nazwa badania

Morfologia krwi

kod oferty

3

kod ICD

C55

kategoria badań

Badania podstawowe i biochemiczne, Anemia, Hematologia

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1 dzień. Wybierz placówkę, by zobaczyć czas oczekiwania w Twojej placówce.

Morfologia krwi - Krótko o badaniu

Morfologia krwi pełna (tzw. morfologia 5 diff.). Jakościowa i ilościowa ocena składu i morfologii  krwi obwodowej, krwinek: czerwonych (erytrocytów), białych (pięciu frakcji) oraz płytek krwi (trombocytów). Podstawowe przesiewowe badanie krwi o zastosowaniu profilaktycznym i diagnostycznym.

Morfologia krwi - Więcej informacji

Morfologia krwi pełna (tzw. morfologia 5 diff.). Jakościowa i ilościowa ocena składu i morfologii  krwi obwodowej, krwinek: czerwonych (erytrocytów), białych (pięciu frakcji) oraz płytek krwi (trombocytów). Podstawowe przesiewowe badanie krwi o zastosowaniu profilaktycznym i diagnostycznym.
Morfologia krwi (pełna) - morfologia 5 diff., jest badaniem, pozwalającym na ogólną ocenę układu czerwonokrwinkowego, białokrwinkowego i płytek krwi. Parametry opisujące układ czerwonokrwinkowy (liczba erytrocytów, hematokryt, hemoglobina, wskaźniki czerwonokrwinkowe, RDW) umożliwiają wstępne rozpoznanie niedokrwistości i ich różnicowanie,  m.in. ze względu na wielkość krwinek (mikro-, normo-, makrocytowe), stopień zawartości hemoglobiny (niedobarwliwe, normobarwliwe) oraz stopień anizocytozy (RDW). Badanie przydatne również w monitorowaniu leczenia niedokrwistości, w ocenie stopnia utraty krwi po krwotokach oraz istotne dla podstawowej analizy erytropoetycznej funkcji szpiku. Parametry opisujące układ białokrwinkowy (leukocytoza całkowita, automatyczny "rozmaz" z rozróżnieniem neutrofili, limfocytów, monocytów, eozynofili, bazofili) pozwalają na wstępną diagnostykę niedoborów odporności, stanów zapalnych, infekcji, chorób rozrostowych szpiku i układu limfatycznego (białaczki szpikowe i limfatyczne) oraz zaburzeń funkcjonowania szpiku (m.in. zespoły mielodysplastyczne). Ocena funkcji płytek oraz charakteryzujących je parametrów (MPV, PDW, P-LCR) jest przydatna w rozpoznawaniu stanów z nieprawidłową liczbą płytek oraz ich anizocytozą (diagnostyka krwawień lub stanów zakrzepowych).
Morfologia krwi (pełna) - opis parametrów:
LEUKOCYTY (ang. White Blood Cells, WBC) – całkowita liczba krwinek białych, podstawowy parametr określający bezwzględną liczbę krwinek białych we krwi, wyrażany w tys./μL ERYTROCYTY (ang. Red Blood Cells, RBC) – liczba krwinek czerwonych, parametr określający bezwzględną liczbę erytrocytów we krwi, wyrażany w mln/μL; HEMOGLOBINA (ang. Hemoglobin concentration, HGB) – stężenie hemoglobiny we krwi, parametr określający w g/dl (mmol/l) całkowite stężenie wszystkich form hemoglobiny we krwi pełnej; HEMATOKRYT (ang. Hematocrit, HCT) – parametr oznaczający wyrażoną procentowo frakcję objętościową erytrocytów w pełnej krwi; Wskaźniki czerwonokrwinkowe:
MCV (ang. Mean Corpuscular Volume) – średnia objętość krwinki (SOK); MCH (ang. Mean Corpuscular Hemoglobin) – średnia masa hemoglobiny w krwince (SWH); MCHC (ang. Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration) – średnie stężenie hemoglobiny w krwince (SSH); RDW (ang. Red-cell Distribution Width) – wskaźnik zmienności objętości krwinek czerwonych. Bardzo często nazywany wskaźnikiem anizocytozy, użyteczny klinicznie wskaźnik będący matematyczną miarą rozkładu objętości erytrocytów. Może być wyznaczany przy użyciu dwóch alternatywnych algorytmów, wobec czego zróżnicowanie krwinek może być wyrażone jako odchylenie standardowe – SD (wyrażane w femtolitrach – fL) lub współczynnik zmienności – CV (SD wyrażone jako odsetek MCV) rozkładu objętości RBC; Płytki krwi:
PLT (ang. Platelets), Płytki krwi – liczba płytek krwi, parametr określający bezwzględną liczbę płytek krwi, wyrażany w tys/μL; MPV (ang. Mean Platelet Volume) – średnia objętość płytki krwi; PDW (ang. Platelet Distribution Width) – wskaźnik zmienności objętości płytek krwi analogiczny dla RDW charakteryzującego krwinki czerwone; PCT (ang. Plateletcrit) – tzw. hematokryt płytkowy; P-LCR (ang. Platelet-Large Cell Ratio) – wskaźnik tzw. dużych płytek (objętość >12 fL); Białe krwinki (leukocyty) z podziałem na 3 grupy określone podwójnie: bezwzględną liczbą w mikrolitrze (tys./μL. tys./mm3) i wartością odsetkową (%) wszystkich krwinek białych Monocyty (należące do agranulocytów); Limfocyty (należące do agranulocytów); Neutrofile (granulocyty obojętnochłonne); Bazofile (granulocyty zasadochłonne); Eozynfile (granulocyty kwasochłonne).
Więcej

