tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł
e-Pakiet badań menopauza

e-Pakiet badań menopauza

e-Pakiet badań menopauza
Kod pakietu: 7532
Zawiera 9 badań

Kategoria badań

Kobieta

Ogólnopolski czas oczekiwania na wynik 1-12 dni.

Opis pakietu

Dedykowany dla: Kobiet w okresie przedmenopauzalnym, w trakcie menopauzy, po menopauzie

 

Wskazany:

→ W szacowaniu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, które znacząco wzrasta wraz z wygaszaniem hormonalnej funkcji jajników w okresie menopauzy

→ W przypadku występowania objawów, takich jak: nieregularne miesiączki, uderzenia gorąca, problemy ze snem, wahania nastroju, utrata energii i spadek libido

→ Profilaktycznie, do oceny stanu zdrowia kobiety

 

Pamiętaj przed pobraniem:

*Na pobranie krwi do e-pakietu badań na menopauzę należy zgłosić się w godzinach porannych *Do punktu pobrań zgłoś się na czczo

 

Co może mieć wpływ na wynik:

* W okresie 24 godzin przed badaniami na menopauzę należy wstrzymać się od intensywnej aktywności fizycznej.

*Od osób suplementujących biotynę w dawce >5mg/dobę, materiał do badań reumatologicznych należy pobierać najwcześniej po 8 godz. od ostatniego zażycia biotyny.

 

Jak się pobiera materiał do badań z krwi na menopauzę?

Do wykonania badań uwzględnionych w e-pakiecie niezbędna jest próbka krwi.

Sposób pobrania

Pobranie krwi

Menopauza i premenopauza – co to za okres?

Z definicji Światowej Organizacji Zdrowia menopauza jest ostatnią miesiączką, po której przez kolejne 12 miesięcy nie wystąpiło fizjologiczne (tzn. naturalne) krwawienie. W związku z powyższym premenopauza, nazywana również jako perimenopauza, jest okresem poprzedzającym menopauzę, który może trwać nawet 5 – 6 lat. Premenopauza, menopauza oraz okres pomenopauzalny, ze względu na spadek stężenia produkowanych w jajnikach estrogenów i utratę ich ochronnego wpływu na wiele układów i narządów w organizmie, wiążą się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe, w tym groźne dla zdrowia i życia nagłe incydenty – zawał serca i udar mózgu. Stąd profilaktyczne badania laboratoryjne w okresach przedmenopauzalnym, menopauzalnym i pomenopauzalnym powinny uwzględniać szacowanie ryzyka zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe.

Jakie wykonać badania przy menopauzie?

e-Pakiet badań menopauza uwzględnia badania laboratoryjne, umożliwiające ogólną ocenę stanu zdrowia kobiety oraz ocenę ryzyka zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe: morfologia krwi, glukoza, hemoglobina glikowana, lipidogram, lipoproteina A, hsCRP, PT (INR), fibrynogen, anty-CCP. Skutki wygaszania czynności hormonalnej jajników odczuwane są przez kobiety zwykle jako brak energii, uderzenia gorąca, problemy ze snem, zaburzenia natury psychicznej, obniżenie libido i nerwowość. Poza odczuwalnymi objawami, obniżony poziom estrogenów ma niekorzystny wpływ na tempo zachodzących przemian metabolicznych. Często pojawia się nadwaga, zmienia się równowaga pomiędzy czynnikami biorącymi udział w procesie krzepnięcia i upłynniania skrzeplin, niekorzystnie zmienia się także profil lipidowy (wzrost stężenia cholesterolu i trójglicerydów), co z kolei nasila tworzenie blaszek miażdżycowych. Wszystkie wymienione mechanizmy okresu przedmenopauzalnego, menopauzalnego i pomenopauzalnego przekładają się na zwiększenie ryzyka zachorowania na choroby sercowo – naczyniowe.

Poznaj znaczenie uwzględnionych w pakiecie badań na menopauzę z krwi

Morfologia krwi jest badaniem, które pozwala ocenić ogólną kondycję organizmu kobiety oraz wnosi wiele istotnych informacji na temat niedoborów pierwiastków lub witamin będących przyczyną anemii oraz etiologii toczących się infekcji. Pozwala także na wykluczenie choroby nowotworowej układu krwiotwórczego lub zaburzeń odporności.

Glukoza to badanie, na podstawie którego, wg kryteriów opracowanych przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, możliwe jest rozpoznanie zaburzeń metabolizmu glukozy. Wysokie stężenie glukozy na czczo wynika zwykle z podstępnej, obarczonej szeregiem powikłań choroby metabolicznej – cukrzycy. Długotrwale zwiększone stężenie glukozy we krwi, powoduje w naczyniach krwionośnych powstawanie patologicznych zmian, które utrudniają zaopatrywanie narządów w tlen i składniki odżywcze, co sprawia, że z czasem ich praca staje się po prostu nieefektywna.

Hemoglobina glikowana HbA1c - od niedawna poziom HbA1c stanowi jedno z kryteriów rozpoznania cukrzycy. Wynik badania dostarcza informacji o średnim stężeniu glukozy we krwi w okresie poprzednich 3 miesięcy, stąd parametr ten wykorzystywany jest także z powodzeniem w monitorowaniu przebiegu i leczenia cukrzycy.

Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) to zestaw badań służący monitorowaniu gospodarki lipidowej organizmu i oszacowaniu ryzyka zachorowania na choroby sercowo – naczyniowe np. miażdżycę i nadciśnienie tętnicze oraz wystąpienia groźnych incydentów jak udar, zawał, czy nagła śmierć sercowa. Okres premenopauzalny, menopauzalny i pomenopauzalny wiąże się ze zwiększeniem stężenia cholesterolu we krwi, co w konsekwencji prowadzi do rozwoju miażdżycy. To choroba polegająca na tworzeniu w obrębie tętniczych naczyń krwionośnych blaszek miażdżycowych, zawężających światło naczynia. Skutkiem tych zmian jest zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, ale także zmniejszony przepływ krwi przez naczynia krwionośne, również te, które zaopatrują serce w tlen i składniki odżywcze. Serce pracujące pod wpływem zwiększonego ciśnienia ulega nieprawidłowej przebudowie, a niedotlenienie powoduje, że z biegiem czasu staje się niewydolne. Najgroźniejszym powikłaniem miażdżycy jest zawał mięśnia sercowego, który nadal obarczony jest wysokim ryzykiem zgonu.

Lipoproteina A Lp(a) jest cennym badaniem uzupełniającym lipidogram. Szacuje się, że nawet 30% osób z hipercholesterolemią, czyli podniesionym stężeniem cholesterolu lub chorobą wieńcową ma podniesione stężenie Lp(a) mimo prawidłowych wartości tzw. złego cholesterolu - LDL. Z tego też powodu, według aktualnych zaleceń wielu towarzystw naukowych Lp(a) należy oznaczyć co najmniej raz w życiu u każdej dorosłej osoby.

hsCRP, czyli białko C-reaktywne, jest uznanym markerem stanu zapalnego. Oznaczane testem wysokoczułym (hs) posiada status niezależnego wskaźnika ryzyka miażdżycy i związanego z nim ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Stężenie hs CRP <1 mg/l świadczy o małym ryzyku chorób sercowo-naczyniowych; 1-3 mg/l – o średnim; natomiast > 3 mg/l – o wysokim. Stężenie >10 mg/l wiąże się z podejrzeniem stanu zapalnego o innym pochodzeniu np. związanego z infekcją bakteryjną.

PT (INR) jest badaniem wykrywającym zaburzenia krzepnięcia krwi. W okresie przedmenopauzalnym, menopauzalnym i po menopauzie obserwuje się zwiększone ryzyko wystąpienia nadkrzepliwości (zakrzepicy) ze względu na zmienioną równowagę pomiędzy czynnikami biorącymi udział w procesie krzepnięcia i upłynniania skrzeplin. Rozwojowi zaburzeń krzepnięcia w wymienionych okresach sprzyja również zwiększona aktywacja trombocytów, czyli odpowiadających za powstawanie skrzepów - płytek krwi.

Fibrynogen i jego podwyższone stężenie uznawane jest za czynnik ryzyka choroby wieńcowej, zawału serca oraz choroby zakrzepowo-zatorowej. Szczególnie w okresie po menopauzie obserwuje się wzrost stężenia fibrynogenu, co wpływa na zwiększenie lepkości krwi i nasila tendencję tworzenia zakrzepów. Ponadto fibrynogen jest białkiem ostrej fazy, co oznacza, że wzrasta w trakcie stanu zapalnego toczącego się w organizmie.

Anty-CCP to przeciwciała diagnozowane nawet u 70% chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), na które zapadają przede wszystkim kobiety. Obecność przeciwciał we krwi stwierdza się nawet na wiele lat przed wystąpieniem dolegliwości bólowych ze strony stawów. Przewlekły stan zapalny towarzyszący RZS jest czynnikiem nasilającym rozwój miażdżycy i innych chorób sercowo-naczyniowych. Szacuje się, że w porównaniu z populacją ogólną, pacjenci z rozpoznanym RZS mają o 60% większe ryzyko wystąpienia nagłego incydentu sercowo-naczyniowego, a śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych jest wśród pacjentów z RZS nawet 2–3 krotnie większa. Zestawienie wyników badań uwzględnionych w pakiecie, pozwala na ocenę funkcjonowania organizmu oraz rzetelną ocenę ryzyka zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe. Ze względu na szereg wzajemnych zależności występujących między analizowanymi parametrami i wieloczynnikowy charakter podłoża chorób układu sercowo-naczyniowego, uzyskane wyniki badań należy skonsultować z lekarzem.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 249,00 PLN

249,00 PLN

Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

249,00 PLN

Przygotowanie do badania

Rytm dobowy

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Wysiłek dobowy

Wysiłek i stres

Unikać poważnego wysiłku i stresu

Na czczo

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00, pić zwykłe ilości wody, przyjmować niezbędne lekarstwa

Pakiet zawiera następujące badania

Kod badania: 3

Kod badania: 6

Kod badania: 8

Kod badania: 10

Kod badania: 60

Kod badania: 70

Kod badania: 150

Kod badania: 273

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 249,00 PLN

249,00 PLN

Ceny zakupu widoczne w serwisie Diagnostyka.pl dotyczą transakcji online. Ceny podczas zakupu w Punktach Pobrań mogą się od nich różnić.

249,00 PLN

Opis pakietu

Przygotowanie do badania

Pakiet zawiera następujące badania