KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

10

L43

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Wysiłek i stres

Unikać wysiłku i stresu

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

Glukoza. Oznaczenie stężenia glukozy we krwi służy do oceny metabolizmu węglowodanów. Jest podstawowym badaniem w rozpoznawaniu i monitorowaniu  leczenia cukrzycy. Wykorzystywane w identyfikacji zaburzeń tolerancji węglowodanów oraz metabolizmu węglowodanów  w chorobach wątroby, trzustki, w akromegalii, w nadczynności kory nadnerczy i w trakcie leczenia steroidami. 
Testy znaczenie: Podstawowym wskazaniem do oznaczeń stężenia glukozy są: profilaktyka, rozpoznanie i monitorowanie leczenia cukrzycy. Badanie wykonuje się w celu rozpoznania nieprawidłowej glikemii (poziom glukozy we krwi)  na czczo lub nieprawidłowej tolerancji glukozy (patrz: Test obciążenia glukozą). Przynajmniej raz w roku, badanie powinno być wykonywane u osób z grup podwyższonego ryzyka rozwoju cukrzycy, tj. w przypadku:  otyłości i małej aktywności fizycznej rodzinnie występującej cukrzycy nieprawidłowości w badaniach glikemii na czczo lub w testach tolerancji glukozy hiperlipidemii  nadciśnienia  przebytej cukrzycy ciążowej urodzenia dziecka o wadze powyżej 4 kg, zaawansowanego wieku.  Wskazaniami do wykonania są również: objawy cukrzycy, podejrzenie hipoglikemii, śpiączka o niejasnej przyczynie, różnicowanie glukozurii (obecność glukozy w moczu) pochodzenia nerkowego. Na podstawie oznaczenia glukozy w osoczu krwi cukrzyca jest rozpoznawana, gdy: w przygodnej próbce (badanie wykonane o dowolnej porze dnia, niezależnie od pory ostatniego posiłku)  – wynik oznaczenia glukozy przekracza  200 mg/dl lub w próbce pobranej na czczo – wynik oznaczenia glukozy przekracza 126 mg/dl.  Kontrola nad homeostazą glukozy sprawowana jest przez układ hormonalny: insulina/glukagon, glikokortykosteroidy, adrenalina, hormon wzrostu. Stąd badanie poziomu glukozy stosowane jest również  do oceny metabolizmu węglowodanów w chorobach wątroby, w akromegalii, w nadczynności kory nadnerczy i w trakcie leczenia steroidami. Próg nerkowy glukozy (stężenie w krwi, powyżej którego glukoza nie jest wchłaniana na drodze cewkowego wchłaniania zwrotnego w nerkach) wnosi ok. 180 mg/dl (10 mmol/l); stężenie wyższe prowadzi do  glukozurii (obecności glukozy w moczu).
  Badanie wykonywane na czczo. Zaleca się, aby ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00. Krew do badania należy pobierać w godz. 7.00-10.00. 

Badanie dostępne w pakietach

Inne badania z tej kategorii

Glukoza w moczu

Glukoza w moczu. Oznaczenie cukru w moczu wykonywane jest  zazwyczaj w ramach ogólnego b...

Sprawdź szczegóły

Cystatyna C

Cystantyna C. Oznaczenie stężenia cystatyny C przydatne do oceny funkcji filtracyjnej nerek. 

Sprawdź szczegóły

Sód

Diagnostyka równowagi wodno-elektrolitowej.

Sprawdź szczegóły

Insulina po obciążeniu

Insulina po obciążeniu. Jednorazowe oznaczenie insuliny po obciążeniu glukozą zgodnie z zaleceniami ...

Sprawdź szczegóły

Magnez

 Magnez. Pomiar  stężenia magnezu w surowicy. Badanie przydatne  w diagnostyce zaburz...

Sprawdź szczegóły

Trójglicerydy

Pomiar stężenia trójglicerydów, przydatny w diagnostyce dyslipidemii oraz w ocenie ryz...

Sprawdź szczegóły

Mocz – badanie ogólne

Badanie przesiewowe w kierunku chorób nerek i układu moczowego. Diagnostyka przemian metabol...

Sprawdź szczegóły

Albumina met. immunoturbidymetrii

Badanie wykorzystane do oceny zaburzeń przepuszczalności bariery krew-mózg oraz do wyliczeń współczy...

Sprawdź szczegóły

Kwas moczowy

Kwas moczowy. Pomiar stężenia kwasu moczowego w surowicy krwi, przydatny w badaniu  diagnostyki...

Sprawdź szczegóły

Potas met. ISE

Potas met. ISE
Kod ofertowy: 3411
Kod ICD: N45

Sprawdź szczegóły