Molekularna diagnostyka alergii - Panele badań alergicznych POLYCHECK

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

Testy III generacji do diagnostyki molekularnej alergii IgE-zależnej są nowym narzędziem diagnostycznym w rozpoznawaniu chorób alergicznych. Obecnie możemy oznaczać IgE swoiste, nie tylko wobec całych alergenów takich jak brzoza, mleko, czy roztocze kurzu domowego, ale dzięki testom III generacji możemy badać poszczególne białka jak np. Bet v1 czy Bet v2 w alergenie brzozy lub Ara h1, Ara h2 czy Ara h3 w alergenie orzecha ziemnego.

Jak zbudowany jest alergen? 

Alergia wziewna

Diagnostyka molekularna alergii. Wskazania i korzyści.

Panele badań alergicznych POLYCHECK dostępne w ofercie DIAGNOSTYKI: 

Panel rekombinanty pyłki  POLYCHECK 

g06        Pyłek tymotki łąkowej

g205      rPhl p 1, trawy gr. 1, ekspansywna

g215      rPhl p 5, trawy gr. 5

g210      rPhl p 7, polkalcyna

g212      rPhl p 12, profilina

t03         Pyłek brzozy

t215       rBet v 1, PR 10

t216       rBet v 2, profilina

Phl p 1, Phl p 5 – są głównymi markerami uczulenia na tymotkę łąkową oraz inne trawy. U osób z objawami alergii na trawy, pozytywne wyniki dla tych molekuł są dobrym markerem wskazującym na dużą szansę skuteczności immunoterapii szczepionką alergenową.

 

Bet v 1 – główna molekuła brzozy, najczęściej odpowiedzialna za objawy kliniczne. U osób z objawami alergi na brzozę, pozytywny wynik dla tej molekuły jest dobrym markerem wskazującym na dużą szansę skuteczności immunoterapii szczepionką alergenową. Osoby, uczulone na tą molekułę brzozy, mogą również zgłaszać dolegliwości ze strony np. jamy ustnej po spożyciu surowych warzyw i owoców, a także mogą mieć objawy wziewne w sezonie pylenia innych drzew, np.: leszczyny, olchy czy dębu.

 

Phl p 7, Phl p 12, Bet v 2 – należą do alergenów odpowiedzialnych za reakcje krzyżowe pomiędzy pyłkami traw, chwastów i drzew. Pozytywne wyniki, jedynie dla tych molekuł, mogą wskazywać na niską szansę skuteczności immunoterapii szczepionką alergenową. W wyniku reakcji krzyżowych (ale raczej rzadko) mogą wystąpić objawy po spożyciu pokarmów roślinnych, takich jak: melon, pomidor, pomarańcza czy inne owoce tropikalne.

 

Panel rekombinanty roztocze POLYCHECK

d01        D. pteronyssinus

d02        D. farinae

d202      rDer p 1, proteaza cysteinowa

d203      rDer p 2, roztocze gr. 2, NPC2

d205      rDer p 10, tropomiozyny

d209      rDer p 23, roztocze gr. 23

Der p 1, Der p 2 – są głównymi markerami uczulenia na roztocze kurzu domowego (Dermatophagoides pteronyssinus). U osób z objawami alergii na roztocze kurzu domowego, pozytywne wyniki dla tych molekuł, są dobrym markerem wskazującym na dużą szansę skuteczności immunoterapii szczepionką alergenową. Molekuły te wykazują reaktywność krzyżową z cząsteczkami Der f 1 i Der f 2, które są głównymi molekułami innego gatunku roztoczy (Dermatophagoides farinae).

 

Der p 10 – to molekuła, której może nie być w roztworze wykorzystywanym do testów skórnych czy w badaniu przeciwciał E w surowicy krwi. Dlatego też, osoby z alergią na tą molekułę mogą zostać niezdiagnozowani w oparciu o te „tradycyjne” metody, bazujące na całym ekstrakcie (mieszaninie wielu różnych molekuł) roztoczy. U osób uczulonych na nią mogą wystąpić istotne klinicznie reakcje alergiczne (nawet wstrząs anafilaktyczny) po spożyciu krewetek, małż i innych owoców morza czy produktów zanieczyszczonych przez roztocze (np. mąki różnego rodzaju). Wdychanie tego alergenu może powodować objawy ze strony dróg oddechowych, takie jak astma i nieżyt nosa.

