tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł
e-Pakiet badania kontrolne po infekcji

e-Pakiet badania kontrolne po infekcji

e-Pakiet badania kontrolne po infekcji
Kod pakietu: 7623
Zawiera 8 badań

Kategoria badań

Choroby i dolegliwości

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-4 dni.

Opis pakietu

Dedykowany dla: Kobiet, Mężczyzn, Dzieci

Wskazany:

→ W celu skontrolowania stanu zdrowia po infekcji różnej etiologii (wirusowej, bakteryjnej)

→ W celu monitorowania parametrów stanu zapalnego w trakcie leczenia

→ Profilaktycznie, przy braku objawów do ogólnej oceny stanu zdrowia

Pamiętaj przed pobraniem:

*Na badania kontrolne po chorobie należy zgłosić się w godzinach porannych

*Do punktu pobrań zgłoś się na czczo

*Przed pobraniem krwi unikaj wysiłku

*Nie zapomnij o przyniesieniu porannej próbki moczu. Nie pobieraj moczu podczas krwawienia miesięcznego.

Sposób pobrania

Pobranie krwi

Badanie z moczu

Badania kontrolne po infekcji – czyli jakie?

Badania po infekcji, jak sama nazwa wskazuje, służą skontrolowaniu pracy naszego organizmu po przebyciu infekcji o różnorakim podłożu (bakteryjnym lub wirusowym). Kontrola ta może odbywać się w sytuacji występowania jeszcze utrzymujących się i przedłużających w czasie objawów klinicznych; jest również właściwym postępowaniem przy monitorowaniu skuteczności leczenia oraz po całkowitym ustąpieniu symptomów choroby.

Jakie wykonać badania kontrolne po infekcji?

e-Pakiet badania kontrolne po infekcji uwzględnia badania oceniające ogólną kondycję organizmu oraz pomiar markerów stanu zapalnego: morfologia krwi, OB, CRP, ASO, ALT, kreatynina, badanie ogólne moczu, witamina D metabolit 25(OH).

Badania kontrolne po chorobie – kiedy wykonać? Do wykonania badań kontrolnych właściwy jest każdy czas. Może to być okres po przebytej infekcji, po zakończonej farmakoterapii – w celu oceny jej skuteczności w odniesieniu do parametrów stanu zapalnego. Może to być również okres, w którym nie skarżymy się na żadne dolegliwości, a zwyczajnie dbając o własne zdrowie podejmujemy działania profilaktyczne - właśnie w postaci badań laboratoryjnych.

Poznaj znaczenie uwzględnionych w pakiecie badań kontrolnych po infekcji:

