KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

10

L43

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Wysiłek i stres

Unikać wysiłku i stresu

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Glukoza. Oznaczenie stężenia glukozy we krwi służy do oceny metabolizmu węglowodanów. Jest podstawowym badaniem w rozpoznawaniu i monitorowaniu  leczenia cukrzycy. Wykorzystywane w identyfikacji zaburzeń tolerancji węglowodanów oraz metabolizmu węglowodanów  w chorobach wątroby, trzustki, w akromegalii, w nadczynności kory nadnerczy i w trakcie leczenia steroidami. 
Testy znaczenie: Podstawowym wskazaniem do oznaczeń stężenia glukozy są: profilaktyka, rozpoznanie i monitorowanie leczenia cukrzycy. Badanie wykonuje się w celu rozpoznania nieprawidłowej glikemii (poziom glukozy we krwi)  na czczo lub nieprawidłowej tolerancji glukozy (patrz: Test obciążenia glukozą). Przynajmniej raz w roku, badanie powinno być wykonywane u osób z grup podwyższonego ryzyka rozwoju cukrzycy, tj. w przypadku:  otyłości i małej aktywności fizycznej rodzinnie występującej cukrzycy nieprawidłowości w badaniach glikemii na czczo lub w testach tolerancji glukozy hiperlipidemii  nadciśnienia  przebytej cukrzycy ciążowej urodzenia dziecka o wadze powyżej 4 kg, zaawansowanego wieku.  Wskazaniami do wykonania są również: objawy cukrzycy, podejrzenie hipoglikemii, śpiączka o niejasnej przyczynie, różnicowanie glukozurii (obecność glukozy w moczu) pochodzenia nerkowego. Na podstawie oznaczenia glukozy w osoczu krwi cukrzyca jest rozpoznawana, gdy: w przygodnej próbce (badanie wykonane o dowolnej porze dnia, niezależnie od pory ostatniego posiłku)  – wynik oznaczenia glukozy przekracza  200 mg/dl lub w próbce pobranej na czczo – wynik oznaczenia glukozy przekracza 126 mg/dl.  Kontrola nad homeostazą glukozy sprawowana jest przez układ hormonalny: insulina/glukagon, glikokortykosteroidy, adrenalina, hormon wzrostu. Stąd badanie poziomu glukozy stosowane jest również  do oceny metabolizmu węglowodanów w chorobach wątroby, w akromegalii, w nadczynności kory nadnerczy i w trakcie leczenia steroidami. Próg nerkowy glukozy (stężenie w krwi, powyżej którego glukoza nie jest wchłaniana na drodze cewkowego wchłaniania zwrotnego w nerkach) wnosi ok. 180 mg/dl (10 mmol/l); stężenie wyższe prowadzi do  glukozurii (obecności glukozy w moczu).
  Badanie wykonywane na czczo. Zaleca się, aby ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00. Krew do badania należy pobierać w godz. 7.00-10.00. 

Badanie dostępne w pakietach

Inne badania z tej kategorii

Proteinogram

Proteinogram,  elektroforetyczna  analiza białek surowicy krwi.

Sprawdź szczegóły

Cholesterol całkowity

Cholesterol całkowity.  Pomiar stężenia cholesterolu całkowitego (CHOL) jest przesiewowym badan...

Sprawdź szczegóły

Kreatynina met. enzymatyczną

Kreatynina met. enzymatyczną
Kod ofertowy: 3755
Kod ICD: M37

Sprawdź szczegóły

Amylaza

Amylaza. Ocena aktywności amylazy w krwi,  przydatna w diagnostyce i różnicowaniu chor&o...

Sprawdź szczegóły

Profil glukozy 5 punktów

Profil glukozy 5 punktów
Kod ofertowy: 4001
Kod ICD: L43

Sprawdź szczegóły

Mocznik

  Mocznik.  Oznaczenie stężenia mocznika w surowicy krwi, przydatne w diagnostyce funkcji ...

Sprawdź szczegóły

Bilirubina związana (bezpośrednia)

Bilirubina związana. Pomiar stężenia bilirubiny związanej (sprzężonej, bezpośredniej)  w krwi, ...

Sprawdź szczegóły

Wskaźnik wapń / kreatynina

Wskaźnik wapń / kreatynina
Kod ofertowy: 3703
Kod ICD: --

Sprawdź szczegóły

OB

Odczyn Biernackiego (OB) – opad, jest przesiewowym, nieswoistym,  badaniem pozwalającym n...

Sprawdź szczegóły

Insulina po obciążeniu – 75g glukozy (0,1,2,3,4)

Insulina po obciążeniu – 75g glukozy (0,1,2,3,4). Wyznaczenie krzywej insulinowej po obciążeni...

Sprawdź szczegóły