Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test jakościowy z zaświadczeniem lekarskim w j. angielskim

220.00 PLN Zawiera 1 badanie

Pakiet jest realizowany tylko w określonych punktach

Nowy test antygenowy Standard Q COVID-19 w ofercie DIAGNOSTYKI jest szybkim, przesiewowym*, chromatograficznym, testem immunochemicznym**, przeznaczonym do wykrywania obecności antygenów wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli, co jest równoważne z wykryciem w badanym materiale obecności zakaźnych cząsteczek wirusa.

Test jest pomocny we wczesnej diagnostyce zakażenia SARS-CoV-2. Cechuje się wysoką swoistością diagnostyczną, co zgodnie z piśmiennictwem i danymi uzyskanymi przez producenta, oznacza, że dodatni wynik z wysokim prawdopodobieństwem wskazuje na aktywną infekcję wirusem SARS-CoV-2. Ograniczona czułość testu powoduje jednak, że wynik ujemny nie wyklucza ze stuprocentową pewnością aktywnej choroby. Ze względu na możliwość uzyskania wyniku w zaledwie kilkadziesiąt minut po wykonaniu wymazu, test stanowi szybkie narzędzie diagnostyczne aktywnej infekcji COVID-19, umożliwiając tym samym szybkie wdrożenie obowiązujących procedur postępowania z chorymi na COVID-19.

Weryfikację dodatniego wyniku uzyskanego w teście Standard Q COVID-19 stanowi wynik badania wymazu rekomendowaną przez WHO metodą real time RT-PCR. Wynik ujemny powinien być interpretowany z uwzględnieniem stanu klinicznego badanego i wywiadu epidemiologicznego, czyli analizy możliwości kontaktu badanego z osobami o potwierdzonej chorobie.

Test może być wykonywany u osób z objawami sugerującymi możliwość zakażenie SARS-CoV-2 oraz u osób podejrzewających możliwość zakażenia ze względu na kontakt z potwierdzonym przypadkiem COVID-19 lub pobyt w miejscach o wysokim ryzyku zakażenia.

 

 

*Test przesiewowy – badanie wykonywane w populacji lub w grupie ryzyka, ułatwiające wczesne wykrycie choroby i wczesną interwencję. Wynik testu przesiewowego jest potwierdzany dokładniejszymi testami.

**Immunochemiczny test chromatograficzny – test oparty na specyficznym wiązaniu wędrujących w odpowiednio dobranym podłożu (chromatografia) przeciwciał i antygenów. W sytuacji, gdy identyfikacji podlega antygen (tak, jak w Standard Q COVID-19), przeciwciało pełni funkcję odczynnika, stanowiącego element testu.

W Teście antygenowym Standard Q COVID-19 wędrujące w podłożu chromatograficznym kompleksy antygenu (wirusa pochodzącego z wymazanego materiału) i przeciwciał zatrzymywane są przez kolejne przeciwciała, również elementy zestawu i ulegają zabarwieniu, dając barwny pasek. W przypadku nieobecności wirusów w badanym materiale, nie dochodzi do powstania kompleksu wirus-przeciwciała i w konsekwencji powstania barwnego paska. Wynik określany jest jako negatywny.

 

Może zainteresuje Cię również:

233.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 144.00 PLN
334.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 147.00 PLN
253.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 220.00 PLN
172.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 79.00 PLN