 

Der p 23 – to niedawno opisany, trzeci – po Der p 1 i Der p 2, główny alergen roztoczy, obecny głównie w ich odchodach.  Molekuła ta, może nie być obecna w roztworach wykorzystywanych w testach skórnych i w testach badających krew na obecność przeciwciał E, powodując wyniki fałszywie negatywne u pacjentów z uczuleniem na roztocze. W badaniach potwierdzono, że ok. 8% pacjentów uczulonych na roztocze miało przeciwciała jedynie wobec tej molekuły, zatem u pacjentów z objawami alergii na roztocze, oznaczanie Der p 23 podnosi znacząco czułość badania wobec alergenu roztoczy.

Panel rekombinanty orzech ziemny POLYCHECK

f13         Orzech ziemny

f422       rAra h 1, 7s, wizylina

f423       rAra h 2, 2s, albumina

f424       rAra h 3, 11s, globulina

f447       rAra h 6, 2s, albumina

f352       rAra h 8, PR 10

f427       rAra h 9, LTP

 

Ara h 1, Ara h 2, Ara h 3 i Ara h 6 – są alergenami orzecha ziemnego należącymi do rodziny białek tzw. zapasowych roślin, których spożycie może powodować objawy od łagodnych (np.: świąd jamy ustnej), do objawów ogólnoustrojowych. Objawy, mogą się również powodować zmiany skórne czy lokalizować się w jelitach. Uczulenie na tą grupę białek, może wiązać się z wysokim ryzykiem reakcji anafilaktycznych. Molekuły te, nie ulegają rozpadowi pod wpływem temperatury, co oznacza, że nawet w produktach poddanych bardzo wysokiej temperaturze dalej mogą powodować groźne dla życia objawy u osób na nie uczulone.

 

Ara h 8 – to molekuła należąca do grupy białek Bet v 1-like, przez co u osób na nią uczulonych, może występować wysoka reaktywność krzyżowa w trakcie pylenia takich drzew, jak brzoza, grab, leszczyna czy olcha. Białko to należy do grupy białek termolabilnych, co powoduje, że u osób na nią uczulonych mogą nie występować objawy po obróbce orzechów w wysokiej temperaturze.

 

Ara h 9 – termostabilny alergen, należący do grupy białek nsLTP. Białko to może powodować objawy alergii jamy ustnej (zespół OAS), jak również objawy ogólnoustrojowe. Białka z tej grupy mogą  być przyczyną anafilaksji pokarmowej indukowanej wysiłkiem. Alergeny te, są częściowo odporne na gotowanie. Obecność ich po zakończeniu gotowania zależy od sposobu obróbki termicznej. Grupa tych alergenów może być również obecna w niektórych pyłkach, przez co wdychanie ich może powodować zazwyczaj objawy łagodne (nieżyt nosa i spojówek), rzadziej astmę. W przypadku uczulenia na tą molekułę, możliwa reaktywność krzyżowa z orzechem laskowym, kukurydzą oraz owocami: brzoskwinią, kiwi, czy granatem.

Panel mleko krowie plus gluten POLYCHECK

f02         Mleko krowie

f76         Bos d 4, α-laktoalbumina

f77         Bos d 5, β-laktoglobulina

f78         Bos d 8, kazeina

e204      Bos d 6, (BSA) surowicza album. woł.

f79         Gluten

Bos d 4 – α-laktoalbumina, to główna molekuła będąca przyczyną objawów alergii na mleko krowie. Częściowo rozpada się ona pod wpływem gotowania. Pacjenci z objawami alergii na tą molekułę, mogą mieć objawy po spożyciu surowego i podgrzanego mleka. Jej obecność w mleku gotowanym jest uzależniona od sposobu gotowania mleka.

