tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł
Koronawirus SARS-CoV-2, szybki test antygenowy, jakościowy z zaświadczeniem w języku niemieckim

Koronawirus SARS-CoV-2, szybki test antygenowy, jakościowy z zaświadczeniem w języku niemieckim

Koronawirus SARS-CoV-2, szybki test antygenowy, jakościowy z zaświadczeniem w języku niemieckim
Kod pakietu: 7456
Zawiera 1 badanie

Kategoria badań

Badania SARS-CoV-2 testy antygenowe

Badania SARS-CoV-2 testy antygenowe z zaświadczeniem lekarskim

Opis pakietu

Oferowany test antygenowy jakościowy jest szybkim, przesiewowym testem przeznaczonym do wykrywania obecności antygenów wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli, co jest równoważne z wykryciem w badanym materiale obecności zakaźnych cząsteczek wirusa. Test może być wykonywany u osób z objawami sugerującymi możliwość zakażenie SARS-CoV-2 oraz u osób podejrzewających możliwość zakażenia ze względu na kontakt z potwierdzonym przypadkiem COVID-19 lub pobyt w miejscach o wysokim ryzyku zakażenia. Zaświadczenie*** do wyniku będzie dostępne on-line po wydaniu wyniku badania.

***W gestii zlecającego leży weryfikacja, czy kraj docelowy stawia wymagania co do rodzaju lub miejsca wykonania badania lub wymaga zaświadczenia według określonego wzoru oraz w jakim terminie przed planowaną podróżą test powinien być wykonany Na czym polega test antygenowy jakościowy?

 • Test jest pomocny we wczesnej diagnostyce zakażenia SARS-CoV-2.
 • Badanie cechuje się wysoką swoistością diagnostyczną, co zgodnie z piśmiennictwem i danymi uzyskanymi przez producenta, oznacza, że dodatni wynik z wysokim prawdopodobieństwem wskazuje na aktywną infekcję wirusem SARS-CoV-2. Ograniczona czułość testu powoduje jednak, że wynik ujemny nie wyklucza ze stuprocentową pewnością aktywnej choroby.
 • Test stanowi szybkie narzędzie diagnostyczne aktywnej infekcji COVID-19, umożliwiając tym samym szybkie wdrożenie obowiązujących procedur postępowania z chorymi na COVID-19.Wynik w wersji elektronicznej dostępny w ciągu godziny, a w razie potrzeby możliwe otrzymanie wydruku na miejscu w punkcie pobrań.
 • Weryfikację dodatniego wyniku uzyskanego w teście antygenowym stanowi wynik badania wymazu rekomendowaną przez WHO metodą real time RT-PCR. Wynik ujemny powinien być interpretowany z uwzględnieniem stanu klinicznego badanego i wywiadu epidemiologicznego, czyli analizy możliwości kontaktu badanego z osobami o potwierdzonej chorobie.

Przygotowanie do badania:

 • Wymaz powinien być pobrany rano, po przepłukaniu ust przegotowaną wodą lub po upływie około 3 godzin od ostatniego posiłku.
 • Przed pobraniem materiału nie należy myć zębów, stosować płynów do płukania jamy ustnej, tabletek do ssania na gardło oraz gum do żucia.
 • Wymaz powinien być pobrany po zachowaniu co najmniej 2 godzinnego odstępu od zaaplikowania donosowych środków przeciwdrobnoustrojowych (kropli, maści, aerozoli).
 • Przed pobraniem materiału nie należy przepłukiwać ani wydmuchiwać nosa.
 • Przed pobraniem należy wyjąć ruchome protezy zębowe.
Sposób pobrania

Wymaz

134,00 PLN

134,00 PLN

134,00 PLN

134,00 PLN

Opis pakietu