KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

32

N13

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Mocznik.  Oznaczenie stężenia mocznika w surowicy krwi, przydatne w diagnostyce funkcji nerek i chorób metabolicznych. 
Oznaczenie stężenia mocznika w surowicy krwi istotne  głównie w diagnostyce pracy  nerek.  Mocznik jest końcowym produktem rozpadu białek, wytwarzanym  głównie w wątrobie. Stężenie mocznika w surowicy zależy od, często przeciwstawnych, mechanizmów oraz   nawyków żywieniowych. Najważniejsze czynniki wpływające na poziom mocznika w krwi, to: wydalanie i reasorbcja nerkowa mocznika, rozpad własnych (endogennych) białek organizmu i wątrobowa synteza białek oraz podaż białka w diecie (dieta wysoko lub nisko białkowa). U dzieci, ze względu na przeważające procesy anaboliczne, stężenie mocznika jest niższe niż u dorosłych.  Zwiększenie stężenia mocznika jest prawie zawsze związane z obniżeniem perfuzji nerkowej, skąpomoczem i bezmoczem, rzadziej z nasileniem katabolizmu białek np.: w przypadku  glikokorykoterapii, nadczynności tarczycy, chemioterapii nowotworów i w chorobach o ciężkim przebiegu. W ciężkich uszkodzeniach nerek z ograniczeniem filtracji dochodzi do znacznego zmniejszenia wydalania mocznika i w konsekwencji  znacznego wzrostu stężenia w surowicy. Ze względu na rozmaitość  czynników  decydujących o poziomie mocznika w krwi, stężenie mocznika nie jest jednak precyzyjnym  parametrem  oceny przesączania kłębuszkowego.  Wskazaniem do oznaczenia stężenia mocznika w krwi jest: różnicowanie przyczyn nadmiaru związków azotowych w krwi (azotemia przednerkowa i pozanerkowa),  ocena toksemii mocznicowej u chorych z terminalną niewydolnością  nerek oraz  ocena nasilenia katabolizmu białkowego u chorych dializowanych.  W diagnostyce różnicowania przyczyn azotemii znalazł zastosowanie wskaźnik mocznik/kreatynina.
Krew pobierać na czczo między godz. 7.00-10.00. Zaleca się, by ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00.

Badanie dostępne w pakietach

Inne badania z tej kategorii

Ferrytyna

  Kliniczna ocena zapasów żelaza w organizmie.

Sprawdź szczegóły

Prolaktyna test czynnościowy (4 pkt.)

Prolaktyna test czynnościowy (4 pkt.). Różnicowanie przyczyn hiperprolaktynemii w teście czyn...

Sprawdź szczegóły

Elektrolity (Na, K)

Elektrolity (sód, potas). Diagnostyka równowagi wodno-elektrolitowej i diagnostyka zab...

Sprawdź szczegóły

Mocz – badanie ogólne

Badanie przesiewowe w kierunku chorób nerek i układu moczowego oraz nieprawidłowości przemian...

Sprawdź szczegóły

Amylaza

Amylaza. Ocena aktywności amylazy w krwi,  przydatna w diagnostyce i różnicowaniu chor&o...

Sprawdź szczegóły

Bilirubina noworodkowa

Bilirubina noworodkowa. Ilościowa metoda oznaczania bilirubiny noworodkowej, przydatna w monitorowan...

Sprawdź szczegóły

Trójglicerydy

Pomiar stężenia trójglicerydów, przydatny w diagnostyce dyslipidemii oraz w ocenie ryz...

Sprawdź szczegóły

Fosfor nieorganiczny

Fosfor nieorganiczny. Pomiar stężenia fosforu nieorganicznego przydatny w diagnostyce chorób ...

Sprawdź szczegóły

PT (INR)

  PT (INR). Badanie wykrywające zaburzenia w zewnątrzpochodnym szlaku krzepnięcia krwi wynikają...

Sprawdź szczegóły

Kreatynina met. enzymatyczną

Kreatynina met. enzymatyczną
Kod ofertowy: 3755
Kod ICD: M37

Sprawdź szczegóły