Wyszukaj badanie lub pakiet

Skorzystaj z wyszukiwarki lub wybierz interesującą Cię kategorię

Nazwa badania:

Białko całkowite

Kod oferty: 37
Kod ICD: I77
Kategoria badań: BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE, CHOROBY PRZEWODU POKARMOWEGO, CHOROBY WĄTROBY

Cena badania:

Twoja placówka

Krótko o badaniu

Pomiar  stężenia białka całkowitego w surowicy krwi, przydatny w diagnostyce: wątroby, nerek, jelit, ciężkich chorób skóry i rozpoznawaniu zaburzeń odporności. Zlecany w przebiegu wstrząsu i przy kontroli stanu niedożywienia.   

Więcej informacji

Pomiar  stężenia białka całkowitego w surowicy krwi. Poziom białka całkowitego w krwi stanowi wypadkową procesów syntezy (anabolizmu) i degradacji (katabolizmu) dwóch głównych frakcji białkowych: albumin i globulin.  Hiperproteinemię – wzrost poziomu białka całkowitego w osoczu do stężenia przekraczającego 80 g/l,  wiąże się głównie z hipergammaglobulinemią lub z  odwodnieniem.  Najczęstszą przyczyną hipoproteinemii,  nieprawidłowo małego stężenia białek w osoczu,  jest obniżenie poziomu albumin, rzadziej immunoglobulin, na skutek: niedoborów białka w diecie, przewlekłego głodzenia, nasilenia procesów katabolicznych, uszkodzenia wątroby (obniżona synteza), chorób nerek (wzmożona utrata z moczem), a także chorób nowotworowych. W celu identyfikacji frakcji białek  odpowiedzialnej za stany hipoproteinemii lub hiperproteinemii wykonuje się tzw. proteinogram,  czyli elektroforetyczny rozdział białek krwi.  Stany z zaburzeniem frakcji białek w krwi (dysproteinemie)  mogą występować przy prawidłowym stężeniu białka całkowitego. 

Wskazaniem do pomiaru stężenia białka w osoczu są: przewlekłe choroby wątroby, zespół nerczycowy i inne choroby nerek, choroby zapalne jelit, stany niedożywienia, obrzęki,  diagnostyka szpiczaka mnogiego i makroglobulinemii, zaburzenia odporności, stany kataboliczne w przebiegu ciężkich chorób.

Przygotowanie do badania

Krew pobierać na czczo między godz. 7.00-10.00. Zaleca się, by ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00.

icon

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Zbyt długo przetrzymywana staza  powoduje wzrost poziomu białka w surowicy. Na wynik wpływa: hemoliza, lipemia, wysoka bilirubina, preparat kontrastu, płyny infuzyjne podane badanemu.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Przyczyny wzrostu stężenia: hipergammaglobulinemia w przebiegu gammapatii monoklonalnych (np.: szpiczak mnogi, makroglobulinemia Waldenstroma), procesy autoimmunologiczne,  marskość wątroby, przewlekłe stany zapalne, choroby pasożytnicze, AIDS, odwodnienie.

Przyczyny obniżenia stężenia: niedobory pokarmowe (głodówka, dieta, anoreksja), zaburzenia wchłaniania (np.: celiakia, alergia pokarmowa, mukowiscydoza), stany zapalne jelit (np. wrzodziejące zapalenie jelit, choroba Crohna), stany zapalne skóry (dermatozy), masywne oparzenia, pseudohipoproteinemia (m.in. przewodnienie, ciąża), analbuminemia, niewydolność wątroby, niedobór przeciwciał.

Znajdź badania powiązane

Nazwa badania Kod oferty Kod ICD

Badania znajdziesz w pakietach