Badania dla seniorów

Pakiety badań zawarte w kategorii „badania dla seniorów” skierowane są dla kobiet i mężczyzn w zaawansowanym wieku. W jej skład wchodzą pakiety ukierunkowane na konkretne narządy/choroby/dolegliwości, jak i takie o charakterze profilaktycznym sprawdzające ogólny stan zdrowia. Badania do pakietów dobierane są przez grupę lekarzy specjalizujących się w leczeniu osób starszych. Wraz z wiekiem zapadalność na wiele chorób i schorzeń znacznie wzrasta. Dlatego tak ważne jest regularne wykonywanie badań laboratoryjnych na zasadzie profilaktyki zdrowotnej. Im wcześniej zostaną wykryte potencjalne choroby, tym szybciej można pogłębić diagnostykę i wdrożyć ewentualne leczenie. Ponadto dzięki regularnemu wykonywaniu badań laboratoryjnych seniorzy mogą skontrolować także pracę wielu narządów, np. serca, trzustki, tarczycy. Badania laboratoryjne zawarte w pakiecie ogólnym pozwalają na szybką ocenę ogólnego stanu organizmu oraz rozpoznanie ewentualnych chorób. Wskazane są również do monitorowania leczenia występujących już dolegliwości. e-Pakiet dla seniorów powinien być wykonywany profilaktycznie, a także w sytuacji pogorszenia samopoczucia, permanentnego zmęczenia, wzrostu masy ciała, słabszej odporności czy nasilonej senności. W tej kategorii występują również pakiety ukierunkowane na choroby dotykające tę grupę wiekową, takie jak cukrzyca, osteoporoza, choroby serca i trzustki, choroby reumatologiczne czy nowotwory. Dzięki wykonaniu tego typu badań pacjenci są w stanie w rozważny sposób zaplanować dalsze postępowanie medyczne, a także zatroszczyć się o profilaktykę. Wersje uzupełniające pakietów dla seniorów są podzielone w zależności od płci. Pakiet dla kobiet skupia się na badaniach w kierunku osteoporozy, chorób reumatycznych, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) oraz zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej. Natomiast pakiet dla mężczyzn koncentruje się na badaniach w kierunku chorób prostaty, dny moczanowej oraz zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej. Badania uwzględnione w pakietach uzupełniających dla seniorów zostały dobrane w sposób nastawiony na wykrycie wymienionych chorób i dolegliwości.
Więcej

Lista pakietów