Wada a choroba genetyczna – czy istnieje różnica?

Marta Skrzypek


Udostępnij

W dyskusjach dotyczących genetyki często można natrafić na używanie terminów „wada genetyczna” i „choroba genetyczna” jako synonimów. Ale czy są one faktycznie równoznaczne? Zapoznaj się z definicjami tych pojęć oraz z ich kluczowymi różnicami.

wada a choroba genetyczna

Wada genetyczna a choroba genetyczna

W przestrzeni publicznej często mylnie używa się terminów „wada genetyczna” i „choroba genetyczna” zamiennie, uznając je za synonimy. Jednakże, mimo że oba terminy odnoszą się do aspektów genetycznych, mają one zupełnie różne znaczenia. Wada genetyczna odnosi się do zmian w DNA, które mogą wpływać na strukturę białek lub ich funkcje. Te zmiany genetyczne mogą być obecne w genomie danej osoby, ale nie zawsze prowadzą do wystąpienia choroby. Mogą one wpływać na pewne cechy fizyczne, takie jak kolor oczu czy grupa krwi, bez wywoływania objawów chorobowych.

Z kolei choroba genetyczna to stan zdrowia, który jest wynikiem wady genetycznej. Oznacza to, że w wyniku tej wady pojawiają się objawy kliniczne lub zaburzenia funkcji organizmu. Choroby genetyczne mogą mieć różny przebieg i nasilenie – od łagodnych, przez średnio ciężkie, aż po bardzo poważne – wpływając znacząco na jakość życia i zdolność do codziennego funkcjonowania osoby dotkniętej takim schorzeniem.

Kluczową różnicą między wadą a chorobą genetyczną jest więc to, że nie każda wada genetyczna prowadzi do choroby. Wiele wad genetycznych jest niewidocznych i nie wpływa na zdrowie człowieka, natomiast niektóre mogą być przyczyną chorób, które mają wpływ na różne układy i narządy w organizmie. Ważne, aby zrozumieć tę różnicę i nie utożsamiać automatycznie każdej wady genetycznej z chorobą.

Rozróżnienie między tymi terminami ma duże znaczenie w medycynie genetycznej, zwłaszcza podczas diagnozowania i leczenia pacjentów. Dla specjalistów zajmujących się genetyką kluczowe jest rozpoznanie wad genetycznych (które mogą potencjalnie prowadzić do chorób), a następnie wcześnie interweniować i zarządzać ryzykiem zdrowotnym. Dzięki coraz bardziej zaawansowanym technikom badawczym możliwe jest dokładne identyfikowanie wad genetycznych i zrozumienie ich wpływu na organizm, co umożliwia indywidualne podejście do opieki medycznej i lepsze planowanie interwencji terapeutycznych.

Wada genetyczna płodu

Wady genetyczne płodu są wynikiem nieprawidłowości w DNA i mogą wpływać na rozwój i funkcjonowanie płodu w łonie matki. Te nieprawidłowości genetyczne mogą powstać w wyniku mutacji genów lub nieprawidłowego ułożenia chromosomów. Wady genetyczne płodu mogą mieć różnorodny zakres objawów – od łagodnych do bardzo poważnych – i mogą wpływać na różne układy i narządy w organizmie, takie jak: serce, nerki, układ nerwowy czy układ rozrodczy. W niektórych przypadkach wady genetyczne są związane z chromosomalnymi zespołami typu zespół Downa, zespół Edwardsa czy zespół Patau.

Diagnoza wad genetycznych płodu odgrywa kluczową rolę w opiece prenatalnej i pozwala na wczesne rozpoznanie potencjalnych problemów, co umożliwia podjęcie odpowiednich działań, takich jak: konsultacje genetyczne, dalsze badania diagnostyczne czy planowanie specjalistycznej opieki po urodzeniu. Wczesna diagnoza i interwencja są niezwykle ważne, ponieważ mogą poprawić rokowanie i jakość życia dziecka oraz umożliwić rodzicom podjęcie decyzji dotyczących dalszej opieki medycznej i leczenia.

Co wpływa na wady genetyczne u płodu?

