Podwyższona hemoglobina – co oznacza?

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

Oznaczenie stężenia hemoglobiny to jedno z podstawowych badań krwi. Pomiar ten wchodzi w skład pełnej morfologii krwi żylnej, która dostarcza wielu, istotnych informacji na temat ogólnego stanu zdrowia. O różnego typu schorzeniach w układzie krwiotwórczym może świadczyć zarówno zbyt niskie stężenie hemoglobiny, jak i podwyższona hemoglobina. Co mogą oznaczać takie wyniki oraz jakie są najczęstsze przyczyny wysokich stężeń hemoglobiny?

podwyższona hemoglobina

Czym jest hemoglobina?

Hemoglobina to specyficzne białko, które obecne jest w erytrocytach, czyli krwinkach czerwonych. Pełni ona niezwykle istotną rolę w ludzkim organizmie. To właśnie dzięki hemoglobinie erytrocyty są w stanie wiązać tlen w płucach oraz transportować go do tkanek całego ciała. Dzięki temu możliwy jest prawidłowy przebieg procesów oddychania tlenowego w komórkach oraz produkcja energii niezbędnej do właściwego ich funkcjonowania. Hemoglobina warunkuje także czerwony kolor krwi – w krwi tętniczej (natlenowanej) jest ona jaśniejsza niż w krwi żylnej, ze względu na obecność cząsteczek tlenu.

Cząsteczki hemoglobiny zawierają w sobie żelazo. Dzięki obecności tego pierwiastka są w stanie skutecznie pełnić swoją rolę związaną z transportem tlenu oraz dwutlenku węgla. W przypadku zaburzeń przetwarzania tego pierwiastka w organizmie lub występowania jego niewłaściwych stężeń może dochodzić do rozwoju nieprawidłowości składu krwi związanych z erytrocytami.

Badania na poziom hemoglobiny

Oznaczenie stężenia hemoglobiny stanowi element pełnej morfologii krwi żylnej. Jest to jeden z podstawowych testów diagnostycznych, podczas którego oznaczane są liczne parametry krwi obwodowej. Morfologia obejmuje m.in. pomiar liczby erytrocytów oraz licznych ich właściwości, pomiar liczby krwinek białych (leukocytów, wraz z ich podziałem na subpopulacje) oraz oznaczenie liczby płytek krwi (trombocytów). Dzięki przeprowadzeniu pełnej morfologii krwi można uzyskać wiele istotnych informacji – zarówno na temat ogólnego stanu zdrowia pacjenta, jak i występowania konkretnych zaburzeń, takich jak np. anemia, różnego rodzaju infekcje oraz zakażenia, nowotwory układu krwiotwórczego (m.in. białaczki) i wiele innych.

Poziom hemoglobiny – normy

Pomiar stężenia hemoglobiny na otrzymywanych wynikach morfologii krwi oznaczany jest jako Hb lub HGB. Normy stężeń hemoglobiny różnią się w zależności od płci osoby badanej. Dla mężczyzn wartości referencyjne stężenia hemoglobiny wynoszą od 13 g/dl do 18 g/dl. Dla kobiet wyniki uznawane są za prawidłowe, gdy mieszą się w przedziale od 12 g/dl do 16 g/dl.

Każdorazowo należy jednak zestawić otrzymane rezultaty z wartościami referencyjnymi, które zamieszczone są na wydawanej pacjentowi dokumentacji. Wyników poszczególnych parametrów morfologii krwi żylnej nigdy nie należy interpretować osobno. Do pełnej interpretacji niezbędne jest zestawienie ich z pozostałymi pomiarami, a także ze stanem klinicznym pacjenta oraz zgłaszanymi przez niego dolegliwościami. Z tego powodu, w przypadku odbiegania poszczególnych wyników od normy należy skonsultować się z lekarzem, który będzie w stanie zaplanować dalszą diagnostykę oraz (jeżeli wystąpi taka konieczność) wdrożyć właściwe leczenie.

Co oznacza podwyższona hemoglobina?

W większości przypadków podwyższone stężenie hemoglobiny we krwi nie stanowi powodu do obaw. Najczęściej przyczyną podwyższonej hemoglobiny jest odwodnienie organizmu w momencie wykonywania badania. W tej sytuacji we krwi obecne jest mniej wody, przez co stężenia hemoglobiny (oraz innych elementów krwi) ulegają zwiększeniu. Optymalne będzie wówczas powtórzenie tego badania, przy czym za drugim razem należy zadbać o właściwe uzupełnienie płynów przed pobraniem krwi. Wysokie stężenia hemoglobiny mogą także występować na skutek długotrwałego, niewielkiego niedotlenienia, na przykład wśród osób mieszkających przez dłuższy czas na wysoko położonych obszarach lub też intensywnie uprawiających sporty wytrzymałościowe.

Zawsze należy pamiętać, że wysokie stężenia hemoglobiny mogą świadczyć o rozwoju chorób, szczególnie związanych z zaburzeniami produkcji krwinek czerwonych w szpiku oraz określonych schorzeń genetycznych i onkologicznych. Nigdy nie należy jednak podejmować prób diagnozowania tego typu schorzeń samodzielnie. W przypadku występowania zaburzeń stężenia hemoglobiny należy udać się na konsultację lekarską. Wyniki morfologii krwi zostaną wówczas zinterpretowane w sposób kompleksowy przez lekarza, dzięki czemu będzie on w stanie podjąć właściwe decyzje na temat dalszej diagnostyki, która miałaby na celu wyjaśnienie uwidocznionych nieprawidłowości.

Źródła:

https://hematoonkologia.pl/informacje-dla-chorych/materialy-ogolne/id/3692-morfologia-krwi-obwodowej-interpretacja-wyniku

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.V.27.1.110. https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/hemoglobin-test/about/pac-20385075