Choroby nerek

Badania z kategorii „choroby nerek” umożliwiają wczesne wykrycie licznych schorzeń tych narządów. Wykonywanie ich jest  niezwykle istotne ze względu na to , że wiele z chorób nerek rozwija się przez długi czas w sposób bezobjawowy. Sprawdź: e-Pakiet badań na nerki W momencie, gdy pacjent zaczyna odczuwać pierwsze dolegliwości, często zmiany patologiczne są już na znacznym poziomie zaawansowania, a co za tym idzie możliwości leczenia są dość ograniczone. Z tego powodu ważne jest regularne, profilaktyczne wykonywanie badań w kierunku chorób nerek, dzięki czemu możliwe będzie zdiagnozowanie ich na początkowych etapach rozwoju oraz wdrożenie skutecznego leczenia. Badania w kierunku chorób nerek mogą być także wykorzystywane do potwierdzenia oraz dokładnego zbadania przyczyn ostrych stanów chorobowych dotyczących nerek, jak np. różnego rodzaju infekcyjnych stanów zapalnych rozwijających się w tych narządach. Dzięki przeprowadzeniu określonych testów diagnostycznych możliwe jest precyzyjne wykrycie czynników etiologicznych tych schorzeń oraz wdrożenie optymalnego leczenia, które zagwarantuje szybkie ustąpienie objawów chorobowych. Badania diagnostyczne wykonywane w przebiegu chorób nerek mogą być przeprowadzane zarówno z próbki krwi pacjenta, jak i z moczu. W przypadku schorzeń układu wydalniczego zaburzone mogą być wyniki obu tych rodzajów badań. Nerki odpowiadają za filtrację krwi oraz usuwanie z niej szkodliwych substancji, które następnie wydalane są z organizmu wraz z moczem. W przypadku zaburzeń tej funkcji, stężenia określonych substancji we krwi będą rosnąć, podczas gdy w moczu (ze względu na osłabioną filtrację) będą niższe niż w warunkach fizjologicznych. Z powodu uszkodzenia określonych struktur nerek dochodzi do uciekania metabolicznie istotnych substancji z krwi (jak np. białka), co skutkuje  patologicznym wzrostem ich stężeń w moczu. Ze względu na zmienny obraz kliniczny oraz znaczną złożoność patomechanizmów chorób nerek przed wykonaniem badań należy skonsultować się z lekarzem w celu opracowania właściwego planu diagnostycznego, który pozwoli na postawienie trafnego rozpoznania. Badania w kierunku chorób nerek obejmują m.in. oznaczenie stężenia  określonych rodzajów białek we krwi oraz moczu (m.in. albumin, makroglobulin) oraz pomiary stężeń metabolitów usuwanych przez nerki we krwi (np. kwasu moczowego, mocznika). Najczęściej wykonywanym badaniem służącym ocenie funkcji nerek jest pomiar poziomu kreatyniny we krwi. Na podstawie stężeń tego związku oraz wzrostu i płci pacjenta możliwe jest wyliczenie szacunkowej wartości przesączania kłębuszkowego (eGFR), który jest podstawowym parametrem służącym ocenie funkcji nerek. W przebiegu chorób nerek obserwuje się  spadek stężenia witaminy D3, stąd oznaczenie poziomu tej witaminy we krwi może być wykorzystywane podczas diagnostyki nefrologicznej. Objawy chorób nerek mogą być dość zróżnicowane. W przypadku chorób przewlekłych, na ich wczesnych etapach mogą nie występować wcale. Zawsze należy jednak zwracać uwagę na pojawienie się symptomów takich jak m.in.:
  • Ból i pieczenie podczas oddawania moczu
  • Zmiana koloru / zapachu moczu
  • Pienienie się moczu (może świadczyć o białkomoczu)
  • Uczucie parcia na pęcherz
  • Uczucie niepełnego oddania moczu
  • Ból w okolicy lędźwiowej
  • Gorączka
  • Obrzęki (najczęściej kończyn dolnych)
Wszystkie niepokojące objawy należy jak najszybciej skonsultować z lekarzem. W przebiegu licznych chorób nerek postępujące uszkodzenia ich tkanek często są nieodwracalne. Celem leczenia nie jest wówczas odwrócenie występujących zmian patologicznych, lecz zatrzymanie ich dalszego postępu. W przypadku zignorowania objawów oraz dalszego rozwoju choroby może dojść do rozwoju skrajnej postaci chorób nerek, która prowadzi do niewydolności tych narządów. Stan ten stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia oraz wymaga natychmiastowego wdrożenia leczenia nerkozastępczego lub wykonania przeszczepu nerki.
Więcej

Badania

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line