Wady genetyczne u płodu mogą być wynikiem różnych czynników, które wpływają na integralność i stabilność genomu. Jednym z głównych czynników jest wystąpienie mutacji genetycznych, które mogą powstać spontanicznie podczas podziałów komórkowych w procesie rozwoju embrionalnego. Ponadto nieprawidłowości w liczbie chromosomów, znane jako aneuploidie, takie jak trisomia 21 (zespół Downa), mogą prowadzić do wad genetycznych płodu. Czynniki środowiskowe, takie jak ekspozycja na niektóre substancje chemiczne, leki, promieniowanie czy infekcje wirusowe w ciąży, też zwiększają ryzyko wystąpienia wad genetycznych. Dodatkowo znaczenie dla ryzyka wystąpienia niektórych wad genetycznych ma wiek matki w chwili poczęcia. Starszy wiek zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia wad u dzieci starszych matek. Istnieją wreszcie pewne choroby genetyczne u rodziców, które mogą być dziedziczone przez potomstwo i prowadzić do wad genetycznych.

Genetyka jest złożonym obszarem nauki, a wiele wad genetycznych u płodu może mieć wieloczynnikowy charakter. Różne kombinacje genetyczne i środowiskowe współdziałają, prowadząc do nieprawidłowości w rozwoju płodu. Zrozumienie tych czynników i ich wpływu na ryzyko wystąpienia wad genetycznych jest kluczowe dla diagnostyki prenatalnej i prewencji wad rozwojowych.

Badania prenatalne w kierunku wad genetycznych

Badania prenatalne w kierunku wad genetycznych są kluczowym elementem opieki zdrowotnej nad przyszłymi matkami i ich rozwijającymi się dziećmi. Te testy pozwalają wykryć potencjalne nieprawidłowości genetyczne, co umożliwia wcześniejsze przygotowanie się do ewentualnych komplikacji lub decyzji terapeutycznych. Oto kilka z tych istotnych badań:

  • Test potrójny (triple test): jest to jedno z najczęściej wykonywanych badań prenatalnych. Polega na pomiarze poziomu trzech substancji we krwi matki: AFP (alfa-fetoproteiny), hCG (gonadotropiny kosmówkowej) i estriolu. Nieprawidłowe poziomy tych substancji mogą wskazywać na ryzyko wad genetycznych, takich jak zespół Downa.
  • Test podwójny (double test): podobnie jak test potrójny, ocenia poziom AFP i hCG we krwi matki. Jest mniej skomplikowany i tańszy niż test potrójny, ale także mniej precyzyjny.
  • Test na zespół Downa (PAPP-A i hCG): PAPP-A (białko A związane z ciążą) i hCG (gonadotropina kosmówkowa) są oceniane, aby określić ryzyko zespołu Downa u płodu.
  • Test na zespół Edwardsa i Patau (hCG, AFP, uE3, inhibina-A): ocena poziomu hCG, AFP, uE3 (estriolu niezwiązanego) i inhibiny-A może pomóc w wykryciu ryzyka zespołów Edwardsa i Patau.
  • Amniopunkcja: polega na pobraniu próbki płynu owodniowego w celu analizy genetycznej. Jest to bardziej inwazyjna procedura niż testy krwi, ale może zapewnić precyzyjniejsze wyniki.
  • Biopsja kosmówki: polega na pobraniu próbki tkanki kosmówki w celu analizy genetycznej. Jest to również inwazyjna procedura, ale może być wykonywana wcześniej w ciąży niż amniopunkcja.
  • Badania genetyczne NIPT: na podstawie próbki krwi matki badania te mogą ocenić ryzyko wystąpienia wad genetycznych u płodu. Jest to bardziej nowoczesna i mniej inwazyjna opcja niż amniopunkcja czy biopsja kosmówki.

Powyższe badania prenatalne stanowią istotne narzędzia w diagnostyce i w monitorowaniu zdrowia płodu oraz umożliwiają przyszłym rodzicom podjęcie decyzji dotyczących opieki zdrowotnej swojego dziecka.

Autor: Marta Skrzypek

Weryfikacja merytoryczna: lek. Wiktor Trela

Bibliografia

  • M. Keith, Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do urodzenia, pod. red. M. Zabel, H. Bartel, Wydawnictwo Urban & Partner, Warszawa 2013.
  • G.H. Bręborowicz, Sytuacje kliniczne w położnictwie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2015.