 

Bos d 5 – β-laktoglobulina, to termolabilna molekuła mleka krowiego.  U osób z alergią na tą molekułę, mogą wystąpić objawy po spożyciu mleka surowego. Przy zachowaniu odpowiednich zaleceń w przygotowaniu produktów (dotyczy temperatury i czasu obróbki termicznej) możliwość tolerancji i brak objawów klinicznych po spożyciu mleka gotowanego, czy pieczonego, jak i jego przetworów.

 

Bos d 6 – wołowa albumina surowicza, jest mniejszym alergenem mleka, ale głównym alergenem wołowiny. Z reguły jest odpowiedzialna za lekkie objawy po spożyciu produktów mlecznych. W przypadku uczulenia na tą molekułę, możliwa duża reaktywność krzyżowa z  naskórkami zwierząt takich jak: pies, kot czy koń.

 

Bos d 8 – kazeina, jest termostabilnym białkiem mleka krowiego. U osób na nią uczulonych mogą wystąpić objawy jelitowe, zmiany skórne (pokrzywka i egzemy), a także reakcje uogólnione, zarówno po spożyciu mleka surowego, jak i mleka przegotowanego.

 

Gluten – nadwrażliwość na gluten może mieć również podłoże alergiczne. Alergia na gluten w klasie IgE może charakteryzować się objawami, takimi jak: wymioty, biegunka, wstrząs anafilaktyczny, pokrzywka skórna, wodnisty katar, skurcz oskrzeli czy zmiany skórne o typie atopowego zapalenia skóry.

Panel komponenty jaja kurzego POLYCHECK

f01         Białko jaja kurzego

f75         Żółtko jaja kurzego

f233       Gal d 1, owomukoid

f232       Gal d 2, owoalbumina

f323       Gal d 3, konalbumina

k208      Gal d 4, lizozym

Gal d 1 – owomucoid, to główna molekuła jaja kurzego. Po jej spożyciu u osób uczulonych mogą wystąpić objawy jelitowe, ale również objawy skórne (pokrzywka i egzemy), a także reakcje uogólnione (nawet wstrząs anafilaktyczny). Jest to molekuła termostabilna, zatem objawy mogą wystąpić u osób na nią uczulonych zarówno po spożyciu surowego, jak i obrobionego termicznie jaja kurzego. Gal d 1 jest określany jako marker tolerancji, co oznacza że zmniejszające się stężenie przeciwciał E wobec Gal d 1 w kolejnych badaniach, jest dobrym prognostykiem nabywania tolerancji na jajo kurze. Dlatego też, stężenie IgE wobec molekuły Gal d 1, powinno być oznaczane testem ilościowym.

 

Gal d 2 – owoalbumina,  to drugi główny alergen jaja kurzego, występuje niemal wyłącznie w białku jaja. U osób uczulonych na tą molekułę może wystąpić reaktywność krzyżowa z jajami indyków, kaczek, gęsi czy jajami strusi.

 

Gal d 3 konalbumina, trzeci główny alergen jaja kurzego, jego zawartość obecna jest głównie w białku tego jaja. Po spożyciu jaja kurzego, u osób na niego uczulonych mogą wystąpić objawy zarówno w jelitach, jak również na skórze (pokrzywka i egzema), rzadko reakcje uogólnione. U osób uczulonych na ten alergen może wystąpić reaktywność krzyżowa z jajami indyków, kaczek, gęsi czy jajami strusi.

 

Gal d 4 – lizozym, zazwyczaj uczulenie na tą molekułę, nie niesie za sobą poważnych objawów klinicznych. Nie mniej jednak, osoby te powinny sprawdzać skład na etykietach wielu produktów spożywczych, ponieważ lizozym jest powszechnie stosowany w przemyśle spożywczym jako naturalny konserwant. Jest on również używany w produkcji serów dojrzewających. Kontakt z tym alergenem, może być następstwem podania leków (np. w iniekcjach), ponieważ lizozym używany jest również jako dodatek do leków.

Przygotowanie:

dr n. med. Emilia Majsiak

Dyrektor Medyczny EMMA MDT Sp. z o.o.