tlo strony pacjenta
Znajdź badanie, pakiet lub artykuł
e-Pakiet serologiczno-zapalny COVID-19 podstawowy 1

e-Pakiet serologiczno-zapalny COVID-19 podstawowy 1

e-Pakiet serologiczno-zapalny COVID-19 podstawowy 1
Kod pakietu: 9995
Zawiera 3 badania

Opis pakietu

Infekcja wirusem SARS-CoV-2 może prowadzić do rozwoju objawów chorobowych COVID-19. Według rekomendacji WHO, wykluczenie lub potwierdzenie aktywnego zakażenia SARS-CoV-2, możliwe jest tylko poprzez badanie materiału z wymazu z dróg oddechowych z zastosowaniem techniki real time RT-PCR (nr badania 4868).

Celem badań serologicznych jest natomiast ocena obecności przeciwciał przeciw SARS-CoV-2, powstających po kontakcie z tym wirusem.

Badania przeciwciał powinny być wykonywane:

  • W dowolnym momencie u osób, które nie manifestowały objawów klinicznych COVID-19.
  • Po 14 dniach od wystąpienia pierwszych objawów wskazujących na infekcję.
  • Po 14 dniach od kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

Badania przeciwciał nie są przeznaczone dla osób, u których występują objawy choroby ani do diagnozowania lub wykluczania aktywnej choroby COVID-19.

Koronawirus SARS-CoV-2, panel przeciwciał to oznaczenie przeprowadzane na analizatorze automatycznym. Z jednej próbki oznaczane są przeciwciała skierowane przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w dwóch klasach: IgG oraz IgM lub IgA.

Interpretacja wyników zależy od ich konstelacji.

Wynik ujemny w obu klasach (IgM lub IgA oraz IgG) oznacza najpewniej brak przebytego kontaktu z wirusem SARS-CoV-2 w przeszłości. Nie świadczy on jednak o braku infekcji w chwili badania i nie daje podstaw do jej wykluczenia.

Wynik dodatni przeciwciał w klasie IgM lub IgA, niezależnie od wyniku badania przeciwciał w klasie IgG, może świadczyć o wczesnej fazie infekcji. W takim przypadku sugerowane jest wykonanie badania weryfikacyjnego materiału z wymazu z dróg oddechowych metodą real time RT-PCR w celu wykluczenia aktywnej choroby COVID-19 (kod badania 4868).

Izolowany wynik dodatni przeciwciał w klasie IgG (bez obecności przeciwciał w klasie IgM lub IgA) sugeruje, że infekcja wirusem SARS-CoV-2 nastąpiła dawno. Obecność przeciwciał w klasie IgG w takim przypadku może świadczyć o nabyciu odporności na ponowną infekcję.

Obok przeciwciał anty-SARS-CoV-2 pakiet zawiera dwa badania, których wyniki mogą wskazywać na obecność stanu zapalnego w organizmie.

O zapaleniu w przebiegu infekcji świadczyć może podwyższone CRP i wzrost liczby leukocytów (białych krwinek) w morfologii. Istotny jest także odsetek dwóch grup leukocytów: neutrofilów (granulocytów obojętnochłonnych) i limfocytów. Zwykle w trakcie infekcji bakteryjnych dochodzi do wzrostu liczby granulocytów, a w infekcjach wirusowych – limfocytów.

W przypadku infekcji wirusem SARS-CoV-2 zaobserwowano, że u osób, u których przebieg choroby jest ciężki, dochodzi do wzrostu liczby białych krwinek, któremu towarzyszy spadek ilości limfocytów (limfopenia) oraz płytek krwi (trombocytopenia), jak również podwyższenie stężenia CRP.

Nie są to jednak wskaźniki specyficzne, a interpretacja wyników badań z powyższego pakietu powinna być dokonywana przez lekarza z uwzględnieniem danych klinicznych pacjenta.

254,00 PLN

254,00 PLN

Przygotowanie do badania

Rytm dobowy

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Na czczo

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00, pić zwykłe ilości wody, przyjmować niezbędne lekarstwa

Pakiet zawiera następujące badania

254,00 PLN

254,00 PLN

Opis pakietu

Przygotowanie do badania

Pakiet zawiera następujące badania