Fit & Active

Badania laboratoryjne zawarte w pakietach Fit & Active skierowane są do osób, które chcą w sposób dogłębny profilaktycznie zadbać o swoje zdrowie. W skład pakietów Fit & Active wchodzą liczne testy diagnostyczne, które umożliwiają szeroką kontrolę ogólnego stanu zdrowia oraz wykrycie wielu zaburzeń w funkcjonowaniu określonych narządów i układów. Dodatkowo, pakiet Fit & Active może zostać poszerzony o specjalistą konsultację, połączoną z interpretacją wyników badań oraz indywidualnymi zaleceniami dostosowanymi do obecnego stanu zdrowia pacjenta. Podstawowe badanie zawarte w pakietach Fit & Active obejmuje morfologię krwi żylnej, która pozwala na wykrycie różnych postaci anemii (niedokrwistości) oraz wstępne wskazanie  jej przyczyn, dzięki czemu możliwe będzie wdrożenie celowanego leczenia umożliwiającego poprawę poziomów hemoglobiny oraz redukcję nasilenia objawów klinicznych. W pakiecie obecne są także badania lipidogramu i glukozy, ukierunkowane na wykrycie chorób metabolicznych, takich jak dyslipidemia, miażdżyca lub cukrzyca (oraz stan przedcukrzycowy). Schorzenia te związane są najczęściej z nieprawidłowymi nawykami, niezdrową dietą oraz zbyt niskim poziomem aktywności fizycznej. W przypadku uzyskania wyników wskazujących na rozwój tych chorób ważne jest szybkie wdrożenie leczenia oraz zmiana stylu życia, które pozwolą na uniknięcie poważnych powikłań zdrowotnych. W pakietach Fit & Active dostępne są także testy laboratoryjne, które pozwalają na wczesne wykrycie wielu chorób przewlekłych, które przez długi czas potrafią pozostać bezobjawowe. Badania te obejmują m.in. pomiar stężeń kreatyniny (ocena funkcji nerek), tzw. „próby wątrobowe” (pomiar aktywności enzymów produkowanych przez wątrobę) oraz ocenę poziomów TSH, czyli hormonu odpowiedzialnego za regulację pracy tarczycy. Nieprawidłowe stężenia TSH mogą wskazywać na nadczynność lub niedoczynność tarczycy, które mogą skutkować rozwojem objawów związanych z praktycznie każdym aspektem funkcjonowania ludzkiego organizmu. Poszerzone wersje pakietów Fit & Active oferują możliwość dodatkowego pogłębienia oceny stanu zdrowia pacjenta oraz precyzyjnego wykrycia przyczyn zaburzeń uwidocznionych w badaniach podstawowych. Zalecana wersja pakietu zależy od ogólnego stanu zdrowia pacjenta, jego wieku oraz dodatkowych obciążeń chorobowych. Przed wykonaniem tych badań warto skonsultować się z lekarzem, w celu zaplanowania najbardziej optymalnego postępowania diagnostycznego.
Więcej

Lista pakietów