449.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 329.00 PLN Zawiera 8 badań

Pakiet intymny jest zestawem badań umożliwiających diagnostykę najbardziej rozpowszechnionych w naszym społeczeństwie chorób przenoszonych drogą płciową.

Proponowane badania wykonywane są w próbce krwi pobranej od badanego i mają charakter badań serologicznych tzn. określających obecność przeciwciał swoistych dla drobnoustrojów wywołujących choroby intymne lub obecność antygenów takich drobnoustrojów. W diagnostyce chorób intymnych istotne jest podobieństwo objawów klinicznych niektórych z nich i ich łączny przebieg w tzw. koinfekcjach przy konieczności zastosowania odmiennych strategii leczenia.

Wirusy zapalenia wątroby typu B i C, odpowiednio HBV i HCV, są w istotnym procencie zakażeń przenoszone drogą płciową. Zapalenia wątroby obu typów (odpowiednio WZW B - wirusowe zapalenie wątroby typu B i WZW C) prowadzą do powikłań, w konsekwencji marskości wątroby i raka wątroby. W dużym procencie przypadków aktywna forma zapalenia przechodzi w stan bezobjawowego zapalenia lub nosicielstwa wirusa. Antygen powierzchniowy HBV - HBs stanowi podstawowy marker zakażenia wirusem HBV, przeciwciała swoiste dla antygenów HCV w klasie IgM i IgG pozwalają na stwierdzenie zakażenia HCV, stają się wykrywalne średnio 8-9 tyg. po zakażeniu.

Badania w kierunku zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności, ang. HIV, czynnikiem etiologicznym zespołu nabytego niedoboru odporności, ang. AIDS, są zalecane wszystkim pacjentom poradni chorób przenoszonych drogą płciową. Przesiewowy test immunoenzymatyczny: HIV Ag/Ab (Combo), wykazujący równocześnie obecność przeciwciał swoistych dla antygenów HIV i antygenu wirusa: p24 jest szczególnie polecany ze względu na skrócenie tzw. okienka serologicznego w zakażeniu HIV.

Oznaczenie przeciwciał w klasie IgG i IgM swoistych w stosunku do antygenów krętka kiły, T. pallidum jest testem przesiewowym w diagnostyce kiły. Choroba ta powraca jako istotny problem epidemiologiczny.

Chlamydia trachomatis jest najczęstszym bakteryjnym patogenem przenoszonym drogą płciową, wymagającym szczególnej uwagi, gdyż 70% zakażeń przebiega bezobjawowo lub z objawami łagodnymi, natomiast powikłania zakażenia mogą być bardzo poważne.

Oba typu wirusów opryszczki (HSV 1 i 2 ) mogą atakować śluzówki narządów płciowych, są przenoszone drogą płciową i powodują uciążliwe objawy doraźnie i konsekwencje w przyszłości. Obecność swoistych dla nich przeciwciał IgG świadczy o zakażeniu wirusem w przeszłości, a wzrasta w trakcie reaktywacji wirusa. IgM są obecne w przebiegu ostrego zakażenia pierwotnego.

Pakiet zawiera następujące badania

HBs antygen

Jakościowe oznaczenie antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg) w surowicy krwi, przydatne w rozpoznawaniu ostrej i przewlekłej infekcji […]

HCV przeciwciała

Jakościowe oznaczenie przeciwciał anty-HCV w surowicy krwi, przydatne w diagnostyce wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW C).  

HIV Ag/Ab (Combo)

Serologiczne badanie przesiewowe w kierunku zakażenia wirusem HIV. 

Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM

Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM. Test  przesiewowy w serologicznej diagnostyce kiły,  oparty na turbidymetrycznej metodzie oznaczania poziomu przeciwciał swoistych dla T. […]

Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG

Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG. Jakościowe oznaczenie przeciwciał IgG specyficznych dla antygenów wirusa opryszczki zwykłej, HSV obu typów, w surowicy […]

Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM

Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM. Jakościowe oznaczenie przeciwciał IgM specyficznych wirusa opryszczki zwykłej HSV obu typów, w surowicy krwi, przydatne […]

Chlamydia trachomatis IgG

Chlamydia trachomatis IgG. Badanie obecności przeciwciał IgG specyficznych dla Chlamydia trachomatis,  przydatne w epidemiologii i diagnostyce.

Chlamydia trachomatis IgM

Chlamydia trachomatis IgM. Badanie obecności przeciwciał IgM specyficznych dla antygenów Chlamydia trachomatis, przydatne w diagnostyce niektórych zakażeń C.trachomatis.

Może zainteresuje Cię również:

352.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 314.00 PLN
209.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 179.00 PLN