Przygotowanie do badania

Badanie wykonywane na czczo. Zaleca się, aby ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00. Krew do badania należy pobierać w godz. 7.00-10.00.

icon

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania


icon

Głodzenie

Zalecane: na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.


Czynniki mogące mieć wpływ na wynik badania

Wysiłek fizyczny, posiłek.

Możliwe przyczyny odchyleń od normy

Niektóre zmiany w podstawowych parametrach:
Leukocyty:

zwiększona liczba: zakażenia, urazy, stany zapalne, białaczki szpikowe, białaczki limfatyczne; zmniejszona liczba: leki, promieniowanie, zespoły mielodysplastyczne, mielofibroza, zakażenia wirusowe (np. EBV, CMV, HSV, parvowirus B19), zakażenia bakteryjne (niektóre), przerzuty nowotworowe do szpiku.
Erytrocyty, hemoglobina, hematokryt:

zwiększona liczba: czerwienica prawdziwa, niedotlenienie, odwodnienie; zmniejszone liczba: nagłe, duże utraty krwi, niedokrwistości, choroby nerek, osteomielofibroza, przerzuty nowotworowe do szpiku.
MCV, MCH:

wzrost wielkości: niedokrwistości makrocytowe, w wyniku suplementacji żelazem w niedokrwistości z niedoboru żelaza; obniżenie wielkości: niedokrwistości mikrocytowe i niedobarwliwe.
MCHC:
wzrost wielkości: wrodzona sferocytoza, odwodnienie hipertoniczne; obniżenie wielkości: niedobór żelaza, wit.B6;
Płytki krwi:

zwiększona liczba: stany zapalne, infekcje, nowotwory, przewlekła białaczka szpikowa, niedokrwistości; zmniejszona liczba: wrodzona hipoplazja megakariocytów, posocznica, DIC, zakrzepowa plamica małopłytkowa, zepół hemolityczno-mocznicowy, leki, zakażenia wirusowe, niedobór poprzetoczeniowy, przerzuty do szpiku, osteomielofibroza.

