KOD OFERTY

KOD ICD

GRUPA BADAŃ

20

I17

BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE

Rytm dobowy

Zmienność dobowa; zachowywać porę pobrania

Głodzenie

Na czczo (13-14 h), o 7.00-10.00, ostatni posiłek poprzedniego dnia o 18.00.

ALT. Oznaczenie  aktywności enzymu wątrobowego:  aminotransferazy alaninowej  (ALT), umożliwia rozpoznawanie, różnicowanie i ocenę ciężkości chorób wątroby. Stosowane jest w diagnostyce ostrych i przewlekłych stanów zapalnych wątroby. Najistotniejszą przyczyną wzrostu poziomu ALT we krwi są ostre choroby zapalne wątroby, natomiast najwyższy wzrost obserwowany jest w przypadku toksycznego lub niedokrwiennego uszkodzenia wątroby. 
Badanie aminotransferazy alaninowej (ALT) jest testem przesiewowym w rozpoznawaniu, różnicowaniu i ocenie ciężkości chorób wątroby. Aminotransferaza alaninowa (ALT) jest enzymem cytoplazmatycznym występującym głównie w komórkach wątroby i nerek oraz w mniejszym stężeniu w tkankach innych narządów (m.in. serca, płuc, mięśni szkieletowych). W przypadku komórek wątroby, nawet niewielkie zmiany wpływające na właściwości błon komórkowych, nie wspominając o komórkach degenerujących lub uszkodzonych, uwalniają  do przestrzeni pozakomórkowej aktywne  enzymy komórkowe. Najważniejszą przyczyną wzrostu poziomu ALT we krwi są ostre choroby zapalne wątroby. Dla ostrego zapalenia wątroby charakterystyczny jest wzrost aktywności nie przekraczający 10-krotnej wartości górnej granicy zakresu referencyjnego (aktywność ok. 300 U/l ). W przypadku przewlekłego zapalenia, wyniki badania nie przekraczają zwykle 4-krotnej wartości górnej granicy zakresu referencyjnego, zaś w przypadku toksycznego lub niedokrwiennego uszkodzenia wątroby,  aktywność może przekroczyć górną granicę referencyjną nawet stukrotnie. W przypadku wirusowego zapalenia wątroby, wzrost  aktywności aminotransferazy wyprzedza o 7-14 dni wystąpienie żółtaczki.
Krew pobierać na czczo (ze względu na ALT) między godz. 7.00-10.00. Zaleca się, by ostatni posiłek poprzedniego dnia był spożyty nie później niż o godz.18.00.

Badanie dostępne w pakietach

Inne badania z tej kategorii

Trójglicerydy

Pomiar stężenia trójglicerydów, przydatny w diagnostyce dyslipidemii oraz w ocenie ryz...

Sprawdź szczegóły

Kreatynina w moczu met. enzymatyczną

Kreatynina w moczu met. enzymatyczną
Kod ofertowy: 3758
Kod ICD: M37

Sprawdź szczegóły

APTT

APTT. Parametr oceny wewnątrzpochodnej  drogi aktywacji krzepnięcia (czynniki XII, XI, IX, X, V...

Sprawdź szczegóły

Cholinoesteraza

Cholinoesteraza. Oznaczenie aktywności cholinoesterazy osoczowej stosowane w ocenie funkcji wydzieln...

Sprawdź szczegóły

Fibrotest – badania

Fibrotest – badania. Test służący do nieinwazyjnej oceny stopnia zwłóknienia wątroby i ...

Sprawdź szczegóły

Bilirubina związana (bezpośrednia)

Bilirubina związana. Pomiar stężenia bilirubiny związanej (sprzężonej, bezpośredniej)  w krwi, ...

Sprawdź szczegóły

Cholesterol LDL met. bezpośrednią

Pomiar stężenia cholesterolu frakcji LDL, przydatny w diagnostyce dyslipidemii oraz w ocenie ryzyka ...

Sprawdź szczegóły

Weryfikacja – białko całkowite

Weryfikacja – białko całkowite
Kod ofertowy: 3504
Kod ICD: 3504

Sprawdź szczegóły

Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL)

Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL). Próby wątrobowe. Oznaczenie wartości parametr&oa...

Sprawdź szczegóły

Bilirubina wolna (pośrednia)

Bilirubina wolna. Pomiar stężenia bilirubiny wolnej (niesprzężonej, pośredniej)  w krwi, przyda...

Sprawdź szczegóły