Badania dla podróżujących

W diagnostyce infekcji potocznie nazywanych tropikalnymi zastosowanie mają zarówno podstawowe badania laboratoryjne, wskazujące na dysfunkcję narządów i układów w przebiegu zakażenia, jak i badania ukierunkowane na wykrycie konkretnego patogenu – metodami bezpośrednimi (jak np. wykrycie materiału genetycznego czynnika infekcyjnego metodami PCR) lub metodami pośrednimi – serologicznymi, wykrywającymi swoiste przeciwciała, powstałe po kontakcie z konkretnym patogenem. Dobór odpowiednich badań po podróży powinien uwzględniać zarówno objawy obserwowane u pacjenta, jak i informacje dotyczące historii jego podróży – odwiedzonych krajów/obszarów, możliwych ryzykownych zachowań, kontaktu z wektorami zakażeń. W diagnostyce różnicowej warto uwzględnić też patogeny rodzime. Dla osób, które po powrocie z regionów subtropikalnych lub tropikalnych zmagają się z konkretnymi dolegliwościami przygotowaliśmy pakiety badań dla podróżujących dostosowane od charakterystyki występujących objawów. W związku z częstym bezobjawowym przebiegiem infekcji oferujemy osobom powracającym z podróży również ogólny pakiet kontrolny oraz kontrolne pakiety ukierunkowane na zagrożenia występujące w określonych rejonach geograficznych. Planując podróż życia warto też rozważyć badania przed urlopem. Sprawdzenie stanu zdrowia przed podróżą może uchronić przez przykrą niespodzianką – ujawnieniem się istniejącej choroby w trakcie wojaży, pozwolić na zaopatrzenie w odpowiednie leki lub po prostu – dać zielone światło do wyjazdu.
Więcej

Lista pakietów