Morfologia krwi - Znajdź badania powiązane

Nazwa badania
Cena w punkcie
Cena on-line

Badanie dostępne w pakietach

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MINIMUM)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

161.00 PLN
95.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MEDIUM)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

290.00 PLN
162.00 PLN
WIĘCEJ
Drugi ten sam pakiet za 223 zł, trzeci za 198 zł

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MAKSIMUM)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

449.00 PLN
239.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 239.00 PLN

e-PAKIET DLA PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

781.00 PLN
470.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA KOBIET W CIĄŻY (PODSTAWOWY)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

372.00 PLN
191.00 PLN
WIĘCEJ
Z kodem RODZINA15 pakiet w cenie 313.65 zł

e-PAKIET DLA MĘŻCZYZN

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

549.00 PLN
369.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 369.00 PLN

e-PAKIET DLA WEGAN I WEGETARIAN

Pakiet realizowany tylko w określonych punktach
Wybierz placówkę

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

405.00 PLN
281.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET DLA MALUCHÓW

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

392.00 PLN
265.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 265.00 PLN

e-PAKIET PRZED ZABIEGIEM

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

314.00 PLN
232.00 PLN
WIĘCEJ
Pakiet dla drugiej osoby -15%

e-PAKIET ONKOLOGICZNY DAMSKI

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

248.00 PLN
191.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 191.00 PLN

e-PAKIET ONKOLOGICZNY MĘSKI

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

244.00 PLN
178.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 178.00 PLN

e-PAKIET BRZUSZNY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

603.00 PLN
465.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET BADANIA NA ANEMIĘ

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

234.00 PLN
139.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET REUMATOLOGICZNY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

351.00 PLN
232.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET ALERGICZNY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

307.00 PLN
232.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET ALERGICZNY ODDECHOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

296.00 PLN
220.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

310.00 PLN
197.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

697.00 PLN
465.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET FIT & ACTIVE MAXIMUM

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

1126.00 PLN
769.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA KOBIET

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

357.00 PLN
199.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 199.00 PLN

e-Pakiet podarunkowy

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

289.00 PLN
179.00 PLN
WIĘCEJ

Diagnostyka gammapatii

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

894.00 PLN
635.00 PLN
WIĘCEJ

e-Pakiet po przejściu infekcji SARS-CoV-2

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

341.00 PLN
264.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA MĘŻCZYZN

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

337.00 PLN
199.00 PLN
WIĘCEJ
Z kodem RODZINA15 pakiet w cenie 130.90 zł

e-PAKIET DLA DZIECI

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

215.00 PLN
154.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 154.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET - PIĘKNE I ZDROWE WŁOSY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

427.00 PLN
289.00 PLN
WIĘCEJ
Z kodem RODZINA15 pakiet w cenie 254.15 zł

e-PAKIET DLA KOBIET

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

403.00 PLN
299.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 299.00 PLN

E-PAKIET PROFILAKTYCZNY PODSTAWOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

117.00 PLN
75.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 75.00 PLN

Dodaj e-PAKIET BADANIE NIEDOBORU WITAMIN I MINERAŁÓW w cenie -15%

e-PAKIET BADANIA PO PORODZIE - PODSTAWOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

227.00 PLN
129.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 129.00 PLN

e-PAKIET ZDROWY START Z WITAMINĄ D

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

188.00 PLN
129.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET ROZSZERZONY - CHOROBY CYWILIZACYJNE

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

229.00 PLN
199.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY NA START - dziecko

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

50.00 PLN
35.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 35.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - PODSTAWOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

393.00 PLN
265.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY NA START - ROZSZERZONY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

931.00 PLN
599.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY NA START - po 60-tce

Pakiet realizowany tylko w określonych punktach
Wybierz placówkę

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

1136.00 PLN
799.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY DLA KOBIET WZGLĘDNY NIEDOBÓR ENERGII W SPORCIE (RED-S)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

630.00 PLN
419.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY DLA MĘŻCZYZN WZGLĘDNY NIEDOBÓR ENERGII W SPORCIE (RED-S)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

463.00 PLN
319.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY - TRENING CARDIO

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

365.00 PLN
199.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET SPORTOWY - TRENING SIŁOWY LUB INTERWAŁOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

307.00 PLN
199.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET BADANIA PRZED DIETĄ

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

412.00 PLN
320.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 320.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (PREMIUM)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

