Badania SARS-CoV-2 testy antygenowe z zaświadczeniem lekarskim

Testy antygenowe wykrywają cząstki białkowe (antygeny) wirusa SARS-CoV-2 w materiale z wymazu z nosogardzieli pacjenta. Do wyniku badania antygenowego można otrzymać zaświadczenie lekarskie w języku obcym, które może być wykorzystane przy przekraczaniu granic lub okazane pracodawcy. Zaświadczenie opatrzone jest certyfikowany podpisem elektronicznym lekarza. Zaświadczenie lekarskie będzie dostępne on-line wraz z wynikiem testu. Ważność zaświadczenia zależy od kraju docelowego. Badanie antygenowe można również wykonać w wersji bez zaświadczenia lekarskiego i usługi tłumaczenia, sprawdź tutaj.
Więcej

Lista pakietów