  • Morfologia krwi jest badaniem, w którym elementy morfotyczne krwi podlegają zarówno ilościowej jak i jakościowej ocenie. Wynik badania pozwala ocenić ogólną kondycję organizmu, niedobory pierwiastków lub witamin będących przyczyną anemii oraz wnosi wiele istotnych informacji na temat etiologii toczących się infekcji. Pozwala także na wykluczenie choroby nowotworowej układu krwiotwórczego lub ewentualnych zaburzeń odporności. W przebiegu infekcji bakteryjnej obserwuje się zwykle zwiększoną ilość krwinek białych (leukocytów), wśród których dominują granulocyty. W infekcji o podłożu wirusowym częściej obserwowane jest obniżenie ilości krwinek białych i zwiększony odsetek limfocytów.
  • OB i CRP to markery stanu zapalnego. Stężenie CRP wzrasta najczęściej w przebiegu infekcji bakteryjnej. Wzrasta ponadto po doznanych urazach, w przebiegu przewlekłych chorób zapalnych jak reumatoidalne zapalenie stawów i nieswoiste zapalne choroby jelit oraz w chorobach nowotworowych. CRP w stosunku do OB wzrasta w przypadku infekcji zdecydowanie szybciej. OB jest mniej specyficzne niż CRP, natomiast trzycyfrowe OB (>100) jest charakterystyczne dla niektórych ciężkich infekcji (zapalenie nerek, ciężkie zapalenie płuc, posocznica, zapalenie kości i stawów), a także chorób nowotworowych (chłoniak, białaczka).
  • ASO ilościowo - ASO, czyli antystreptolizyna O i jej pomiar jest przydatny w ustaleniu, czy objawy chorobowe (m.in. schodząca skóra z opuszków palców, bóle kostno-stawowe, problemy z oddawaniem moczu, gorączka o niejasnej przyczynie) spowodowane są przebytym zakażeniem bakterią Streptococcus pyogenes. Nieleczone lub nieprawidłowe leczenie zakażenia np. gardła bakterią S. pyogenes może wyzwalać reakcję autoimmunizacyjną, skutkującą popaciorkowcowym zapaleniem stawów, kłębuszkowym zapaleniem nerek lub ostrą gorączką reumatyczną.
  • ALT i kreatynina to badania pomagające ocenić funkcje wątroby i nerek. Nierzadko w przebiegu infekcji różnej etiologii mamy do czynienia z wymiotami i biegunką. Mogą one wynikać z bezpośredniego, patologicznego działania wirusa lub bakterii na przewód pokarmowy, stąd po infekcji poprzez oznaczenie aktywności ALT oceniana jest sprawność wątroby. Biegunki i wymioty to z kolei przyczyna odwodnienia, czyli czynnika o negatywnym wpływie na funkcjonowanie nerek. Z tego powodu pakiet uwzględnia oznaczenie kreatyniny i współczynnika eGFR, za pomocą których oceniany jest wpływ infekcji na układ wydalniczy.
  • Badanie ogólne moczu ze względu na istotną, diagnostyczną wartość wyników jest jednym z najczęściej zlecanych i wykonywanych badań laboratoryjnych. Służy określeniu fizyko – chemicznych właściwości moczu (badanie metodą paskową) i identyfikacji znajdujących się w nim elementów morfotycznych (badanie mikroskopowe). Jest również badaniem przesiewowym, czyli takim, które pozwala na wykrycie patologii układu moczowego jeszcze w okresie bezobjawowym. Niekiedy powikłaniem anginy (zakażenie Streptococcus pyogenes) jest tzw. zespół nefrytyczny. W zespole nefrytycznym do charakterystycznych objawów należą: nadciśnienie tętnicze, zmniejszona objętość oddawanego moczu (oliguria) z obecnością białka wydalanego w ilości <3g/dobę, krwinkomocz lub nawet krwiomocz, dający czerwono-brunatne zabarwienie moczu, z obecnością charakterystycznych dla schorzenia wałeczków czerwonokrwinkowych, które widoczne są w trakcie mikroskopowej oceny osadu.
  • Witamina D metabolit 25(OH) to uznany wskaźnik gospodarki wapniowo - fosforanowej i obrotu kostnego oraz ważny element diagnostyki krzywicy i osteoporozy. Niedobór witaminy D może sprzyjać rozwojowi zaburzeń odporności i schorzeń o podłożu zapalnym lub autoimmunizacyjnym, sprzyja nawracaniu i przewlekaniu się infekcji. Prawidłowe stężenie witaminy D jest ważne także w profilaktyce nowotworów (raka piersi, jelita grubego). Z wyżej wymienionych powodów warto znać stężenie witaminy D w organizmie, po to by dobrać indywidualną dawkę suplementacji.
Ze względu na szereg zależności występujących między analizowanymi parametrami, wyniki uzyskanych badań należy skonsultować z lekarzem.

Co może mieć wpływ na wynik:

  • W okresie 24 godzin przed badaniem krwi należy wstrzymać się od intensywnej aktywności fizycznej.

  • Pobranie próbki moczu w trakcie krwawienia miesięcznego znacząco zafałszuje wynik badania ogólnego moczu.

Jak się pobiera materiał do badania?

Do wykonania badań laboratoryjnych niezbędna jest:

  • próbka krwi
  • próbka moczu porannego.
Badanie ogólne moczu wykonuje się z porannej próbki moczu, z tzw. środkowego strumienia, co oznacza, że pierwsze krople moczu powinny trafić do toalety, kolejna - właściwa porcja do pojemnika, a ostatnia - do toalety.  Pojemnik na mocz do badania można kupić w aptece.

Pakiet sugerowany do dokupienia:

158,00 PLN

Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

158,00 PLN

Przygotowanie do badania

Rytm dobowy

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Na czczo

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00, pić zwykłe ilości wody, przyjmować niezbędne lekarstwa

Pakiet zawiera następujące badania

Kod badania: 2

Kod badania: 3

Kod badania: 20

Kod badania: 33

Kod badania: 61

Kod badania: 65

158,00 PLN

Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

158,00 PLN

Opis pakietu

Przygotowanie do badania

Pakiet zawiera następujące badania