620.00 PLN
499.00 PLN
WIĘCEJ

E-PAKIET KONTROLNY DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH LUB POWRACAJĄCYCH Z PODRÓŻY TROPIKALNEJ

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

161.00 PLN
109.00 PLN
WIĘCEJ
Dodaj panel infekcji układu pokarmowego w cenie -15%

E-PAKIET PO POWROCIE Z PODRÓŻY TROPIKALNEJ - OBJAWY CHOROBOWE ZE STRONY UKŁADU POKARMOWEGO

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

502.00 PLN
310.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 310.00 PLN

Dodaj panel infekcji układu pokarmowego w cenie -30%

E-PAKIET KONTROLNY PO POWROCIE Z KRAJÓW BASENU MORZA ŚRÓDZIEMNEGO (EUROPA, AFRYKA PÓŁNOCNA)

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

1391.00 PLN
799.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 799.00 PLN

Dodaj panel infekcji układu pokarmowego w cenie -35%

E-PAKIET KONTROLNY PO POWROCIE Z AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ, AZJI POŁUDNIOWEJ LUB AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

1833.00 PLN
999.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 999.00 PLN

Dodaj panel infekcji pokarmowych w cenie -35%

E-PAKIET KONTROLNY PO POWROCIE Z AMERYKI ŚRODKOWEJ/KARAIBÓW LUB AMERYKI POŁUDNIOWEJ

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

1833.00 PLN
999.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 999.00 PLN

E-PAKIET PO POWROCIE Z PODRÓŻY TROPIKALNEJ - GORĄCZKA

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

1724.00 PLN
999.00 PLN
WIĘCEJ

E-PAKIET PO POWROCIE PODRÓŻY TROPIKALNEJ - OBJAWY CHOROBOWE ZE STRONY UKŁADU ODDECHOWEGO

Pakiet realizowany tylko w określonych punktach
Wybierz placówkę

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

1070.00 PLN
974.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET BADANIA PO PORODZIE - ROZSZERZONY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

536.00 PLN
379.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET BADANIA KONTROLNE

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

199.00 PLN
115.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 115.00 PLN

Z kodem RODZINA15 pakiet w cenie 424.15 zł

e-PAKIET BADAŃ DLA KOBIET DOJRZAŁYCH

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

629.00 PLN
499.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 499.00 PLN

e-PAKIET ALERGICZNY POKARMOWY

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

287.00 PLN
239.00 PLN
WIĘCEJ

e-PAKIET BADANIA DLA SENIORA

Suma badań z pakietu w Poznaniu:

343.00 PLN
249.00 PLN
WIĘCEJ

Najniższa cena z 30 dni w e-Sklepie: 249.00 PLN

Artykuły powiązane z badaniem: Morfologia krwi

Anemia w ciąży − przyczyny, diagnostyka i leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Jakie badania profilaktyczne powinieneś zrobić tego roku? CZYTAJ WIĘCEJ
Badanie trombocytów. Kiedy należy je wykonać? CZYTAJ WIĘCEJ
Anemia i jej różne oblicza CZYTAJ WIĘCEJ
Limfocyty i ich rola w organizmie CZYTAJ WIĘCEJ
Morfologia krwi – wszystko na temat badania CZYTAJ WIĘCEJ
Monocyty – czym są i kiedy warto badać ich poziom? CZYTAJ WIĘCEJ
Neutropenia (niski poziom neutrocytów) – normy, przyczyny, objawy CZYTAJ WIĘCEJ
Światowy Dzień Profilaktyki Udarowej CZYTAJ WIĘCEJ
Kamienie nerkowe - objawy, przyczyny, leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Kardiomiopatia - rodzaje, objawy, badania CZYTAJ WIĘCEJ
Choroby metaboliczne - jakie występują? CZYTAJ WIĘCEJ
Indeks glikemiczny - co to za parametr? CZYTAJ WIĘCEJ
O czym świadczy niski poziom płytek krwi? Jak się objawia? Jak zwiększyć liczbę trombocytów? CZYTAJ WIĘCEJ
Badania profilaktyczne do pracy i ogólnopopulacyjne CZYTAJ WIĘCEJ
Jakie są przyczyny zgagi? Skąd bierze się nieprzyjemne pieczenie w przełyku? CZYTAJ WIĘCEJ
Posocznica - co warto wiedzieć? CZYTAJ WIĘCEJ
Prawidłowe ciśnienie krwi - jakie powinno być? CZYTAJ WIĘCEJ
Choroba Parkinsona – objawy, przyczyny, leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Podwyższona hemoglobina – co oznacza? CZYTAJ WIĘCEJ
Choroby układu krążenia – co warto wiedzieć? CZYTAJ WIĘCEJ
RDW CV – co oznacza? CZYTAJ WIĘCEJ
Tężec – objawy, przyczyny, leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Niskie ciśnienie w ciąży – przyczyny, objawy, leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Choroba Gauchera – objawy, przyczyny, leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Bazofile – jaka jest ich rola i za co odpowiadają? CZYTAJ WIĘCEJ
Jakie badania krwi możesz wykonać, będąc w trakcie okresu? CZYTAJ WIĘCEJ
Szpik kostny - funkcje i rodzaje szpiku kostnego CZYTAJ WIĘCEJ
Trombofilia - na czym polega? CZYTAJ WIĘCEJ
Nadpłytkowość - jakie są jej objawy? CZYTAJ WIĘCEJ
Małopłytkowość - przyczyny, objawy, leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Białaczka - przyczyny, objawy, rodzaje CZYTAJ WIĘCEJ
Wzdęty brzuch – jakie są najpopularniejsze przyczyny wzdętego brzucha? CZYTAJ WIĘCEJ
Krztusiec – objawy, badania, leczenie u dzieci i dorosłych CZYTAJ WIĘCEJ
Zatrucie rtęcią – jakie są objawy, niezbędne badania i metody leczenia? CZYTAJ WIĘCEJ
Za co odpowiada układ immunologiczny? CZYTAJ WIĘCEJ
Niedokrwistość hemolityczna – objawy, przyczyny, leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Kolagenoza - przyczyny, objawy, leczenie. Jakie badania należy wykonać? CZYTAJ WIĘCEJ
