilenia zaburzeń hormonalnych, dodatkowe uwarunkowania chorobowe, wiek oraz płeć i wiele innych. W celu zaplanowania właściwej diagnostyki, która pozwoli na postawienie trafnego rozpoznania należy skonsultować się z lekarzem.

Podwyższone TSH

Wzrost stężenia TSH we krwi zazwyczaj świadczy o niedoczynności tarczycy. Niskie poziomy hormonów tarczycowych we krwi stymulują przysadkę mózgową do produkcji tyreotropiny, która powinna pobudzić tarczyce do bardziej intensywnej pracy. Ze względu na różnego typu choroby tarczycy nie jest to jednak zawsze możliwe, co skutkuje stałym, niskim poziomem T3 oraz T4 we krwi, a także występowaniem typowych objawów niedoczynności tarczycy. W tej sytuacji warto przeprowadzić dodatkowe badania, takie jak np. anty-TPO oraz anty-TG w celu ustalenia przyczyn zaburzeń pracy tarczycy – najczęściej w przypadku występowanie podwyższonego TSH jest to choroba Hashimoto. W określonych przypadkach wysokie stężenia TSH mogą także być związane z zaburzeniami pracy przysadki mózgowej, wywołanymi np. przez gruczolaka tego narządu lub też być skutkiem nieprawidłowego leczenia hormonalnego zdiagnozowanych wcześniej zaburzeń tarczycy.

Niskie TSH

Niskie TSH świadczy najczęściej o nadczynności tarczycy. Główną przyczyną tego zaburzenia w Polsce jest autoimmunizacyjna choroba Gravesa-Basedowa, w której komórki tarczycy pobudzane są przez patologiczne autoprzeciwciała do nadmiernej produkcji hormonów tarczycowych. Obniżenie stężeń TSH może być także związane z rozwojem guzkowatych rozrostów tarczycy lub różnego typu zaburzeniami pracy przysadki mózgowej (przebiegających z niską produkcją TRH).

Badanie dostępne w Pakiecie Jesienna dawka zdrowia za 89 zł

Badanie znajdziesz w Pakiecie Jesienna dawka zdrowia - podstawowy, który dostępny jest w obniżonej cenie. Pakiet znajdziesz tutaj.

TSH - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Badanie dostępne w pakietach

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MINIMUM)

Cena wg. cennika w Poznaniu:

146.00 PLN
89.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MEDIUM)

Cena wg. cennika w Poznaniu:

265.00 PLN
151.00 PLN
WIĘCEJ
Drugi ten sam pakiet za 210 zł, trzeci za 185 zł

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MAKSIMUM)

Cena wg. cennika w Poznaniu:

414.00 PLN
226.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ

Cena wg. cennika w Poznaniu:

718.00 PLN
447.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KOBIET W CIĄŻY (PODSTAWOWY)

Cena wg. cennika w Poznaniu:

372.00 PLN
191.00 PLN
WIĘCEJ
Pakiet 20% taniej z kodem PODARUJ20

e-PAKIET DLA KOBIET DOJRZAŁYCH

Cena wg. cennika w Poznaniu:

580.00 PLN
499.00 PLN
WIĘCEJ
Pakiet 20% taniej z kodem PODARUJ20

e-PAKIET DLA MĘŻCZYZN

Cena wg. cennika w Poznaniu:

506.00 PLN
359.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA MALUCHÓW

Cena wg. cennika w Poznaniu:

367.00 PLN
255.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET OTYŁOŚĆ

Cena wg. cennika w Poznaniu:

233.00 PLN
153.00 PLN
WIĘCEJ
Drugi ten sam pakiet za 65 zł, trzeci za 60 zł

e-PAKIET TARCZYCOWY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

118.00 PLN
69.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET TARCZYCOWY ROZSZERZONY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

336.00 PLN
191.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET TARCZYCOWY z konsultacją

Cena wg. cennika w Poznaniu:

168.00 PLN
122.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET TARCZYCOWY ROZSZERZONY z konsultacją

Cena wg. cennika w Poznaniu:

386.00 PLN
244.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM

Cena wg. cennika w Poznaniu:

290.00 PLN
197.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM z konsultacją

Cena wg. cennika w Poznaniu:

340.00 PLN
250.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM

Cena wg. cennika w Poznaniu:

660.00 PLN
465.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM z konsultacją

Cena wg. cennika w Poznaniu:

760.00 PLN
582.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MAXIMUM

Cena wg. cennika w Poznaniu:

1085.00 PLN
769.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET BADAŃ HORMONALNYCH DLA KOBIET

Cena wg. cennika w Poznaniu:

329.00 PLN
232.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA KOBIET

Cena wg. cennika w Poznaniu:

331.00 PLN
186.00 PLN
WIĘCEJ
Pakiet 20% taniej z kodem PODARUJ20

e-Pakiet podarunkowy

Cena wg. cennika w Poznaniu:

246.00 PLN
179.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA MĘŻCZYZN

Cena wg. cennika w Poznaniu:

312.00 PLN
186.00 PLN
WIĘCEJ
Pakiety do -20% dla całej rodziny

e-PAKIET DLA DZIECI

Cena wg. cennika w Poznaniu:

202.00 PLN
154.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KOBIET - PIĘKNE I ZDROWE WŁOSY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

409.00 PLN
277.00 PLN
WIĘCEJ
Pakiet 20% taniej z kodem PODARUJ20

e-PAKIET DLA KOBIET

Cena wg. cennika w Poznaniu:

400.00 PLN
299.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KOBIET PO PORODZIE

Cena wg. cennika w Poznaniu:

214.00 PLN
129.00 PLN
WIĘCEJ
Jesienna akcja profilaktyczna

e-PAKIET JESIENNA DAWKA ZDROWIA - PODSTAWOWY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

182.00 PLN
89.00 PLN
WIĘCEJ
Jesienna akcja profilaktyczna

e-PAKIET JESIENNA DAWKA ZDROWIA - ROZSZERZONY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

441.00 PLN
199.00 PLN
WIĘCEJ
Jesienna akcja profilaktyczna

e-PAKIET JESIENNA DAWKA ZDROWIA - KOMPLEKSOWY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

791.00 PLN
359.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY NA START - PODSTAWOWY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

371.00 PLN
259.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY NA START - ROZSZERZONY

Cena wg. cennika w Poznaniu:

878.00 PLN
579.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY NA START - po 60-tce

Pakiet realizowany tylko w określonych punktach
Wybierz placówkę

Cena wg. cennika w Poznaniu:

1072.00 PLN
799.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY DLA KOBIET WZGLĘDNY NIEDOBÓR ENERGII W SPORCIE (RED-S)

Cena wg. cennika w Poznaniu:

596.00 PLN
419.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY DLA MĘŻCZYZN WZGLĘDNY NIEDOBÓR ENERGII W SPORCIE (RED-S)

Cena wg. cennika w Poznaniu:

438.00 PLN
319.00 PLN
WIĘCEJ

Artykuły powiązane z badaniem: TSH

Badania hormonalne przed planowaniem ciąży CZYTAJ WIĘCEJ
Choroba Hashimoto, czyli przewlekłe zapalenie tarczycy. Objawy, przyczyny, badania CZYTAJ WIĘCEJ
TSH w ciąży - jakie powinno być? Badania przy niedoczynności tarczycy CZYTAJ WIĘCEJ
Przyczyny nadmiernego wypadania włosów CZYTAJ WIĘCEJ
Jakie badania profilaktyczne powinieneś zrobić tego roku? CZYTAJ WIĘCEJ
Niedoczynność tarczycy – objawy, przyczyny, badania. Czym grozi nieleczona niedoczynność tarczycy? CZYTAJ WIĘCEJ
Nadmierna potliwość – przyczyny. Te badania pomogą w diagnozie CZYTAJ WIĘCEJ
Suplementacja przy niedoczynności tarczycy. Czy selen ma wpływ na funkcjonowanie tarczycy? CZYTAJ WIĘCEJ
Czy dieta wpływa na niedoczynność tarczycy? Co warto jeść, a czego należy unikać? CZYTAJ WIĘCEJ
Badania hormonalne kobiet – kiedy należy je wykonać? Na czym polegają? Jak się do nich przygotować? CZYTAJ WIĘCEJ
Trądzik pospolity – co go powoduje? Objawy i leczenie trądziku pospolitego CZYTAJ WIĘCEJ
Badania profilaktyczne do pracy i ogólnopopulacyjne CZYTAJ WIĘCEJ
Jakie są przyczyny zgagi? Skąd bierze się nieprzyjemne pieczenie w przełyku? CZYTAJ WIĘCEJ
Skąpa miesiączka – jakie są przyczyny i możliwości diagnostyczne? CZYTAJ WIĘCEJ
Jakie są przyczyny, objawy i sposoby leczenia nadczynności tarczycy u mężczyzn? CZYTAJ WIĘCEJ
Zapalenie tarczycy po porodzie – przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie CZYTAJ WIĘCEJ

Badanie dostępne w pakietach

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MINIMUM)

146.00 PLN 89.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MEDIUM)

265.00 PLN 151.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MAKSIMUM)

414.00 PLN 226.00 PLN

e-PAKIET DLA PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ

718.00 PLN 447.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET W CIĄŻY (PODSTAWOWY)

372.00 PLN 191.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET DOJRZAŁYCH

580.00 PLN 499.00 PLN

e-PAKIET DLA MĘŻCZYZN

506.00 PLN 359.00 PLN

e-PAKIET DLA MALUCHÓW

367.00 PLN 255.00 PLN

e-PAKIET OTYŁOŚĆ

233.00 PLN 153.00 PLN

e-PAKIET TARCZYCOWY

118.00 PLN 69.00 PLN

e-PAKIET TARCZYCOWY ROZSZERZONY

336.00 PLN 191.00 PLN

e-PAKIET TARCZYCOWY z konsultacją

168.00 PLN 122.00 PLN

e-PAKIET TARCZYCOWY ROZSZERZONY z konsultacją

386.00 PLN 244.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM

290.00 PLN 197.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM z konsultacją

340.00 PLN 250.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM

660.00 PLN 465.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM z konsultacją

760.00 PLN 582.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MAXIMUM

1,085.00 PLN 769.00 PLN

e-PAKIET BADAŃ HORMONALNYCH DLA KOBIET

329.00 PLN 232.00 PLN

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA KOBIET

331.00 PLN 186.00 PLN

e-Pakiet podarunkowy

246.00 PLN 179.00 PLN

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA MĘŻCZYZN

312.00 PLN 186.00 PLN

e-PAKIET DLA DZIECI

202.00 PLN 154.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET - PIĘKNE I ZDROWE WŁOSY

409.00 PLN 277.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET

400.00 PLN 299.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET PO PORODZIE

214.00 PLN 129.00 PLN

e-PAKIET JESIENNA DAWKA ZDROWIA - PODSTAWOWY

182.00 PLN 89.00 PLN

e-PAKIET JESIENNA DAWKA ZDROWIA - ROZSZERZONY

441.00 PLN 199.00 PLN

e-PAKIET JESIENNA DAWKA ZDROWIA - KOMPLEKSOWY

791.00 PLN 359.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - PODSTAWOWY

371.00 PLN 259.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - ROZSZERZONY

878.00 PLN 579.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - po 60-tce

1,072.00 PLN 799.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY DLA KOBIET WZGLĘDNY NIEDOBÓR ENERGII W SPORCIE (RED-S)

596.00 PLN 419.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY DLA MĘŻCZYZN WZGLĘDNY NIEDOBÓR ENERGII W SPORCIE (RED-S)

438.00 PLN 319.00 PLN

Produkt TSH został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Newsletter