Panel serologiczno-zapalny COVID-19 podstawowy 1

240.00 PLN Zawiera 3 badania

Pakiet jest realizowany tylko w określonych punktach

Infekcja wirusem SARS-CoV-2 może prowadzić do rozwoju objawów chorobowych COVID-19. Według rekomendacji WHO, wykluczenie lub potwierdzenie aktywnego zakażenia SARS-CoV-2, możliwe jest tylko poprzez badanie materiału z wymazu z dróg oddechowych z zastosowaniem techniki real time RT-PCR (nr badania 4868).

Celem badań serologicznych jest natomiast ocena obecności przeciwciał przeciw SARS-CoV-2, powstających po kontakcie z tym wirusem.

Badania przeciwciał powinny być wykonywane:

  • W dowolnym momencie u osób, które nie manifestowały objawów klinicznych COVID-19.
  • Po 14 dniach od wystąpienia pierwszych objawów wskazujących na infekcję.
  • Po 14 dniach od kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

Badania przeciwciał nie są przeznaczone dla osób, u których występują objawy choroby ani do diagnozowania lub wykluczania aktywnej choroby COVID-19.

Koronawirus SARS-CoV-2, panel przeciwciał to oznaczenie przeprowadzane na analizatorze automatycznym. Z jednej próbki oznaczane są przeciwciała skierowane przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w dwóch klasach: IgG oraz IgM lub IgA.

Interpretacja wyników zależy od ich konstelacji.

Wynik ujemny w obu klasach (IgM lub IgA oraz IgG) oznacza najpewniej brak przebytego kontaktu z wirusem SARS-CoV-2 w przeszłości. Nie świadczy on jednak o braku infekcji w chwili badania i nie daje podstaw do jej wykluczenia.

Wynik dodatni przeciwciał w klasie IgM lub IgA, niezależnie od wyniku badania przeciwciał w klasie IgG, może świadczyć o wczesnej fazie infekcji. W takim przypadku sugerowane jest wykonanie badania weryfikacyjnego materiału z wymazu z dróg oddechowych metodą real time RT-PCR w celu wykluczenia aktywnej choroby COVID-19 (kod badania 4868).

Izolowany wynik dodatni przeciwciał w klasie IgG (bez obecności przeciwciał w klasie IgM lub IgA) sugeruje, że infekcja wirusem SARS-CoV-2 nastąpiła dawno. Obecność przeciwciał w klasie IgG w takim przypadku może świadczyć o nabyciu odporności na ponowną infekcję.

Obok przeciwciał anty-SARS-CoV-2 pakiet zawiera dwa badania, których wyniki mogą wskazywać na obecność stanu zapalnego w organizmie.

O zapaleniu w przebiegu infekcji świadczyć może podwyższone CRP i wzrost liczby leukocytów (białych krwinek) w morfologii. Istotny jest także odsetek dwóch grup leukocytów: neutrofilów (granulocytów obojętnochłonnych) i limfocytów. Zwykle w trakcie infekcji bakteryjnych dochodzi do wzrostu liczby granulocytów, a w infekcjach wirusowych – limfocytów.

W przypadku infekcji wirusem SARS-CoV-2 zaobserwowano, że u osób, u których przebieg choroby jest ciężki, dochodzi do wzrostu liczby białych krwinek, któremu towarzyszy spadek ilości limfocytów (limfopenia) oraz płytek krwi (trombocytopenia), jak również podwyższenie stężenia CRP.

Nie są to jednak wskaźniki specyficzne, a interpretacja wyników badań z powyższego pakietu powinna być dokonywana przez lekarza z uwzględnieniem danych klinicznych pacjenta.

Pakiet zawiera następujące badania

Morfologia krwi (pełna)

Morfologia krwi pełna (tzw. morfologia 5 diff.). Jakościowa i ilościowa ocena składu i morfologii  krwi obwodowej, krwinek: czerwonych (erytrocytów), białych […]

CRP, ilościowo

CRP ilościowo. CRP (białko C-reaktywne), jest tzw. białkiem ostrej fazy, szybkim wskaźnikiem (4-8 godzin) uszkodzeń tkanek w wyniku zapalenia, infekcji, […]

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM. Identyfikacja przeciwciał IgG i IgM specyficznych dla koronawirusa SARS-CoV-2.

Może zainteresuje Cię również:

880.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 836.00 PLN
704.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 470.00 PLN
226.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 180.00 PLN
1,485.00 PLN * Cena wg. cennika w Poznaniu 1,099.00 PLN