Jakie mogą być przyczyny i objawy zapalenia przydatków? CZYTAJ WIĘCEJ
Krew z nosa - przyczyny krwawienia z nosa CZYTAJ WIĘCEJ
Jakie badania przed rozpoczęciem diety warto wykonać? CZYTAJ WIĘCEJ
Jak wygląda leczenie ziarnicy złośliwej? CZYTAJ WIĘCEJ
O czym mogą świadczyć afty u dzieci i dorosłych? CZYTAJ WIĘCEJ
Zwłóknienie szpiku CZYTAJ WIĘCEJ
Jak rozpoznaje się czyraki? CZYTAJ WIĘCEJ
Czym jest zgorzel Fourniera? Jakie mogą być konsekwencje zbyt późnego leczenia? CZYTAJ WIĘCEJ
Czym są zastrzyki antykoncepcyjne? Czy wymagają regularnego wykonywania badań? CZYTAJ WIĘCEJ
Niedobór witaminy B12 - jak sprawdzić? Poznaj objawy oraz przyczyny. CZYTAJ WIĘCEJ
Obniżona odporność - przyczyny i objawy obniżonej odporności CZYTAJ WIĘCEJ
Zachłystowe zapalenie płuc - objawy, leczenie, przebieg. CZYTAJ WIĘCEJ
Zwłóknienie płuc - jak je leczyć? Przyczyny i objawy zwłóknienia płuc. CZYTAJ WIĘCEJ
Ból miednicy - co może oznaczać? CZYTAJ WIĘCEJ
Denga - choroba tropikalna objawiająca się gorączką. CZYTAJ WIĘCEJ
Niestrawność: przyczyny i objawy. Sposoby na niestrawność CZYTAJ WIĘCEJ
Niedobór żelaza. Jakie są jego objawy i skutki? CZYTAJ WIĘCEJ
Bezsenność - czy może być objawem choroby? Badania, które warto wykonać. CZYTAJ WIĘCEJ
Co pyli w marcu - poznaj alergeny najczęściej występujące w marcu CZYTAJ WIĘCEJ
Zimne dłonie i stopy - co oznaczają? Poznaj możliwe przyczyny CZYTAJ WIĘCEJ
Oznaki odwodnienia organizmu. Jak je rozpoznać i zapobiegać? CZYTAJ WIĘCEJ
Zawroty głowy po wstawaniu - jakie badania należy wykonać? CZYTAJ WIĘCEJ
Wysokie ciśnienie - przyczyny podwyższonego ciśnienia CZYTAJ WIĘCEJ
Andropauza - co to jest? Objawy oraz skutki. CZYTAJ WIĘCEJ
Ból głowy przy schylaniu - co może oznaczać? Jak sobie z nim poradzić? CZYTAJ WIĘCEJ
Jak odwrócić stłuszczenie wątroby? CZYTAJ WIĘCEJ
Perforacja jelita - czym jest? Jak wygląda jej diagnostyka i leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Ból pod prawym żebrem - co może oznaczać? CZYTAJ WIĘCEJ
Drganie powieki - co oznacza? Jak pozbyć się tego problemu? CZYTAJ WIĘCEJ
Zapalenie języka. Objawy i leczenie CZYTAJ WIĘCEJ
Ból podbrzusza - diagnostyka. Badania i przyczyny CZYTAJ WIĘCEJ
Drugi trymestr ciąży - dolegliwości, rozwój dziecka, badania CZYTAJ WIĘCEJ
Trzeci trymestr ciąży - objawy, przebieg, badania CZYTAJ WIĘCEJ
Zakażenie skóry - na czym polega i jakie są objawy? CZYTAJ WIĘCEJ
Zapalenie zatok - objawy, rodzaje, leczenie. Kompendium wiedzy CZYTAJ WIĘCEJ
Brak apetytu u seniora. Co wybrać na apetyt u seniora? CZYTAJ WIĘCEJ
Świszczący oddech - co może oznaczać? CZYTAJ WIĘCEJ
Leukemia - co to jest za choroba? Jakie są jej objawy? CZYTAJ WIĘCEJ

