Dehydrogenaza mleczanowa

KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

28

K33

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Dehydrogenaza mleczanowa. Ocena aktywności dehydrogenazy mleczanowej  (LDH) przydatna  w diagnostyce chorób wątroby i niedokrwistości hemolitycznej.
Dehydrogenaza mleczanowa. Dehydrogenaza mleczanowa lub dehydrogenaza kwasu mlekowego (LDH) jest enzymem  występującym w cytoplazmie wszystkich komórek organizmu,  a  jej stężenie jest najwyższe w komórkach o wysokim metabolizmie energetycznym:  jak m.in. w komórkach mięśnia sercowego, mięśni szkieletowych, wątroby, mózgu, w erytrocytach i leukocytach.  Ze względu na różnice w budowie cząsteczkowej rozróżnia się pięć tzw. izoenzymów LDH, oznaczonych jako LDH 1-5, których wzajemne proporcje są charakterystyczne dla narządu. Nawet nieduże uszkodzenie komórek (tkanek) prowadzi do istotnego wzrostu aktywności LDH w krwi i zmiany proporcji jej izoenzymów, co spowodowane jest  kilkusetkrotnie wyższym fizjologicznym stężeniem LDH w tkankach w porównaniu do osocza. Głównymi wskazaniami do wykonania oznaczenia całkowitej aktywności LDH w surowicy jest różnicowanie przyczyn żółtaczki (rozpoznanie żółtaczki hemolitycznej)  i diagnostyka anemii hemolitycznej, w której stężenie LDH uwalnianej z erytrocytów wzrasta nawet pięćdziesięciokrotnie.   Aktywność LDH widocznie  wzrasta w zawale mięśnia sercowego,  ale zgodnie z nową definicją zawału, związaną z wprowadzeniem ultraczułych oznaczeń  troponiny,  LDH nie jest stosowana przy rozpoznaniu zwału. Oznaczanie aktywności LDH  wykorzystywane jest w diagnostyce  chłoniaków,  szpiczaka mnogiego oraz innych białaczek.
Brak szczególnych wskazań.

Inne badania z tej kategorii

Kreatynina

Kreatynina. Oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi jest przydatne w diagnostyce funkcji nere...

Sprawdź szczegóły

ALT

ALT. Oznaczenie  aktywności enzymu wątrobowego:  aminotransferazy alaninowej  (ALT), ...

Sprawdź szczegóły

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG)(SI)

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG)(SI)
Kod ofertowy: 3667
Kod ICD: M71

Sprawdź szczegóły

AST

AST. Oznaczenie  aktywności enzymu wątrobowego: aminotransferazy asparaginianowej (AST), przyda...

Sprawdź szczegóły

Trójglicerydy

Pomiar stężenia trójglicerydów, przydatny w diagnostyce dyslipidemii oraz w ocenie ryz...

Sprawdź szczegóły

Amoniak

Amoniak. Pomiar stężenia amoniaku w krwi, przydatny w diagnostyce chorób wątroby i  wrod...

Sprawdź szczegóły

Mukoproteiny

Mukoproteiny. Mukoproteiny. Oznaczenie przydatne w diagnostyce ostrej choroby reumatycznej, GPP i in...

Sprawdź szczegóły

Bilirubina związana (bezpośrednia)

Bilirubina związana. Pomiar stężenia bilirubiny związanej (sprzężonej, bezpośredniej)  w krwi, ...

Sprawdź szczegóły

Mocz – badanie ogólne

Badanie przesiewowe w kierunku chorób nerek i układu moczowego oraz nieprawidłowości przemian...

Sprawdź szczegóły

Fibrotest – badania

Fibrotest – badania. Test służący do nieinwazyjnej oceny stopnia zwłóknienia wątroby i ...

Sprawdź szczegóły