Test Septyna 9

Redakcja Diagnostyki


Udostępnij

Diagnostyka raka jelita grubego i odbytnicy – nieinwazyjna alternatywa dla kolonoskopii

Badanie Septyna 9 to badanie przesiewowe w kierunku raka jelita grubego i odbytnicy (RJGiO), oparte na badaniu krwi, dostępne dla pacjentów, którzy nie chcą lub nie mogą być poddani kolonoskopii.

Rak jelita grubego i odbytnicy

W Polsce RJGiO stanowi drugą pod względem liczby przyczynę zgonów z powodu nowotworów złośliwych. W roku 2010 zmarło z jej powodu 5959 mężczyzn i 4861 kobiet. Corocznie zabija 2,5 razy więcej osób, niż ginie w wypadkach komunikacyjnych!

Niestety statystyki śmiertelności pogarszają się z roku na rok. Jedną z przyczyn tej negatywnej tendencji jest fakt, iż tylko 50% przypadków raka jelita grubego zostaje wykrytych we wczesnych stadiach choroby. Większość chorych, przy zastosowaniu klasycznych metod, jest diagnozowana w stadiach II i wyższych.

Rak może rozwijać się do bardziej zaawansowanych stadiów bez jakichkolwiek widocznych objawów. Wczesne wykrycie nowotworu i optymalnie dobrana terapia wyraźnie zwiększa szanse na wyleczenie aż u 90% chorych.
Przesiewowe testy wykrywające krew utajoną w kale w połączeniu z kolonoskopią należą do bardzo efektywnych metod wykrywania raka jelita grubego. Niestety, kolonoskopia postrzegana jest jako badanie niekomfortowe i nieprzyjemne. Wiele osób wzbrania się przed jej wykonaniem.

Test Septyna 9 – bezbolesna alternatywa dla kolonoskopii

Jak działa test?

U chorego na RJGiO dochodzi do specyficznej reakcji chemicznej: metylacji DNA genu septyny 9. Produkt tej reakcji nie jest wykrywany u osób zdrowych. Wykrycie, oferowanym testem, zmetylowanego genu septyny 9  jest związane z wysokim prawdopodobieństwem zachorowania na RJGiO. Test jest skuteczny, ponieważ nawet na najwcześniejszym etapie choroby, materiał genetyczny (DNA) guza jelita grubego obecny jest we krwi obwodowej.

Przyjazna profilaktyka Test Septyna 9 umożliwia:

  • łatwe,
  • bezinwazyjne
  • i bezstresowe

wykrycie markera biologicznego charakterystycznego dla raka jelita grubego lub odbytnicy.

Dla kogo jest to szczególnie ważne badanie?

Co najmniej umiarkowane ryzyko zachorowania na raka jelita grubego i odbytnicy dotyczy całej populacji, a wiąże się to z dużą i wciąż rosnącą zachorowalnością na ten nowotwór.
Test powinny wykonać wszystkie osoby powyżej 50. roku życia, nawet nie zgłaszające objawów klinicznych, które z jakiś powodów nie mogą lub nie chcą poddać się kolonoskopii.
Test NIE jest zalecany osobom z grup wysokiego ryzyka, np.:

  • Test Septyna 9 nie zastępuje kolonoskopii, ale stanowi nieinwazyjną alternatywę dla pacjentów, którzy nie chcą lub nie mogą być poddani tej procedurze.
  • Osoby ze zdiagnozowanym Zespołem Lyncha [dziedziczny niepolipowaty rak jelita grubego (ang. hereditary non-polyposis colorectal cancer, HNPCC], ze stwierdzonymi nieprawidłowościami genetycznymi warunkującymi predyspozycję do zachorowania na raka jelit grubego (np. mutacje w genach MSH, MLH).
  • Osoby z chorobą Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącym zapalaniem jelita grubego oraz z agregacją nowotworów złośliwych w rodzinie.
  • Ze względu na możliwość zafałszowania wyniku, badania nie należy wykonywać u osób bezpośrednio po transfuzji krwi i preparatów osocza oraz u kobiet w ciąży.

Procedura testu:

Próbka krwi może być pobrana w dowolnym czasie i następnie przesłana do laboratorium w celu przeprowadzenia testu. Nie trzeba przestrzegać żadnych zaleceń dotyczących żywienia i przyjmowanych leków. Test Septyna 9 został wprowadzony na rynek europejski w 2009 roku. Dzięki swej prostocie i łatwości w uzyskaniu materiału do badania, test Septyna 9 posiada ogromny potencjał w badaniu przesiewowym. Jest to atrakcyjna alternatywa dla pacjentów obawiających się badania kolonoskopowego, ze względu na możliwość bezinwazyjnego powtórzenia testu w regularnych odstępach czasu. Sugerowana częstotliwość badań: Osobom z ujemnym wynikiem badania, bez niepokojących objawów, sugeruje się powtarzanie testu co 1-2 lata.

Jak czytać wynik?

Ujemny wynik testu Septyna 9 oznacza, że prawdopodobieństwo występowania raka jelita grubego i odbytnicy jest bardzo niskie. Mimo to, Test Septyna 9 należy powtarzać w regularnych odstępach czasu. Ewentualnie można wykonywać też inne testy przesiewowe pod kątem wykrywania raka jelita grubego lub odbytnicy (kolonoskopia, krew utajona w kale). U pacjentów z dodatnim wynikiem testu prawdopodobieństwo wystąpienia choroby nowotworowej jest bardzo wysokie i dalsze badania (np. kolonoskopię) mające na celu wykrycie raka, należy wykonywać niezwłocznie po otrzymaniu wyniku Testu Septyna 9.

  • Czułość testu: Od 52% w stadium I do 100% w stadiach wyższych
  • Swoistość testu: 99%

W Polsce badanie jest dostępne wyłącznie w placówkach sieci laboratoriów medycznych DIAGNOSTYKA.

UWAGA! Do interpretacji wyników badań laboratoryjnych uprawniony jest wyłącznie lekarz. W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów, w pierwszej kolejności należy skonsultować się z lekarzem.
POBIERZ ULOTKĘ

Badanie dostępne jest w dedykowanych placówkach sieci
DIAGNOSTYKA, których lista znajduje się w katalogu Punktów Pobrań po wybraniu filtra “badania wrażliwe”.

Masz pytania odnośnie testu Septyna 9? Napisz do nas – nasi eksperci postarają się odpowiedzieć jak najszybciej.