Badanie dostępne w pakietach

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MINIMUM)

161.00 PLN 95.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MEDIUM)

290.00 PLN 162.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (MAKSIMUM)

449.00 PLN 239.00 PLN

e-PAKIET DLA PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ

781.00 PLN 470.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET W CIĄŻY (PODSTAWOWY)

372.00 PLN 191.00 PLN

e-PAKIET DLA MĘŻCZYZN

549.00 PLN 369.00 PLN

e-PAKIET DLA WEGAN I WEGETARIAN

405.00 PLN 281.00 PLN

e-PAKIET DLA MALUCHÓW

392.00 PLN 265.00 PLN

e-PAKIET PRZED ZABIEGIEM

314.00 PLN 232.00 PLN

e-PAKIET ONKOLOGICZNY DAMSKI

248.00 PLN 191.00 PLN

e-PAKIET ONKOLOGICZNY MĘSKI

244.00 PLN 178.00 PLN

e-PAKIET BRZUSZNY

603.00 PLN 465.00 PLN

e-PAKIET BADANIA NA ANEMIĘ

234.00 PLN 139.00 PLN

e-PAKIET REUMATOLOGICZNY

351.00 PLN 232.00 PLN

e-PAKIET ALERGICZNY

307.00 PLN 232.00 PLN

e-PAKIET ALERGICZNY ODDECHOWY

296.00 PLN 220.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM

310.00 PLN 197.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MINIMUM z konsultacją

250.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM

697.00 PLN 465.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MEDIUM z konsultacją

582.00 PLN

e-PAKIET FIT & ACTIVE MAXIMUM

1,126.00 PLN 769.00 PLN

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA KOBIET

357.00 PLN 199.00 PLN

e-Pakiet podarunkowy

289.00 PLN 179.00 PLN

Diagnostyka gammapatii

894.00 PLN 635.00 PLN

e-Pakiet po przejściu infekcji SARS-CoV-2

341.00 PLN 264.00 PLN

e-PAKIET PODARUNKOWY DLA MĘŻCZYZN

337.00 PLN 199.00 PLN

e-PAKIET DLA DZIECI

215.00 PLN 154.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET - PIĘKNE I ZDROWE WŁOSY

427.00 PLN 289.00 PLN

e-PAKIET DLA KOBIET

403.00 PLN 299.00 PLN

E-PAKIET PROFILAKTYCZNY PODSTAWOWY

117.00 PLN 75.00 PLN

e-PAKIET BADANIA PO PORODZIE - PODSTAWOWY

227.00 PLN 129.00 PLN

e-PAKIET ZDROWY START Z WITAMINĄ D

188.00 PLN 129.00 PLN

e-PAKIET ROZSZERZONY - CHOROBY CYWILIZACYJNE

229.00 PLN 199.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - dziecko

50.00 PLN 35.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - PODSTAWOWY

393.00 PLN 265.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - ROZSZERZONY

931.00 PLN 599.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY NA START - po 60-tce

1,136.00 PLN 799.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY DLA KOBIET WZGLĘDNY NIEDOBÓR ENERGII W SPORCIE (RED-S)

630.00 PLN 419.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY DLA MĘŻCZYZN WZGLĘDNY NIEDOBÓR ENERGII W SPORCIE (RED-S)

463.00 PLN 319.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY - TRENING CARDIO

365.00 PLN 199.00 PLN

e-PAKIET SPORTOWY - TRENING SIŁOWY LUB INTERWAŁOWY

307.00 PLN 199.00 PLN

e-PAKIET BADANIA PRZED DIETĄ

412.00 PLN 320.00 PLN

e-PAKIET DLA KAŻDEGO (PREMIUM)

620.00 PLN 499.00 PLN

E-PAKIET KONTROLNY DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH LUB POWRACAJĄCYCH Z PODRÓŻY TROPIKALNEJ

161.00 PLN 109.00 PLN

E-PAKIET PO POWROCIE Z PODRÓŻY TROPIKALNEJ - OBJAWY CHOROBOWE ZE STRONY UKŁADU POKARMOWEGO

502.00 PLN 310.00 PLN

E-PAKIET KONTROLNY PO POWROCIE Z KRAJÓW BASENU MORZA ŚRÓDZIEMNEGO (EUROPA, AFRYKA PÓŁNOCNA)

1,391.00 PLN 799.00 PLN

E-PAKIET KONTROLNY PO POWROCIE Z AFRYKI SUBSAHARYJSKIEJ, AZJI POŁUDNIOWEJ LUB AZJI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

1,833.00 PLN 999.00 PLN

E-PAKIET KONTROLNY PO POWROCIE Z AMERYKI ŚRODKOWEJ/KARAIBÓW LUB AMERYKI POŁUDNIOWEJ

1,833.00 PLN 999.00 PLN

E-PAKIET PO POWROCIE Z PODRÓŻY TROPIKALNEJ - GORĄCZKA

1,724.00 PLN 999.00 PLN

E-PAKIET PO POWROCIE PODRÓŻY TROPIKALNEJ - OBJAWY CHOROBOWE ZE STRONY UKŁADU ODDECHOWEGO

1,070.00 PLN 974.00 PLN

e-PAKIET BADANIA PO PORODZIE - ROZSZERZONY

536.00 PLN 379.00 PLN

e-PAKIET BADANIA KONTROLNE

199.00 PLN 115.00 PLN

e-PAKIET BADAŃ DLA KOBIET DOJRZAŁYCH

629.00 PLN 499.00 PLN

e-PAKIET ALERGICZNY POKARMOWY

287.00 PLN 239.00 PLN

e-PAKIET BADANIA DLA SENIORA

343.00 PLN 249.00 PLN

Produkt Morfologia krwi został dodany do koszyka.

Zobacz koszyk

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera, a bezpośrednio na Twoją skrzynkę będą trafiać informacje dotyczące usług i nowości w ofercie badań, nt. akcji profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz nowo otwieranych placówek w Twojej okolicy.

Wystąpił błąd przy zapisie do newslettera
Newsletter